Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: 1 x 2 đạo hàm

*

*

Lời giải:

(f"(x)=frac(x^2+x+1)"(x-1)-(x^2+x+1)(x-1)"(x-1)^2=frac(2x+1)(x-1)-(x^2+x+1)(x-1)^2=fracx^2-2x-2(x-1)^2)

Tại $x_0=0$

$f"(x_0)=frac0^2-2.0-2(0-1)^2=-2$


*

*

Cho f(x)=(sqrt2+x+sqrt7-x-sqrtleft(2+x ight)left(7-x ight))

a, Tính đạo hàm của f(x)

b, Tìm rất nhiều điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định


Cho hàm số y=f(x) bao gồm đạo hàm trên R và vừa lòng f(1+3x)=2x-f(1-2x) cùng với mọi (xin R) . Lập phương trình tiếp con đường của thứ thị hàm số y=f(x) tại điểm có hoành độ x=1 .


y=f(x) xác minh có đạo hàm bên trên R thỏa mãn nhu cầu : (left^2=x-left^3) . Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm gồm hoành độ x =1 .


1. đến hàm số (y=x^3-3mx^2+3left(2m-1 ight)x+1) . Với giá trị nào của m thì (f"left(x ight)-6x>0) với phần đa x>2

A. M > một nửa B. M 1 D. M ≤ 0

2. đến hai hàm số f(x) cùng g(x) đều sở hữu đạo hàm trên R và vừa lòng : (f^3left(2-x ight)-2f^2left(2+3x ight)+x^2gleft(x ight)+36x=0) với hầu như x trực thuộc R.Tính (A=3fleft(2 ight)+4f"left(2 ight))3. Biết hàm số f(x) - f(2x) tất cả đạo hàm bằng 18 tại x=1 với đạo hàm bởi 2000 trên x=2. Tính đạo hàm của hàm số f(x) - f(4x) trên x=1


đạo hàm những hàm số sau:

1.y=(dfracsqrtx+1x)

2.(dfracx1-x^2)

3. Y=(dfrac1x-sqrtx+1)

cho f(x)=(x^2+dfrac1x^2) tìm x nhằm y'=0

y=(sqrt1+sqrt1+x) tìm x nhằm f(x).f'(x)=(dfrac12sqrt2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xem thêm: Bằng Tóm Tắt Công Thức Toán Lớp 2 Ngắn Gọn, Dễ Học, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 2 Ngắn Gọn, Dễ Học

1. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=dfrac2x-1x-1)

b, (y=dfrac2x+11-3x)

c, (y=dfracx^2+2x+2x+1)

d, (y=dfrac2x^2x^2-2x-3)

e, (y=x+1-dfrac2x-1)

g, (y=dfrac2x^2-4x+52x+1)

2. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=left(x^2+x+1 ight)^4)

b, y= (1-2x2)5

c, (y=left(dfrac2x+1x-1 ight)^3)

d, (y=dfracleft(x+1 ight)^2left(x-1 ight)^3)

e, (y=dfrac1left(x^2-2x+5 ight)^2)

f, (y=left(3-2x^2 ight)^4)

 


cho những ham số f(x), g(x) có đạo hàm trên r và thỏa mãn f(x+3)=g(x) + (x^2) - 10x +5 với đa số x thuộc R, f'(4)=5. Tính g'(1)