Đặc điểm: Ánh sáng sủa huỳnh quang có bước sóng dài ra hơn bước sóng của ánh nắng kích thích
Bạn đang xem: Ánh sáng huỳnh quang được phát ra bởi

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào trong 1 ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy hỗn hợp phát ra ánh nắng màu lục. Đó là hiện tại tượng:


Gọi (lambda _kt) là cách sóng của ánh nắng kích thích, (lambda _hq) là cách sóng của tia nắng huỳnh quang. Đặc điểm của ánh nắng huỳnh quang là:


Nếu ánh nắng kích ưng ý là tia nắng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây ?


Một chất có khả năng phát quang ánh sáng red color và ánh nắng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích phù hợp sự phạt quang của chất đó thì ánh nắng phát quang có thể có màu nào ?


Ánh sáng phạt quang của một chất bao gồm tần số là (6.10^14Hz).Hỏi nếu như chiếu vào hóa học đó tia nắng kích thích tất cả bước sóng nào dưới đây thì nó vẫn không thểphát quang ?


Trong một đèn huỳnh quang, ánh nắng kích thích tất cả bước sóng (0,36mu m) thì photon tia nắng huỳnh quang có thể mang năng lượng là?


Một chất phát quang quẻ được kích ưng ý bằng tia nắng có cách sóng (0,26mu m) thì phân phát ra ánh nắng có bước sóng (0,52mu m) . đưa sử năng suất của chùm sáng vạc quang bằng 20% năng suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số thân số photon ánh nắng phát quang cùng số photon ánh sáng kích yêu thích trong cùng một khoảng thời gian là:


Chiếu một ánh nắng có bước sóng (λ) và tích điện phôtôn là (ɛ) vào trong 1 chất huỳnh quang thì ánh nắng phát quang tất cả bước sóng (λ’) và tích điện phôtôn là (ɛ’). Biết

(dfracvarepsilon "varepsilon = 0,8). Tỉ số (dfraclambda "lambda )bằng


Chiếu bức xạ solo sắc gồm bước sóng 0,3µm vào trong 1 chất thì thấy có hiện tượng lạ qunag phân phát quang. Cho biết công suất của chùm sáng vạc quang chỉ bằng 0,3% năng suất của chùm sáng sủa kích thích với cứ 200 photon tia nắng kích thích cho một photon tia nắng phát quang. Cách sóng ánh nắng phát quang là :
Xem thêm: Nguyên Liệu Sản Xuất Thép - Nêu Nguyên Tắc Luyện Gang Thành Thép

Một chất có khả năng phát ra một phôtôn tất cả bước sóng 0,5μm lúc bị chiếu sáng bởi một bức xạ 0,4 μm. Mang đến h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s, tìm tích điện bị thiếu tính trong quá trình phát quang đãng trên.


Người ta cấp dưỡng ra các loại công tắc nguồn điện có đặc điểm sau đây: khi đèn trong chống tắt đi ta thấy nút nhấn của công tắc phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát quang này kéo dãn dài hàng giờ, rất thuận tiện cho việc đào bới tìm kiếm chỗ để đèn sáng trong đêm. Đó là hiện tượng: