Nội dung bài học giúp các em nắm được các khái niệm về dao cồn cơ, xê dịch tuần hoàn, giao động điều hòa. Viết được phương trình xê dịch điều hòa và các đại lượng, điểm lưu ý vectơ tốc độ và gia tốc trong xê dịch điều hòa. Mời các em cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Bài 1 lí 12


1. Video clip bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Giao động cơ, xấp xỉ tuần hoàn

2.2. Giao động điều hòa

2.3. Chu kì, tần số góc của dao động điều hòa

2.4.Vận tốc và gia tốc của xấp xỉ điều hòa

2.5. Đồ thị của xấp xỉ điều hòa

3. Bài tập minh hoạ

4. Luyện tập bài 1 vật lý 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài bác tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đápBài 1 Chương 1 thiết bị lý 12


Dao động cơ là hoạt động qua lại của đồ gia dụng quanh vị trí cân nặng bằng.

Dao đụng tuần trả là xấp xỉ mà sau phần lớn khoảng thời hạn bằng nhau, điện thoại tư vấn là chu kì, vật quay trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. Xê dịch tuần hoàn đơn giản và dễ dàng nhất là xấp xỉ điều hòa.


a. Lấy một ví dụ dao độngđiều hòa

*

Giả sử M chuyển động theo chiều dương tốc độ góc là (omega, P)là hình chiếu của M lên Ox.

Tại t = 0, M tất cả tọa độ góc(varphi)

Sau thời hạn t, M gồm tọa độ góc (varphi+omega t)

Khi đó: (overlineOP)=(x);(x=OMcos(omega t+varphi))

Đặt A = OM ta có:(x=Acos(omega t+varphi))

Trong kia (A, omega, varphi) là hằng số

Do hàm cosin là hàm điều hòa yêu cầu điểm p. được gọi là giao động điều hòa.

b. Định nghĩadao độngđiều hòa

Dao động điều hòa là dao động trong số đó li độ của vật là một trong hàm cosin (hay sin) của thời gian.

c. Phương trình

Phương trình (x = Acos(omega t + varphi))gọi là phương trình của xê dịch điều hòa.

A là biên độ dao động, là li độ cực lớn của vật, A > 0.

(omega t + varphi) là pha của dao động tại thời khắc t

(varphi)là pha thuở đầu tại t = 0 ((varphi) 0, (varphi) = 0)

d. Chú ý

Điểm p dao động cân bằng trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể coi là hình chiếu của điểm M vận động tròn phần đông lên 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp đó.

Ta quy mong chọn trục x làm cho gốc để tính trộn của dao động và chiều tăng của pha tương xứng với chiều tăng của góc (widehatMOP)trong hoạt động tròn đều.


2.3. Chu kì, tần số, tần số góc của giao động điều hòa


a. Chu kì với tần số

Khi thiết bị trở về địa chỉ cũ phía cũ thì ta nói vật triển khai 1 xê dịch toàn phần.

Chu kì (T): của xấp xỉ điều hòa là khoảng thời hạn để vật tiến hành một xê dịch toàn phần. Đơn vị là s

Tần số (f): của giao động điều hòa là số xê dịch tuần hoàn tiến hành trong một s. Đơn vị là 1/s hoặc Hz.

b. Tần số góc

Trong xê dịch điều hòa (omega)được call là tần số góc.


2.4. Tốc độ và tốc độ của xấp xỉ điều hòa


a. Vận tốc

Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.

(v=x"= - omega Asin (omega t+varphi))

Vận tốc cũng biến chuyển thiên theo thời gian.

Tại (x=pm A)thì(v = 0)

Tại (x = 0)thì(v = v_max = omega A)

b. Gia tốc

Gia tốc là đạo hàm của tốc độ theo thời gian

(a=v"=x""= - omega^2 Acos (omega t+varphi))

(a= - omega^2 x)

Tại (x=0)thì(a = 0)

Tại (x=pm A)thì(a=a_max=omega^2A)


2.5. Đồ thị của giao động điều hòa


*

Đồ thị của giao động điều hòa với (varphi= 0)có làm nên sin nên tín đồ ta còn được gọi là dao động hình sin.


Bài 1

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng nhiều năm 4cm cùng với (f = 10Hz). Thời gian (t = 0)vật qua VTCB theo hướng dương của quỹ đạo. Viết phương trình giao động của vật.

Hướng dẫn giải

Ta có tần số góc (omega = 2pi f = pi)và biên độ (A = fracMN2 = 2cm)

Điều khiếu nại ban đầu(t = 0): (x_0 = 0, v_0 > 0Rightarrow)(varphi =-fracpi2Rightarrow x=2cos(20pi t-fracpi2))(cm).

Bài 2

Phương trình của một vật giao động điều hòa gồm dạng:(x=-6cos(pi t+fracpi6))(cm). Hãy cho biết chu kì, biên độ cùng pha lúc đầu của dao động.

Hướng dẫn giải

Từ phương trình xê dịch ta có:

(x=-6cos(pi t+fracpi6))=(x= 6cos(pi t+fracpi6-pi))(cm)

(Rightarrow A=6)(cm) ;(omega= 2 pi)(rad/s);(varphi= - frac5 pi6)(rad)

Bài 3:

Một vật hoạt động điều hòa nên mất 0,25 s để đi từ bỏ điểm có vận tốc bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng đều có vận tốc bởi 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tínhchu kì, tần số cùng biên độ của dao động.

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Trường Thcs Cửu Long, Bình Thạnh, Hcm, Trường Thcs Cửu Long

Hướng dẫn giải

Sử dụng sơ đồ thời gian để tìm ra thời hạn đi từ vị trí này cho vị trítiếp theo của vật

*

a.(T = 0,5 s. )

b.(f = 2 Hz; A = 18 cm.)

Hai vị trí biên biện pháp nhau 36 cm, đề nghị biên độ A = 18 cm.

Thời gian đi từ địa điểm nầy mang đến vị trí bên đó là(frac12T)nên chu kì (T = 0,5 s. ) với tần số(f = frac1T = 2Hz)