BÀI 3 – 4 : Phương trình bậc hai một ẩn – Công thứcnghiệm


BÀI 3 – 4

Phương trình bậc nhì một ẩn – bí quyết nghiệm

–o0o–

Định nghĩa :

phương trình bậc hai bao gồm dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

Cách giải :

Tính biệt số :