a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105

Bài 57: Tính giá chỉ trị các lũy vượt sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024

b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243

c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256

d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625

e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296

Bài 58:

a) Lập bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 20.

Bạn đang xem: 3 mũ 3 bằng bao nhiêu

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20

*


b) các bạn dựa vào bảng sống câu a để triển khai câu này:

64 = 8.8 = 82169 = 13.13 = 132196 = 14.14 = 142

Bài 59:

a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 mang đến 10

*

b) chúng ta dựa vào bảng nghỉ ngơi câu a để gia công câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63

Bài 60: Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7

Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: trong những số sau, số nào là lũy thừa của một vài tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có khá nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Lời giải

Các số là lũy vượt của một vài tự nhiên với số mũ to hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100


8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102

Bài 62:

a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết từng số sau dưới dạng lũy vượt của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0

Lời giải

Ghi nhớ: với lũy thừa của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 ẩn dưới số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì có 2 số 0 đằng sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000

b) Viết dưới dạng lũy quá của 10

Bài 63: Điền vệt "X" vào ô yêu thích hợp:

*

Lời giải

*

Bài 64: Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5

Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) xem xét trong câu này x là cơ số và x1 = x


x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) chú ý trong câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: bằng cách tính, em hãy cho biết thêm số nào to hơn trong nhì số sau?

a) 23 với 32 ; b) 24 với 42c) 25 và 52 ; d) 210 cùng 100

Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 25 yêu cầu 25 > 52

d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 phải 210 > 100

Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Hand Phone Là Gì - Telephone Là Gì Trong Tiếng Anh

Hãy dự kiến 11112 bởi bao nhiêu? khám nghiệm lại dự kiến đó.

Lời giải

Nhận xét: lúc nhân một số trong những có nhì chữ số cùng với 11, họ giữ nguyên hai số đầu cùng cuối, sau đó cộng nhì số đầu và cuối để ra những số làm việc giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - không thay đổi số đầu (số 1) cùng số cuối (số 1), tiếp đến cộnghai số đầu với cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - giữ nguyên số đầu (số 1) cùng số cuối (số 2), kế tiếp cộnghai số đầu với cuối (1+2 = 3) để ra số giữa

Phát triển tiếp qui mức sử dụng trên lúc nhân một vài có 3, 4 chữ số với 11, các bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

số sinh hoạt chính giữa của là số bự nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng đầy đủ về hai phía của số chủ yếu giữa

Ví dụ như trong 1112 = 12321 thì số vị trí trung tâm là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần dần về cả hai phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: - bạn có thể sử dụng máy vi tính bỏ túi để kiểm tra kết quả.- Hoặc thực hiện phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn đã thấy trong tác dụng số lớn nhất là số 4, kế tiếp giảm dần dần về cảhai phía là 3, 2, 1)Từ khóa kiếm tìm kiếm: