Từ Etilen đã tạo ra rượu Etylic, tự Etylic cho ra axit axetic tốt từ axit axetic ra etyl axetat cùng từ etyl axetat đã tạo ra ancol Etylic


Như vậy, rất có thể thấy Etilen – rượu Etylic – axit Axetic có mối quan hệ rất chặt chẽ và mật thiết với nhau làm cho một chuỗi biến đổi hóa. Trong bài viết này, chúng ta cùng tra cứu hiểu ví dụ mối tương tác giữa Etilen, ancol Etylic và axit Axetic.

Bạn đang xem: Liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic, bài tập vận dụng

I. Tương tác giữa Etilen – ancol Etyllic – Axit axetic

Bạn vẫn xem: liên hệ giữa Etilen rượu Etylic và axit axetic, bài bác tập vận dụng – hóa 9 bài bác 46


1. Từ Etilen tạo ra rượu Etylic

– phản ứng này phải xúc tác nhiệt độ độ, cùng H2SO4 đặc

 CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH

2. Từ rượu Etylic cho ra axit Axetic

– bội nghịch ứng này buộc phải xúc tác là men giấm

 CH3-CH2-OH + O2  CH3-COOH

3. Từ bỏ axit Axetic hay Etylic đã cho ra Etyl Axetat

– bội nghịch ứng (Este hóa) này đề xuất xúc tác sức nóng độ, với H2SO4 đặc

 CH3-COOH + CH3-CH2-OH 

*
 CH3-COO-CH2-CH3

– phản bội ứng pha chế Etyl axetat từ ancol Etylic và axit axetic được gọi là bội nghịch ứng Este hóa.

* Như vậy, ta tất cả sơ đồ tương tác giữa Etilen, ancol Etylic cùng axit Axetic như sau

II. Bài bác tập về Etilen, rượu Etylic với axit Axetic

Bài 1 trang 144 sgk hóa 9: Chọn các chất thích hợp vào các chữ cái rồi dứt các phương trình chất hóa học theo hầu như sơ đồ đưa hóa sau:

a) 

*

b)

*
*

* giải thuật bài 1 trang 144 sgk hóa 9:

 A: CH2=CH2

 B: CH3-COOH

 D: CH2Br-CH2Br

 E: (- CH2 – CH2 – )n

a) những phương trình phản nghịch ứng:

 CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH

 CH3-CH2-OH + O2  CH3-COOH

b) các phương trình phản ứng:

 CH2 = CH2 + Br2 → C2H4Br2

 CH2 = CH2 –trùng hợp→ (- CH2 – CH2 – )n

Bài 2 trang 144 sgk hóa 9: Nêu hai cách thức hóa học không giống nhau để khác nhau hai hỗn hợp C2H5OH với CH3COOH.

* giải thuật bài 2 trang 144 sgk hóa 9:

* áp dụng 2 phương thức sau để phân biệt dung dịch C2H5OH với CH3COOH.

a) Dùng quỳ tím axit CH3COOH có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

 Rượu C2H5OH không làm thay đổi màu quỳ tím.

b) Dùng Na2CO3 (hoặc CaCO3)

 CH3COOH đến khí CO2 thoát ra.

 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

 C2H5OH không tồn tại phản ứng.

Bài 3 trang 144 sgk hóa 9: Có tía chất hữu cơ tất cả công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu bỗng nhiên là A, B, C. Biết rằng:

– hóa học A và C tác dụng được với natri.

– chất B ko tan vào nước.

– hóa học C tính năng được cùng với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử với viết công thức kết cấu của A, B, C.

* lời giải bài 3 trang 144 sgk hóa 9: 

– chất C vừa công dụng được với na vừa chức năng với Na2CO3. Vậy C là axit, trong phân tử tất cả nhóm –COOH. C là CH3COOH (C2H4O2).

– hóa học A tính năng được với na vậy A là rượu C2H5OH (C2H6O).

– hóa học B không tan vào nước, không tác dụng với Na, Na2CO3, vậy B là C2H4.

Bài 4 trang 144 sgk hóa 9: Đốt cháy 23g chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g CO2 và 27g H2O.

a) Hỏi vào A có những nguyên tố nào?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A đối với hidro là 23.

* giải mã bài 4 trang 144 sgk hóa 9:

a) Vì đốt cháy A thu được CO2 và H2O phải A cất C, H và rất có thể có oxi

– Theo bài ra, thu được 44g CO2 nên: mC = (44/44).12 = 12 (g);

– Theo bài ra, chiếm được 27g H2O nên: mH = (27/18).2 = 3 (g)

⇒ mC + mH = 12 + 3 = 15 A = 23 (g) ⇒ A còn đựng O

⇒ mO = mA – (mC + mH) = 23 – 15 = 8 (g).

Vậy vào A tất cả 3 nguyên tố: C, H, O.

b) hoàn toàn có thể giải theo 2 cách

* biện pháp 1:

 Ta có: nc:nH:nO =

*
 = 1:3:0,5 = 2:6:1

⇒ Vậy CTPT của A tất cả dạng (C2H6O)n

 Theo đề bài tỉ khối của A so với hiđro là 23, nên có: dA/H2 = MA/2 = 23 ⇒ MA = 23.2 = 46

 ⇒ 46n = 46 ⇒ n = 1

 ⇒ Vậy công thức phân tử của A là C2H6O

* cách 2:

– CTPT của A có dạng: CxHyOz

– PTHH: CxHyOz +

*
O2 → xCO2 +
*
H2O

– Theo đề bài bác ta có: dA/H2 = MA/2 = 23 ⇒ MA = 23.2 = 46

 Vậy ta có tỉ lệ sau:

 ⇒ x = 2; y = 6; z = 1

 ⇒ Vậy CTPT của A là: C2H6O.

 

Bài 5 trang 144 sgk hóa 9: Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tính năng với nước (dư) bao gồm axit sunfuric có tác dụng xúc tác, nhận được 13,8g rượu etylic. Hãy tính công suất phản ứng cùng nước của etilen.

* Lời giải bài 5 trang 144 sgk hóa 9:

– Phương trình phản nghịch ứng của etilen với nước:

 C2H4 + H2O → C2H5OH

– Theo bài ra, ta có: nC2H4 = 22,4/22,4 = 1 (mol).

Xem thêm: Nước Đức Trong Tiếng Anh - Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Theo lí thuyết (PTPƯ): 1 mol C2H5OH tạo thành mC2H5OH = 46.1 = 46 (g)

Thực tế: mC2H5OH = 13,8 (g)

⇒ hiệu suất phản ứng: H = (13,8/46).100% = 30%

Hy vọng với bài viết hệ thống về mối tương tác giữa Etilen, rượu etylic (ancol etylic) với axit axetic làm việc trên hữu ích cho các em. Rất nhiều thắc mắc các em hãy nhằm lại bình luận bên dưới nội dung bài viết để được hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.