câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 1 trang 14 SGK Hình học 10: xác minh độ dài và hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Bài 3 tích của vectơ với một số

Xem giải thuật


câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học tập 10. Tìm kiếm vectơ đối của những vectơ...

Xem giải thuật


câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học 10. Hãy sử dụng mục 5 của bài 2 để chứng minh các xác định trên...

Xem lời giải


bài 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 17 SGK Hình học 10. đến hình bình hành ABCD. Triệu chứng mỉnh rằng

Xem giải thuật


bài 2 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 2 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến AK và BM là hai trung tuyến đường của tam giác ABC

Xem lời giải


bài bác 3 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 3 trang 17 SGK Hình học 10. Trên phố thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC mang một điểm M

Xem giải mã


bài bác 4 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 4 trang 17 SGK Hình học 10. điện thoại tư vấn AM là trung tuyến của tam giác ABC với D là trung điểm của đạn AM. Minh chứng rằng:

Xem lời giải


bài bác 5 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 5 trang 17 SGK Hình học 10. Hotline M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Minh chứng rằng:

Xem lời giải


bài bác 6 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 6 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang lại hai điểm phân biệt A với B. Tra cứu điểm K sao cho

Xem giải thuật


bài xích 7 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 7 trang 17 SGK Hình học 10. Mang đến tam giác ABC. Kiếm tìm điểm m sao cho

Xem lời giải


bài 8 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 8 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến lục giác ABCDEF. Hotline M, N, P, Q, R, S theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Minh chứng rằng nhì tam giác MPR cùng NQS tất cả cùng trọng tâm.

Xem lời giải


bài xích 9 trang 17 SGK Hình học tập 10

Cho tam giác gần như ABC có giữa trung tâm O cùng M là một trong điểm tùy ý trong tam giác. Call D,E,F thứu tự là chân mặt đường vuông góc hạ từ M cho BC, AC, AB.

Xem thêm: 'Mua Dong Duc Vung Cao' Search, Page 1, Results For : Mua Dong Duc Mien Cao

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.