Chúng ta vẫn biết những khái niệm về số mol, cân nặng mol của một chất. Vậy mối liên hệ giữa chúng như vậy nào? Trong nội dung bài viết này, bọn họ sẽ cùng tò mò công thức biến đổi giữa số mol, trọng lượng và cân nặng mol. Bên cạnh đó là công thức biến đổi giữa số mol với thể tích. Rõ ràng như gắng nào, mời các bạn tham khảo trong bài viết hôm nay nhé!


Công thức biến hóa giữa khối lượng, thể tích với lượng chất

1. Công thức chuyển đổi giữa số mol (n), khối lượng (m), cân nặng mol (M)

– Gọi: n: số mol của chất, m: khối lượng của chất, M: khối lượng mol của chất. Ta tất cả công thức biến đổi giữa số mol và trọng lượng và khối lượng mol như sau:

m = n x M (gam)

n = m/M (mol)

M = m/n (g/mol)

Ví dụ 1: Tính trọng lượng của 0,5 mol khí SO2, biết khối lượng mol của SO2 là 64 g/mol.

Bạn đang xem: 22 4 trong hóa học là gì

→ Ta có: mSO2 = nSO2 x MSO2 ⇔ mSO2 = 0,5 x 64 = 32 (g)

Ví dụ 2: Tính số mol của 11,2 g Fe. Biết khối lượng mol của sắt là 56 g/mol.

→ Ta có: nFe = mFe/MFe ⇔ nFe = 11,2/56 = 0,2 (mol)

Công thức liên hệ giữa số mol, khối lượng, cân nặng mol cùng thể tích hóa học khí


*

cong-thuc-chuyen-doi-giua-khoi-luong-the-tich-va-luong-chat


2. Công thức đổi khác giữa số mol (n) và thể tích hóa học khí (V)

– Gọi: n: số mol của chất, V là thể tích chất khí ở đk tiêu chuẩn (đktc), ta tất cả công thức thay đổi giữa số mol cùng thể tích như sau:

V = n x 22,4 (lít)

n = V / 22,4 (mol)

Ví dụ: Tính thể tích của 0,25 mol khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

→ Ta có: VSO2 = nSO2 x 22,4 ⇔ VSO2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít)

Ví dụ 2: Tính số mol của 2,8 lít khí NH3 nghỉ ngơi đktc.

→ Ta có: nNH3 = VNH3 / 22,4 ⇔ nNH3 = 2,8 / 22,4 = 0,125 (mol)

Bài tập về công thức thay đổi giữa khối lượng, thể tích cùng số mol

Câu 1. Nếu 2 hóa học khí khác biệt mà rất có thể tích cân nhau (cùng tº cùng áp suất) thì:

Chọn tóm lại đúng vào các kết luận sau:

Chúng gồm cùng số mol

Chúng có cùng khối lượng

Chúng gồm cùng số phân tử

Không thể kết luận được điều gì cả.

Trả lời: Ta biết thể tích V = n x 22,4 (lít) bắt buộc thể tích của chúng đều bằng nhau khi và chỉ khi chúng tất cả cùng số mol → Chọn lời giải A.

Câu 2. Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào vào:

Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

Nhiệt độ của hóa học khí

Khối lượng mol của chất khí

Bản hóa học của chất khí

Áp suất của chất khí

Trả lời: Thể tích mol của một hóa học khí phụ thuộc vào vào nhiệt độ và áp suất. Chọn đáp án đúng là: A và D.

Câu 3. Tính số mol và thể tích:

a) Tính số mol của: 28 g Fe; 64 g Cu; 5,4 gam Al

→ nFe = 28/56 = 0,5 mol

→ nCu = 64/64 = 1 mol

→ nAl = 5,4/27 = 0,2 mol

b) Thể tích khí ngơi nghỉ đktc của: 0,175 mol CO2;1,25 mol H2;3 mol N2.

Xem thêm: Este Tính Chất Hóa Học - Tính Chất Hoá Học Của Este, Bài Tập Về Este

→ VCO2 = 0,175 x 22,4 = 3,92 (lít)

→ nH2 = 1,25 x 22,4 = 28 (lít)

→ nN2 = 3 x 22,4 = 67,2 (lít)

c) Số mol với thể tích (ở đktc) của hỗn hợp khí: 0,44 g CO2; 0,04 g H2 cùng 0,56 g N2.

→ Ta có: nCO2 = 0,44/44 = 0,01 mol ⇒ VCO2 = 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít)

→ Ta có: nH2 = 0,04/2 = 0,02 mol ⇒ VH2 = 0,02 x 22,4 = 0,448 (lít)

→ Ta có: nN2 = 0,56/28 = 0,02 mol ⇒ VN2 = 0,02 x 22,4 = 0,448 (lít)

Vậy thể tích của các thành phần hỗn hợp khí bên trên là: Vhỗn hòa hợp khí = 0,224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 (lít)

Câu 4. Tính cân nặng của đầy đủ lượng hóa học sau:

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol Cl; 3 mol nguyên tử O

→ mN = 0,5 x 14 = 7 (g)

→ mCl = 0,1 x 35,5 = 3,55 (g)

→ mO = 3 x 16 = 48 (g)

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol Cl2; 3 mol phân tử O2

→ mN2 = 0,5 x 28 = 14 (g)

→ mCl2 = 0,1 x 71 = 7,1 (g)

→ mO2 = 3 x 32 = 96 (g)

c) 0,1 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,8 mol H2SO4; 0,5 mol CuSO4

→ mFe = 0,1 x 56 = 5,6 (g)

→ mCu = 2,15 x 64 = 137,6 (g)

→ mH2SO4 = 0,8 x 98 = 78,4 (g)

→ mCuSO4 = 0,5 x 160 = 80 (g)

Câu 5. Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbondioxit (cả 2 các ở 20 ºC, 1 atm). Mang đến thể tích mol ở điều kiện trên là 24 lít. Nếu trộn 2 hóa học khí này với nhau thì thể tích khí của tất cả hổn hợp trên là bao nhiêu?

Trả lời:

Ta có:

nO2 = 100/32 = 3,125 mol

nCO2 = 100/44 = 2,273 mol

⇒ Vhỗn thích hợp khí = (3,125 + 2,273) x 24 = 129,552 (lít)

Câu 4. Vẽ hình khối chữ nhật để đối chiếu thể tích (ở đktc) của các chất khí sau:

1 g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2

Trả lời:

Ta có:

nH2 = 1 / 2 = 0,5 mol

nO2 = 8 / 32 = 0,25 mol

nN2 = 3,5 / 28 = 0,125 mol

nCO2 = 33 / 44 = 0,75 mol

Tỉ lệ về số mol = tỉ trọng về thể tích của những chất khí H2, O2, N2, CO2 = 4: 2 : 1 : 6. Phụ thuộc đây, chúng ta vẽ đều hình khối chữ nhật theo tỉ lệ trên nhé!

Lời Kết

Qua nội dung bài viết hôm nay, họ đã vậy được mối tương tác và công thức biến hóa giữa số mol, khối lượng, khối lượng mol với thể tích chất khí. Cảm ơn chúng ta đã tham khảo nội dung bài viết này. Hãy liên tục ghé thăm trang web để cập nhật thêm nhiều tin tức và kiến thức hữu dụng các các bạn nhé! Cảm ơn tất cả các bạn!