Chất khủng cũng là một trong những nhóm chất bổ dưỡng và cần thiết cho nhỏ người. Vậy hóa học béo gồm thành phần, cấu trúc và tính chất thế nào, hãy cùng Kiến Guru tìm hiểu về Chất khủng hóa 12 nhé!

I. Chất khủng hóa 12: Khái niệm chất lượng béo

- Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi tầm thường là triglixerit tuyệt là triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Axit béo là gì

- CTCT tầm thường của chất béo:

Trong đó: R1, R2, R3 là nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit béo, rất có thể giống hoặc khác nhau.

*

Chất phệ hóa 12

- Axit bự là axit đối kháng chức mạch C dài, không phân nhánh, tất cả số cacbon chẵn (thường trường đoản cú 12C mang lại 24C), rất có thể no hoặc không no.

Các axit lớn thường gặp:

+ Axit béo no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ các loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

- một trong những ví dụ chất lượng béo:

(C17H35COO)3C3H5 tristearin (tristearoylglixerol).

(C15H31COO)3C3H5 tripanmitin (tripanmitoylglixerol).

(C17H33COO)3C3H5 triolein (trioleoylglixerol).

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

- Khi cho glixerol + n (n ∈ N*) axit lớn thì số loại triglixerit được là:

*

Chất mập hóa 12

- tâm lý tự nhiên: Chất mập là thành phần bao gồm trong dầu, mỡ cồn vật, lấy một ví dụ như: mỡ bò, gà, lợn,...dầu lạc, dầu vừng, dầu ô – liu, ...

*

Chất to hóa 12

II. Chất phệ hóa 12: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Ở đk thường, chất lớn ở tâm trạng lỏng hoặc rắn.

+ Chất bự lỏng: trong phân tử tất cả gốc hiđrocacbon ko no (gốc axit mập không no).

Một trong các gốc R1, R2 , R3 ko no thì chất phệ thuộc chất béo lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

+ Chất lớn rắn: vào phân tử gồm gốc hiđrocacbon no (gốc axit béo no).

Các cội R1, R2 , R3 những no thì chất béo đó trực thuộc chất lớn rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

- Chất mập không rã trong nước. Tan xuất sắc trong dung môi hữu cơ như: nước xà phòng, benzen, hexan, clorofom...

- hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước. Vì chưng chúng nổi trên mặt phẳng nước.

III. Chất lớn hóa 12: TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Chất to là trieste bắt buộc chúng có đặc điểm của este như: phản bội ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit, phản ứng xà chống hóa và phản ứng ở nơi bắt đầu hiđrocacbon.

1. Phản bội ứng thủy phân:

a. Thủy phân trong môi trường xung quanh axit:

- Đặc điểm: làm phản ứng thuận nghịch.

- Xúc tác: H+, t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

tristearin axit stearic glixerol

b. Thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm (Xà chống hóa):

- Đặc điểm: làm phản ứng một chiều.

- Điều kiện: t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

tristearin natri stearat glixerol

- muối bột thu được sau phản bội ứng là thành phần bao gồm của xà phòng nên được gọi là phản nghịch ứng xà chống hóa.

Lưu ý: - khi thủy phân hóa học béo luôn thu được glixerol.

- Sơ đồ vật thủy phân chất to trong hỗn hợp bazơ:

Triglixerit + 3OH- muối + Glixerol.

Vì vậy

- Bảo toàn khối lượng: m triglixerit + m bazơ = m muối hạt + m glixerol

* Chỉ số axit: là số mg KOH đề nghị để trung hòa - nhân chính lượng axit dư có trong một gam chất béo.

Xem thêm: Cách Đọc Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa Đơn Giản 2022, Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa

Thường thì đề bài bác sẽ cho tác dụng với NaOH cần để ý để quy đổi.

Khi chất béo gồm axit dư, NaOH đầy đủ thì:

Tính cho một gam chất béo:

naxit béo = nOH- (phản ứng với axit béo) (mmol↔mili mol)