*

*

*

Điền số tương thích vào chỗ chấm: (SGK/40)

Gợi ý:

lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

nhỏ thêm hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn =

10 tạ

= 1000kg

1 tạ

= 10 yến

= 100kg

1 yến

= 10kg

1kg

= 10hg

= 1000g

1hg

= 10dag

= 100g

1dag

= 10g

1g

3.

Bạn đang xem: 1dag bằng bao nhiêu g

a) Đọc tên những đơn vịđo khối lượng trongbảng bên trên theo thiết bị tự tự lớnđến bé.


b) Đọc tên các đơn vịđo khối lượng trongbảng trên theo sản phẩm tự từ béđến lớn.

c) Đọc lẫn nhau nghecác kết quả đã điềnđúng vào bảng trên.

Gợi ý:

a) tấn, tạ, yến, ki-lô-gam, héc-tô-gam, đề-ca-gam, gam

b) gam, đề-ca-gam, héc-tô-gam, ki-lô-gam, yến, tạ, tấn

c) 1 tấn = 10 tạ = 1000kg; 1 tạ = 10 yến = 100kg;

1 yến = 10kg; 1kg = 10hg = 1000g; 1hg = 10dag = 100g; 1dag = 10g

B.Hoạt hễ thực hành

1.Viết số tương thích vàochỗ chấm:

a) 1dag = ... G

1hg = ... Dag

10g = ... Dag

10dag = ... Hg

b) 3dag = ... G

5kg = ... Hg

2kg 300g = ... G

6hg = ... Dag

4kg = ...g

2kg 30g = ... G

Gợi ý:

a) 1dag = 10g

10g = 1dag

1hg = 10dag

10dag = 1hg

b) 3dag = 30g

6hg = 60dag

5kg = 50hg

4kg = 4000g

2kg 300g = 2300g

2kg 30g = 2030g


2.Tính:

470g + 285g = ...

352hg x3 = ...

Xem thêm: Vẽ Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Cách Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Đơn Giản

658dag - 375dag = ...

678hg : 6 = ...

Gợi ý:


*

*


Hỏi ĐápLà gì
Hỏi ĐápBao nhiêu

Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì

Hỏi ĐápCó nênHọc TốtHọc
Hỏi ĐápLà gì
Hỏi ĐápTại sao
Hỏi ĐápBao nhiêuCrytoGiá
Hỏi ĐápLà gì
Hỏi ĐápBao nhiêuCông NghệSamsungCrytoGiá
Hỏi ĐápVì sao

Lịch thi đấu World Cup