- Chọn bài xích -Bài 1: Mệnh đềBài 2: Tập hợpBài 3: các phép toán tập hợpBài 4: những tập thích hợp sốBài 5: Số gần đúng. Không đúng sốÔn tập chương 1

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 10 bài 1: Mệnh đề giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách bài xích tập toán, học tốt toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1.1 trang 7 Sách bài xích tập Đại số 10: trong các câu sau, câu nào là một trong mệnh đề, câu nào là 1 trong những mệnh đề đựng biến?

a) 1 + 1 = 3;

b) 4 + x Bài 1.2 trang 7 Sách bài tập Đại số 10: Xét tính phải trái của mỗi mệnh đề sau và phát biểu đậy định của nó.

Bạn đang xem: Bài 1 mệnh đề

*

d) x =2 là một trong những nghiệm của phương trình

*

Lời giải:

a) Mệnh đề đúng. Phủ định là

*
mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề sai, vì chưng

*

Phủ định là

*
mệnh đề này đúng.

c) Mệnh đề đúng, bởi vì

*
là một trong những vô tỉ”, mệnh đề này sai.

d) Mệnh đề sai.

Phủ định là “x = 2 ko là nghiệm của phương trình”

*
mệnh đề này đúng.

Bài 1.3 trang 7 Sách bài tập Đại số 10: tìm hai quý hiếm thực của x nhằm từ từng câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

a) x

c) ∃ x ∈ Q: x 0

Bài 1.11 trang 9 Sách bài tập Đại số 10: tuyên bố thành lời những mệnh đề sau và xét tính phải trái của chúng.

*

Lời giải:

a) Bình phương của đông đảo số thực đều nhỏ hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề sai).

b) Có một vài thực mà lại bình phương của nó nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề đúng).

c) với mọi số thực x,

*
(mệnh đề sai);

d) Có một số trong những thực x, cơ mà

*
(mệnh đề đúng);

e) với tất cả số thực x, x2 + x + 1 > 0 (mệnh đề đúng);

g) Có một số thực x, nhưng x2 + x + 1 > 0 (mệnh đề đúng).

Bài 1.12 trang 9 Sách bài xích tập Đại số 10: Lập mệnh đề tủ định của từng mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) ∀ x ∈ R: x.1 = x;

b) ∀ x ∈ R: x.x = 1;

c) ∀ n ∈ Z: n ≤ n2

Lời giải:

a) ∀ x ∈ R: x.1 = x. Mệnh đề không đúng

b) ∀ x ∈ R: x.x = 1. Mệnh đề đúng

c) ∀ n ∈ Z: n ≤ n2. Mệnh đề đúng

Bài 1.13 trang 9 Sách bài tập Đại số 10: Lập mệnh đề phủ định của từng mệnh đề sau và xét tính phải trái của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi;

b) có một tam giác cân chưa phải là tam giác đều.

Lời giải:

a) Có ít nhất một hình vuông vắn không đề xuất là hình thoi. Mệnh đề sai.

b) số đông tam giác cân nặng là tam giác đều. Mệnh đề sai.

bài tập trắc nghiệm trang 9, 10 Sách bài bác tập Đại số 10:

Bài 1.14: với giá trị nào của x thì mệnh đề chứa thay đổi

“141x2 – 87x + 54 = 0″

trở thành một mệnh đề đúng?

A. X = 3 B. X = -1 C. X = -18/47 D. X = 18/47

Lời giải:

Ta có: 141 – 87 – 54 = 0.

Phương trình ax2 + bx + c = 0 với điều kiện a + b + c = 0 gồm nghiệm là x = 1 và x = c/a.

Xem thêm: Mua Điện Thoại Xách Tay Uy Tín Ở Đà Nẵng Mới Nhất 2022, Điện Thoại Xách Tay Đà Nẵng

Đáp án: C

Bài 1.15: bài bác tập trắc nghiệm trang 9, 10 Sách bài tập Đại số 10: mang lại tam giác ABC và những mệnh đề

P: ABC là 1 trong tam giác cân nặng

Q: ABC là một trong tam giác số đông

Mệnh đề như thế nào là đúng trong những mệnh đề sau?

A. Q ⇒ p.

B. P. ⇒ Q−

C. P− ⇒Q

D. P− ⇒ Q−

Lời giải:

đều tam giác gần như là tam giác cân, dẫu vậy điều kiện ngược lại không đúng.

Đáp án: C

Bài 1.16: bài bác tập trắc nghiệm trang 9, 10 Sách bài bác tập Đại số 10: mang lại tứ giác ABCD và các mệnh đề

P: Tứ giác ABCD là một hình vuông