Giải câu 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 phần bài tập xem thêm – Trang 66, 67 VBT hoá 8. Trọng lượng của 1 mol O2 bởi với trọng lượng của 1 mol: A. CH4 B. S C. LiH D. Cl2....
Bạn đang xem: 1 mol o2 là lượng chất có chứa

19-1

Khối lượng của 1 mol O2 bằng với cân nặng của 1 mol:

A. CH4 B. S C. LiH D. Cl2

Phương pháp giải:

Tính khối lượng mol của từng chất

Lời giải bỏ ra tiết:

MO2 = 16. 2 = 32 ;MCH4 = 16; MS = 32; MLiH= 8; MCl2= 71

Vậy khối lượng của 1 mol O2 bằng với cân nặng của 1 mol S

Đáp án B


19-2

Số mol nguyên tử N có trong 7 g khí nitơ là:

A. 0,25 mol B. 0,5 mol C. 3,5 mol D. 14 mol

Phương pháp giải:

Xem lại kim chỉ nan về mol Tại đây

Lời giải chi tiết:

nN2 = 7: 28 = 0,25 mol

Do 1 phân tử khí nitơ cất 2 nguyên tử N buộc phải số mol nguyên tử N có trong 7 g khí nitơ là: 0,25. 2 = 0,5 mol

Đáp án B


19-3

Khối lượng của 2 mol khí oxi là:

A. 4x 16 gam B. (dfrac166,02.10^23,,g)

C. 2x 16x 6,02.1023 g D. 2x 16 g

Phương pháp giải:

Xem lại triết lý về sự chuyển đổi khối lượng, thể tích và chất lượng Tại đây

Lời giải bỏ ra tiết:

Khối lượng của 2 mol khí oxi là: 2. 32 gam = 64g

Đáp án A


19-4

Khối lượng của 3,01x 1023 phân tử CO2 là:

A. 22g B. 44 g C. 66 g D. 88 g

Phương pháp giải:

+) Tính số mol CO2

+) Tính cân nặng CO2

Lời giải bỏ ra tiết:

3,01x 1023 phân tử CO2 tương đương (3,01x 1023 : 6,02x 1023) = 0,5 mol

Áp dụng phương pháp m = n M =>mCO2 = 0,5. 44 = 22 gam

Đáp án A

plovdent.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng plovdent.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 64, Giải Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2 Trang 64

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.