This site is best viewed with Javascript. If you are unable khổng lồ turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Xs mega 6/45 12/1

Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
Cũng liên quan tiền đến dữ liệu đầu vào của bạn
*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

bcnn(12,45)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội bình thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số thành phần của 12

*Xem thêm: De Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Có Đáp An, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: