Ancol là hầu hết hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm chứa đội -OH links với nguyên tử C no của nơi bắt đầu hiđrocacbon cùng ancol có nhiều ứng dụng trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp thực phẩm, y tế...

Bạn đang xem: Ancol có tính axit không


Vậy ancol có đặc điểm hóa học, đặc thù vật lý và công thức cấu tạo như vậy nào, được pha trộn và vận dụng ra sao họ cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

I. Ancol - định nghĩa, phân nhiều loại và danh pháp

1. Định nghĩa ancol là gì?

- Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả chứa nhóm -OH links với nguyên tử C no của nơi bắt đầu hiđrocacbon.

2. Bậc của Ancol, phân nhiều loại ancol

- nhờ vào số đội -OH vào phân tử những ancol được phân làm cho ancol đối chọi chức và ancol đa chức.

- Bậc của ancol được xem bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm -OH.

- Ancol no đối chọi chức mạch hở: Phân tử có một nhóm -OH links với nơi bắt đầu Ankyl: CnH2n+1-OH

 Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,...

- Ancol không no, đối chọi chức, mạch hở: Phân tử có một nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no của nơi bắt đầu hidrocacbon không no.

 Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH, ...

- Ancol thơm, 1-1 chức: Phân tử bao gồm nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no nằm trong mạch nhánh của vòng benzen

 Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzyic)

- Ancol vòng no, đối kháng chức: Phân tử bao gồm nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc đội hidrocacbon vòng no:

 Ví dụ: C6H11OH xiclohexanol

- Ancol nhiều chức: Phân tử gồm 2 hay nhiều nhóm -OH ancol

 Ví dụ: HO-CH2-CH2-OH etylen glicol ; HO-CH2-CH2OH- CH2-OH glixerol ; 

*

3. Danh pháp

a) Tên cố thế

 Tên thay thế = tên hiđrocacbon tương xứng + số chỉ địa điểm nhóm OH + ol

b) tên thường

 Tên thường xuyên = ancol (rượu) + Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + ic

Chú ý: Một số ancol mang tên riêng đề nghị nhớ:

 CH2OH-CH2OH : Etilenglicol

 CH2OH-CHOH-CH2OH : Glixerin (Glixerol)

 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH : Ancol isoamylic

II. đặc điểm vật lý của Ancol

1. Tâm lý của ancol

- từ bỏ C1 đến C12 là chất lỏng, trường đoản cú C13 trở lên là hóa học rắn.

2. ánh nắng mặt trời sôi của ancol

- So với các chất bao gồm M tương tự thì nhiệt độ sôi của: Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete cùng este...

- Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường nhờ vào vào các yếu tố:

+ M: M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

+ Số link hiđro: càng nhiều links H thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ bền của links hiđro: links H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

3. Độ chảy của ancol

- Ancol bao gồm 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử rã vô hạn trong nước.

- Ancol tất cả càng những C, độ tung trong nước càng giảm bởi tính tránh nước của gốc hiđrocacbon tăng.

III. Tính chất hóa học tập của Ancol

1. Ancol phản nghịch ứng với sắt kẽm kim loại kiềm (Ancol + Na).

- bội nghịch ứng của Ancol + Na

 R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2↑

- Ancol hầu hết không phản bội ứng được cùng với NaOH mà hoàn toàn ngược lại natri ancolat bị phân hủy trả toàn

 R(ONa)z + zH2O → R(OH)z + zNaOH

Chú ý: - Trong bội nghịch ứng của ancol với Na:

 mbình Na tăng = mAncol - mH2 = nAncol.(MR + 16z).

 mbình Ancol tăng = mNa - mH2 = nAncol.22z.

- Nếu cho dung dịch ancol phản bội ứng với mãng cầu thì quanh đó phản ứng của ancol còn tồn tại phản ứng của H2O cùng với Na.

- Số team chức Ancol = 2.nH2/nAncol.

2. Ancol phản nghịch ứng cùng với axit 

a) Ancol bội nghịch ứng với axit vô cơ HX (Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

 CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX → CnH2n + 2 - zXz + k

→ số nguyên tử X bằng tổng số đội OH và số liên kết pi.

b) Ancol làm phản ứng cùng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

 ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

 yR(OH)x + xR’(COOH)y ↔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

* Chú ý:

- phản nghịch ứng được tiến hành trong môi trường thiên nhiên axit với đun nóng.

- phản bội ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dời cân bằng.

3. Phản nghịch ứng bóc nước (đề hiđrat hóa)

a) bóc tách nước từ một phân tử ancol chế tạo ra anken của ancol no, đối kháng chức, mạch hở.

 CnH2n+1OH → CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >1700C)

- Điều khiếu nại của ancol tham gia phản ứng: ancol tất cả Hα.

* Chú ý:

- ví như ancol no, đối chọi chức mạch hở không bóc nước chế tạo anken thì Ancol đó không tồn tại Hα (là CH3OH hoặc ancol nhưng nguyên tử C liên kết với OH chỉ links với C bậc 3 khác).

- giả dụ một ancol bóc tách nước tạo nên hỗn hợp những anken thì chính là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C ko đối xứng qua C link với OH.

- nhiều ancol bóc tách nước tạo nên một anken thì xẩy ra các kĩ năng sau:

 + gồm ancol không bóc nước.

 + các ancol là đồng phân của nhau.

- sản phẩm chính trong thừa trình bóc tách nước theo nguyên tắc Zaixep.

- lúc giải bài xích tập có liên quan đến phản ứng tách bóc nước đề xuất nhớ:

mAncol = manken + mH2O + mAncol dư

nancol bội phản ứng = nanken = nnước

- các phản ứng tách nước quánh biệt:

 CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

 CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

b) bóc nước trường đoản cú 2 phân tử ancol tạo thành ete

 ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc; 1400C)

 ROH + R’OH → ROR’ + H2O (H2SO4 đặc; 1400C)

Chú ý:

- từ bỏ n ancol khác biệt khi tách nước ta chiếm được n.(n + 1)/2 ete trong các số đó có n ete đối xứng.

- Nếu tách bóc nước thu được các ete có số mol đều nhau thì các ancol thâm nhập phản ứng cũng có thể có số mol đều bằng nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư.

4. Bội nghịch ứng lão hóa (Ancol + O2)

a) Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

- bội phản ứng đốt cháy của ancol có điểm lưu ý tương tự phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ trường hợp đốt cháy ancol đến nH2O > nCO2 → ancol mang đốt cháy là ancol no và nAncol = nH2O - nCO2.

+ nếu như đốt cháy ancol mang đến nH2O > 1,5.nCO2 → ancol là CH3OH. Chỉ tất cả CH4 và CH3OH có tính chất này (không nhắc amin).

- khi đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 → chất sẽ là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2Ox).

b) oxi hóa không trọn vẹn (Ancol + CuO hoặc O2 có xúc tác là Cu)

- Ancol bậc I + CuO sinh sản anđehit:

 RCH2OH + CuO → RCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO chế tạo ra xeton:

 RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

- Ancol bậc III không biến thành oxi hóa bởi CuO.

* Chú ý: mchất rắn giảm = mCuO phản ứng - mCu tạo thành = 16.nAncol đơn chức.

5. Bội nghịch ứng riêng rẽ của một trong những loại ancol

a) Ancol etylic CH3CH2OH:

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

 2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 (Al2O3, ZnO, 4500C)

b) Ancol không no gồm phản ứng như hidrocacbon tương ứng

- bội nghịch ứng cùng với Hidro, alylic CH2 = CH - CH2OH: Ancol + H2 

 CH2=CH-CH2OH + H2 → CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

- bội phản ứng với Brom: Ancol + Br2

 CH2=CH-CH2OH + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2OH

- phản ứng với dd thuốc tím: Ancol + KMnO4

 3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2

c) Ancol nhiều chức có những nhóm OH ngay tức thì kề: tạo ra dung dịch màu xanh da trời lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường:

 2R(OH)2 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

d) Một số trường hợp ancol ko bền:

+ Ancol tất cả nhóm OH link với C nối đôi chuyển vị thành anđehit hoặc xeton:

 CH2=CH-OH → CH3CHO

 CH2=COH-CH3 → CH3-CO-CH3

+ Ancol bao gồm 2 nhóm OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc tách nước sinh sản anđehit hoặc xeton:

 RCH(OH)2 → RCHO + H­2O

 HO-CO-OH → H2O + CO2

 RC(OH)2R’ → RCOR’ + H2O

+ Ancol tất cả 3 team OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị tách bóc nước tạo thành axit:

 RC(OH)3 → RCOOH + H2O

IV. Điều chế Ancol

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cộng nước vào anken sinh sản ancol no, đối kháng chức, mạch hở

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng theo đúng quy tắc cùng Maccopnhicop nên nếu anken đối xứng thì phản nghịch ứng chỉ chế tác thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

 RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cộng H2 vào anđehit hoặc xeton

 RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, t0)

 RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa vừa lòng chất có nối đôi bởi dung dịch KMnO4

 3CH2=CH­2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thức riêng pha chế CH3OH

 CH4 + H2O → CO + 3H2

 CO + 2H2 → CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

 2CH4 + O2 → 2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Phương pháp điều chế C2H5OH

- Lên men tinh bột:

 (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH

- những phản ứng nỗ lực thể:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (men rượu)

- Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

 C2H4 + H2O → C2H5OH

- Đây là các cách thức điều chế ancol etylic vào công nghiệp.

V. Cách nhận ra Ancol

- Ancol chế tác khí không màu với kim loại kiềm (chú ý phần nhiều dung dịch đều sở hữu phản ứng này).

- Ancol làm CuO nấu nóng từ màu black chuyển thành Cu color đỏ.

- Ancol đa chức có những nhóm OH tiếp giáp hòa chảy Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh.

- Ancol không no có phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

VI. Ứng dụng của ancol

- Metanol chủ yếu đuối được dùng để sản xuất Andehit Fomic nguyên liệu cho công nghiệp hóa học dẻo.

- Etanol dùng để điều chế một số trong những hợp hóa học hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat,.. Do có khả năng hòa tan giỏi một số hợp hóa học hữu cơ buộc phải Etanol được dùng để làm pha vecni, dược phẩm, nước hoa,...

- vào đời sống hàng ngày Etanol được dùng làm pha chế các loại đồ uống với độ ancol không giống nhau.

VII. Bài tập Ancol

Bài 2 trang 186 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng propan-1-ol cùng với mỗi hóa học sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, bao gồm xúc tác

Trong mỗi phản bội ứng bên trên ancol giữ vai trò gì: chất khử, hóa học oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Xem thêm: Đơn Vị Pcs Là Gì? “Nằm Lòng” Ứng Dụng Của Pcs Trong Từng Khía Cạnh

* giải mã bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

 Ancol vào vai trò chất oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

 Ancol vào vai trò hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

 Ancol đóng vai trò bazơ

Bài 3 trang 186 SGK Hóa 11: Trình bày phương thức hoá học nhằm phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước với benzen.