Một số xem xét khi thực hiện bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất cứ thời điểm làm sao của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo sau hoặc xem xét lại trang trước. Em kích loài chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 6

♥ mong muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích loài chuột vào biểu tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ tiết 1 Tập hợp

§ máu 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số từ bỏ nhiên.

§ tiết 1 Tập hợp những số từ bỏ nhiên

§ tiết 2 Tập hợp những số tự nhiên

§ huyết 3 Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên

§ ngày tiết 2 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia những số trường đoản cú nhiên.

§ tiết 1 Phép nhân, chia các số từ bỏ nhiên

§ máu 2 Phép nhân, chia các số từ nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên.

§ máu 1 Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên

§ tiết 2 Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

§ huyết 3 Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

Bài 6. Sản phẩm tự triển khai các phép tính.

§ ngày tiết 1 vật dụng tự triển khai các phép tính

§ máu 2 thiết bị tự tiến hành các phép tính

Bài 7. Quan hệ phân tách hết. Tính chất chia hết.

§ quan liêu hệ phân chia hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Tín hiệu chia hết đến 2, cho 5.

§ Dấu hiệu chia hết cho 2, mang đến 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết đến 3, mang đến 9.

§ tín hiệu chia hết mang lại 3, cho 9

Bài 10. Số nguyên tố. Vừa lòng số.

§ Tiết 1 số ít nguyên tố. Vừa lòng số

§ huyết 2 Số nguyên tố. Hợp số

Bài 11. Phân tích một số ra quá số nguyên tố.

§ tiết 1 Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố

§ máu 2 Phân tích một số ra vượt số nguyên tố

Bài 12. Ước tầm thường và cầu chung phệ nhất

§ máu 1 Ước tầm thường và ước chung béo nhất

§ huyết 2 Ước bình thường và cầu chung bự nhất

§ tiết 3 Ước bình thường và ước chung khủng nhất

Bài 13. Bội phổ biến và bội chung nhỏ dại nhất

§ máu 1 Bội phổ biến và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ tiết 2 Bội chung và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ ngày tiết 3 Bội tầm thường và bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương I

§ huyết 1 Ôn tập chương I

§ huyết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số ít nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ huyết 1 Tập hợp các số nguyên

§ ngày tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ ngày tiết 3 Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ máu 1 Phép cộng các số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ máu 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

§ máu 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

§ máu 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ huyết 1 Phép nhân những số nguyên

§ huyết 2 Phép nhân những số nguyên

Bài 6. Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan tiền hệ chia hết vào tâp phù hợp số nguyên.

§ máu 1 Phép phân chia hết nhị số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tâp hòa hợp số nguyên

§ tiết 2 Phép chia hết nhị số nguyên. Quan liêu hệ phân tách hết trong tâp vừa lòng số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép chia hết nhị số nguyên. Quan hệ chia hết vào tâp đúng theo số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ huyết 1 Ôn tập chương II

§ tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu bốn kinh doanh

§ máu 1 Đầu bốn kinh doanh

§ máu 2 Đầu tứ kinh doanh

§ ngày tiết 3 Đầu bốn kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ máu 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ ngày tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ tiết 1 Hình bình hành

§ huyết 2 Hình bình hành

§ tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ máu 1 Hình thang cân

§ tiết 2 Hình thang cân

§ tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình gồm trục đối xứng.

§ ngày tiết 1 Hình gồm trục đối xứng

§ máu 2 Hình bao gồm trục đối xứng

Bài 6. Hình có tâm đối xứng.

§ tiết 1 Hình tất cả tâm đối xứng

§ tiết 2 Hình có tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ tiết 2 Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương III

§ máu 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, đối chiếu và up load dữ liệu.

Xem thêm: Cách Tính Cotg Trên Máy Tính Fx 570Es, Cách Tính Cot Trên Máy Tính Ra Radian

Bài 2. Biểu đồ dùng cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một vài trò nghịch và thí nghiệm đối kháng giản

Bài 4. Phần trăm thực nghiệm trong một vài trò nghịch và thí nghiệm đối chọi giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép phân tách phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm cho tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai việc về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến phố thẳng cắt nhau. Hai tuyến phố thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Thu xếp thành những vị trí thẳng hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!