- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần đông hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đối kháng thứcBài 11: phân tách đa thức cho solo thứcBài 12: phân tách đa thức một đổi mới đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: Nhân solo thức với nhiều thức khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 4:

– Hãy viết một đối kháng thức và một đa thức tùy ý.

Bạn đang xem: Bài 1 nhân đơn thức với đa thức

– Hãy nhân đối kháng thức kia với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng các tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 cùng đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của solo thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: có tác dụng tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: Một miếng vườn hình thang có hai đáy bởi (5x + 3) mét với (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh sân vườn nói bên trên theo x và y.

– Tính diện tích s mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh vườn trên theo x cùng y là:

*

– giả dụ x = 3m và y = 2 mét thì diện tích s mảnh vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): triển khai phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 cùng y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại
và y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bởi : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại cùng y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy đem tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

– Lấy công dụng trên cộng với 10.

– Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5.

– Đọc hiệu quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Xem thêm: Khái Niệm Cv Viết Tắt Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Khi Viết Cv Xin Việc

Tôi đang đoán được tuổi của bạn. Phân tích và lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy công dụng trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân hiệu quả vừa tìm kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc tác dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn gàng biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng bằng mười lần số tuổi thực của bạn. Vì thế ta chỉ cần lấy hiệu quả cuối cùng phân chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh lốt x vào ô cơ mà em chỉ ra rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là: