CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho các bạn các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều nhiều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là một trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện phần đa cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện mọi cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• tất cả 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều loại $3;4$ (khối chén bát diện hồ hết hay khối tám khía cạnh đều)

• từng mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối chén diện phần nhiều cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• bao gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối bát diện hồ hết cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh bình thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của toàn bộ các phương diện khối lập phương là $S=6a^2.$

• có 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: 5 loại khối đa diện đều


Xem thêm: Danh Sách Các Trường Thpt Vĩnh Long, Top 7 Trường Thpt Tốt Nhất Vĩnh Long

Khối đa diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện phần đa hay khối mười hai mặt đều)

• từng mặt là 1 ngũ giác đa số • mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối 12 mặt hầu hết là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần đa cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện loại $3;5$ (khối nhị thập diện những hay khối nhì mươi mặt đều)

• từng mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối đôi mươi mặt hồ hết là $S=5sqrt3a^2.$

• gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt những cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi tốt nhất và không hề thiếu nhất phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học X trong góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và có mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và những em học sinh có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấp vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu phiên bản thân.