Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Accumulate là gì

*
*
*

accumulate
*

accumulate /ə"kju:mjuleit/ rượu cồn từ hóa học đống, ông chồng chất, tích luỹ, tom góp lạito accumulate capital: tích luỹ vốnto accumulate good experience: tích luỹ những kinh nghiệm tay nghề haygarbage accumulated: rác rến rưởi chất đống lên làm giàu, tích của thi và một lúc nhiều bởi (ở trường đại học)
chất đốngchồng chấtdồntích trữLĩnh vực: xây dựngtích chứaLĩnh vực: cơ khí & công trìnhtích lũyLĩnh vực: toán và tintụcộng dồncộng dồn giádồn lạigom góp lạitích lũyaccumulate expenditure: bỏ ra tích lũyaccumulate amortizationkhấu hao lũy kế <ə"kju:mjuleit> động từ o tích luỹ, tích tụ o chất đống, chồng chất, tích luỹ, góp nhóp lại § khổng lồ accumulate capital : tích luỹ vốn § khổng lồ accumulate good experience : tích luỹ những tởm nghiệm xuất xắc § garbage accumulated : rác rưởi chất đống lên
*

*

*

accumulate

Từ điển Collocation

accumulate verb

ADV. gradually, slowly | steadily | rapidly

VERB + ACCUMULATE begin to lớn | be allowed to lớn Dirt must not be allowed to lớn accumulate. | tend to Toxic chemicals tend to accumulate in the body.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Cách Viết Mũi Tên Phương Trình Hóa Học Trong Word, Cách Gõ Công Thức Hóa Học Trong Word

Bloomberg Financial Glossary

Broker/analyst recommendation that could mean slightly different things depending on the broker/analyst. In general, it means lớn increase the number of shares of a particular security over the near term, but not lớn liquidate other parts of the portfolio lớn buy a security that might skyrocket. A buy recommendation, but not an urgent buy.

English Synonym và Antonym Dictionary

accumulates|accumulated|accumulatingsyn.: amass assemble collect compile gather increase store upant.: dissipate waste