Ankin là hidrocacbon ko no vào phân tử có link ba C≡C cũng làm mất đi màu hỗn hợp Brom với thuốc tím KMnO4 được ứng dụng để làm dung môi, cao su đặc tổng vừa lòng hay những chất dẻo,…


Axetilen CH≡CH chính là một hợp hóa học trong hàng Ankin mà các em đã được học. Vậy Ankin là gì? có tính chất hóa học tập và tính chất vật lý đặc thù nào, được điều chế và ứng dụng ra làm sao trong thực thế, bọn họ sẽ cùng tìm hiều qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Ankin là

I. Ankin là gì? Công thức cấu tạo và thương hiệu gọi

Bạn đang xem: tính chất hóa học, công thức kết cấu của Ankin và bài tập – hóa 11 bài xích 32


1. Ankin là gì? công thức cấu trúc của Ankin

– Ankin là hidrocacbon ko no, vào phân tử có liên kết ba C≡C gồm công thức phân tử dạng tổng thể là: CnH2n-2 (n≥2).

– Trong hàng Ankin thì axetilen tất cả công thức đơn giản và dễ dàng nhất C2H2: CH≡CH

*
Mô hình kết cấu phân tử của Axetilen

2. Tên thường gọi của Ankin (danh pháp)

thương hiệu thường: Tên gốc hiđrocacbon thêm với C mang links ba + axetilen

 Ví dụ: CH≡CH: axetilen ; CH≡C-CH2-CH3: etylaxetilen ; CH3-C≡C-CH3: đimetylaxetilen ; 

• Tên thế thế: Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm + số chỉ vị trí nối bố + in

 Ví dụ: CH≡CH: etin ; CH≡C-CH3: propin ; CH≡C-CH2-CH3: but-1-in

II. Tính chất vật lý của Ankin

– các Ankin đầy đủ ít rã trong nước, tung được trong một trong những dung môi hữu cơ. 

– nhiệt độ sôi và ánh nắng mặt trời nóng chảy tăng đột biến C2-C4 là hóa học khi, C5-C16 là chất lòng trường đoản cú C17 trở lên trên là chất rắn.

III. Tính chất hóa học tập của Ankin

– Ankin có 2 liên kết π bền lâu hơn anken cần ngoài câu hỏi tham gia bội nghịch ứng cộng và oxi hóa (thể hiện đặc điểm của hidrocacbon ko no) thì ankin còn có khả năng tham gia phản nghịch ứng cầm với ion sắt kẽm kim loại (tính chất đặc thù của ankin có link 3 đầu mạch).

1. Ankin phản bội ứng cộng hợp

 – quy trình 1: links ba → liên kết đôi

 – quy trình 2: links đôi → link đơn

a) Ankin cộng hợp H2: Ankin + H2 → Ankan

– lúc có ánh nắng mặt trời và niken hoặc platin hoặc paladi có tác dụng xúc tác, ankin cùng hidro chế tạo ra thành anken rồi thành ankin.

 CH ≡ CH + H2  CH2 = CH2

 CH2 = CH2 + H2  CH2 – CH3

– khi sử dụng xúc tác là Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4 ankin chỉ cộng 1 phân tử hidro để sản xuất thành anken (đặc tính này dùng để điều chế anken tự ankin).

 CH ≡ CH + H2

*
 CH2 = CH2

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2 

– Nếu đk phản ứng Pd/PbCO3, t0 phản ứng tạm dừng ở giai đoạn 1 chỉ chế tạo ra anken.

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n 

* lưu lại ý: 

 – Tuỳ nằm trong vào xúc tác được sử dụng mà bội phản ứng cùng H2 vào ankin xẩy ra theo những hướng không giống nhau.

 – thường thì bội nghịch ứng cùng H2 vào ankin thường tạo thành hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm.

 – Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng. 

b) Ankin cộng brom, Clo

Ankin + Br2

– Ankin làm mất đi màu hỗn hợp Brom

CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

 Ankin + Cl2

 CH≡CH + Cl2 → CHCl=CHCl (1,2-đicloeten)

 CHCl=CHCl + Cl2 → CHCl2-CHCl2 (1,1,2,2-tetrabrometan)

* lưu giữ ý: trọng lượng dung dịch brom tăng bao gồm là trọng lượng ankin sẽ phản ứng. 

c) Ankin cộng hợp hiđro halogenua

Ankin + HCl

 CH≡CH + HCl 

*
CH2=CHCl (vinyl clorua)

 CH2=CHCl + HCl → CH3-CHCl2 (1,1-đicloetan)

Ankin + HBr

 CH≡CH + HBr → CH2=CHBr 

 CH2=CHBr + HBr → CH3-CHBr2 

 Ankin + (axit xiahidric, axit axetic, rượu etylic,…)

 CH≡CH + HCN → CH2=CH-CN (nitrin acrylic) 

 CH≡CH + CH3COOH → CH3COOCH=CH2 (vinylaxetat) 

 CH≡CH + C2H5OH → CH2=CH-O-CH3 (etylvinylete)

d) Ankin cùng H2O (ankin + H2O)

 C2H2 + H2O → anđehit 

 CH≡CH + H2O 

*
CH3 – CHO

Ankin khác + H2O → xeton

 CH≡C-CH3 + H2O 

*
CH3-CO-CH3

2. Làm phản ứng trùng phù hợp của Ankin

– Đime hóa (điều kiện phản ứng: NH4Cl, Cu2Cl2, t0)

 2CH≡CH 

*
CH≡C-CH=CH2 (vinyl axetilen) 

– Trime hóa (điều kiện phản ứng: C, 6000C)

 3CH≡CH 

*
C6H6 (benzen)

– Trùng vừa lòng (polime hóa) (điều kiện phản ứng: xt, t0, p)

nCH≡CH 

*
(-CH=CH-)n (nhựa cupren)

3. Phản bội ứng oxi hóa Ankin 

a) làm phản ứng oxi hóa trọn vẹn ankin

 CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 → nCO2 + (n-1)H2O

* lưu giữ ý: đặc điểm của bội phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 – nH2O = nankin.

b) bội phản ứng oxi hóa không trọn vẹn ankin

– những ankin đều làm mất đi màu dung dịch thuốc tím KMnO4 ở nhiệt độ thường.

 3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O → 3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH

– nếu trong môi trường xung quanh axit thì chế tác thành CO2 sau kia CO2 phản ứng với KOH sinh sản thành muối.

– Với những ankin khác sẽ có được sự đứt mạch chế tạo thành các thành phần hỗn hợp 2 muối.

 R1-C≡C-R2 + 2KMnO4 → R1COOK + R2COOK + 2MnO2

4. Phản ứng cố của ank-1-in 

Ankin + AgNO3

 – Sục khí axetilen vào dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3/NH3 có hiện tượng kết tủa màu sắc vàng.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg↓ + 2NH4NO3

* giữ ý: 

 – Chỉ gồm C2H2 mới phản nghịch ứng với AgNO3 theo tỉ trọng mol 1:2; những ank-1-in khác chỉ phản bội ứng theo tỉ trọng 1:1.

 – Nếu tất cả hỗn đúng theo ankin gia nhập phản ứng với AgNO3 mà tỉ lệ thành phần mol của (ankin : AgNO3) = k có mức giá trị:

+ k > 1 → có C2H2.

+ k = 1 → ank-1-in

+ k = 1 → hỗn hợp tất cả 2 ank-1-in hoặc tất cả hổn hợp C2H2 và ankin không giống (không nên ank-1-in) có số mol bởi nhau.

– từ kết tủa rubi thu được rất có thể khôi phục lại ankin lúc đầu bằng bí quyết cho tác dụng với HCl.

 CAg≡C-R + HCl → CH≡C-R + AgCl

(phản ứng này dùng để bóc ank-1-in khỏi lếu hợp)

– hỗn hợp AgNO3/NH3 và phản bội ứng này được dùng để nhận biết ank-1-in.

IV. Điều chế va Ứng dụng của Ankin

1. Điều chế ankin

– nhiệt phân metan: (15000C, làm lạnh nhanh)

 2CH4 

*
C­2H2 + 3H2 

– Thủy phân CaC2: (có trong đất đèn)

 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. Ứng dụng của ankin

 – Axetilen cháy vào oxi tạo nên ngọn lửa có ánh nắng mặt trời khoảng 30000C nên được dùng trong đèn xì axetilen – oxi để hàn và cắt kim loại:

 C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O

– áp dụng axetilen phải rất cẩn trọng vì lúc nồng độ axetilen trong không gian từ 2,5%">2,5% trở lên hoàn toàn có thể gây cháy nổ.

 – Axetilen và những ankin khác còn được sử dụng làm nguyên liệu để tổng hợp những hóa chất cơ bản khác như vinyl clorua, vinyl axetat, vinylaxetilen, anđehit axetic,…

V. Bài bác tập về Ankin

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 11: a) Viết công thức kết cấu và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu trúc của những ankin mang tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

* giải mã bài 1 trang 145 SGK Hóa 11:

a) Công thức kết cấu có thể bao gồm của ankin có công thức phân tử C4H6 là:

 CH≡CH-CH2-CH3: But-1-in

 CH3-C≡C-CH3: But-2-in

– Công thức kết cấu có thể gồm của ankin bao gồm công thức phân tử C5H8 là:

 CH≡CH-CH2-CH2-CH3: Pent-1-in

 CH3-C≡C-CH2-CH3: Pent-2-in

  : 3-metylbut-1-in 

b) pen-2-in: CH3-C≡C-CH2-CH3

 3-metylpent-1-in:

 2,5-dimetylhex-3-in: 

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng thân propin và các chất sau:

a) hidro tất cả xúc tác Pd/PbCO3

b) dung dịch brom (dư)

c) dung dịch bạc tình nitrat vào amoniac

d) hidro clorua tất cả xúc tác HgCl2

* giải mã bài 2 trang 145 SGK Hóa 11:

a) CH≡C-CH3 + H2 

*
CH2=CH-CH3

b) CH≡C-CH3 + 2Br2 (dư) → CHBr2-CBr2-CH3

c) CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3 + NH4NO3

d) CH≡C-CH3 + HCl

*
 CH2=CCl-CH3

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: Trình bày cách thức hóa học:

a) sáng tỏ axetilen với etilen

b) Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

* lời giải bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: 

a) Cho tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư, chất nào tạo thành kết tủa thì đó là axetilen, hóa học nào không tạo kết tủa cho nên etilen.

– Phương trình bội nghịch ứng:

 CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b) rước từ 3 bình các mẫu nhỏ dại để phân biệt.

– lần lượt dẫn những mẫu khí qua hỗn hợp AgNO3/NH3, mẫu mã nào làm dung dịch mở ra kết tủa thì đó là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

– theo lần lượt dẫn 2 chủng loại khí sót lại qua hỗn hợp brom, chủng loại khí nào làm bay màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 11: Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đó là đúng?

A. Cả 4 hóa học đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Gồm 2 chất tạo kết tủa với dung dịch tệ bạc nitrat vào amoniac

C. Có cha chất có tác dụng làm mất màu hỗn hợp Brom

D. Không có chất làm sao làm phai màu dung dịch kali pemangalat

* giải mã bài 4 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: C. Có tía chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom (do gồm liên kết π)

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2 → CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 trang 145 SGK Hóa 11: Dẫn 3,36 lít khí các thành phần hỗn hợp A bao gồm propin với eilen đi vào trong 1 lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí bay ra và tất cả m gam kết tủa. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc.

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b) Tính m

* lời giải bài 5 trang 145 SGK Hóa 11:

a) khi dẫn tất cả hổn hợp A đi qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ tính năng hết cùng với AgNO3/NH3, etilen ko tác dụng.

⇒ 0,840 lít khí bay ra là etilen: %VC2H4 = % = 25%.

b) Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (lít).

⇒ nC3H4 (CH≡C-CH3) = 2,52/22,4 = 0,1125(mol).

 CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓ + NH4NO3

 0,1125 mol 0,1125 mol

– từ bỏ PTPƯ ⇒ nCAg≡C-CH3↓ = nC3H4 = 0,1125

mCAg≡C-CH3↓ = n.MCAg≡C-CH3↓ = 0,1125. 147 = 16,5375(g).

Bài 6 trang 145 SGK Hóa 11: Trong số những ankin tất cả công thức phân tử C5H8 có mấy chất tính năng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. 1 hóa học ; B. 2 chất ; C. 3 hóa học ; D. 4 chất.

Hãy chọn giải đáp đúng

* giải mã bài 6 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: B. 2 chất.

Xem thêm: Những Phần Mềm Sửa Lỗi Win 7 64Bit, Sửa 50 Lỗi Thường Gặp Trên Windows 7 Với Fixwin

 CH≡C-CH2-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH3 + NH4NO3

  

*

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống tính chất hóa học, công thức kết cấu của Ankin và bài xích tập vận dụng nghỉ ngơi trên giúp ích cho những em. Phần đông góp ý với thắc mắc các em vui mừng để lại comment dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.