Lý thuyết Hóa 12 bài xích 13. Đại cương cứng về polime

I. Khái niệm

Polime là đông đảo hợp chất gồm phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) links với nhau chế tạo nên.

Bạn đang xem: Bài polime lớp 12

Thí dụ: Polietilen: (-CH2-CH2-}n, nilon-6: (-NH5-CO-)n.

Hệ số n được call là hệ số polime hóa hay độ polime hóa, n càng lớn, phân tử khối của polime càng cao.

Các phân tử như: CH2=CH2, H2N5COOH,... Phản ứng cùng nhau để làm cho polime được call là monome.

Tên của polime được cấu tạo bằng cách ghép trường đoản cú poli trước tên monome. Nếu như tên của monome có 2 cụm từ trở lên thì tên này được đặt trong dấu ngoặc đơn. Thí dụ: polietilen: (-CH2-CH2-}n; poli(vinyl clorua): (-CH2-CHCl-}n

Một số polime có tên riêng (tên thông thường). Thí dụ: teflon: (-CF2-CF2-)n; nilon-6: (-NH5-CO-)n, xenlulozơ: (C6H10O5)n.

Các polime được phân một số loại dựa theo nguồn gốc:

+ Polime tổng vừa lòng được tạo thành 2 loại: polime trùng hợp và polime trùng ngưng

+ Polime thiên nhiên

+ Polime buôn bán tổng hợp

II. Đặc điểm cấu trúc

Các mắt xích của polime có thể nối cùng nhau thành mạch ko nhánh như amilozơ..., mạch phân nhánh như amilopectin, glicogen,... Cùng mạch mạng không khí như cao su thiên nhiên lưu hóa, vật liệu bằng nhựa bakelit.

III. đặc điểm vật lí

Hầu hết polime là hầu như chất rắn, không bay hơi, không tồn tại nhiệt độ nóng chảy xác định mà rét chảy tại một khoảng nhiệt độ khá rộng. Lúc nóng chảy, phần nhiều polime cho chất lỏng nhớt, để nguội đang rắn lại hotline là chất nhiệt dẻo. Một số polime ko nóng chảy lúc đun nhưng mà bị phân hủy, gọi là hóa học nhiệt rắn.

Đa số polime ko tan trong các dung môi thông thường, một số trong những tan được vào dung môi phù hợp cho dung dịch nhớt.

Nhiều polime gồm tính dẻo, một số có tính đàn hồi, một số rất có thể kéo thành gai dai, bền. Tất cả polime trong suốt cơ mà không giòn. Các polime tất cả tính giải pháp điện, biện pháp nhiệt hoặc buôn bán dẫn.

IV. đặc thù hóa học

Polime có những phản ứng phân giảm mạch, không thay đổi mạch với tăng mạch cacbon.

1. Làm phản ứng phân cắt mạch polime

Polime có nhóm chức trong mạch dễ dẫn đến thủy phân.

Polime trùng đúng theo bị nhiệt độ phân sống nhiệt độ thích hợp thành các đoạn ngắn, sau cuối thành monome ban đầu, phản nghịch ứng này được gọi là phản nghịch ứng giải trùng thích hợp hay là bội nghịch ứng đepolime hóa.

Một số polime bị oxi hóa giảm mạch.

2. Bội phản ứng không thay đổi mạch polime

Những polime có links đôi vào mạch hoặc đội chức nước ngoài mạch rất có thể tham gia các phản ứng đặc thù của liên kết đôi và của group chức đó.

Phản ứng tăng mạch polime

Khi gồm điều kiện tương thích (nhiệt độ, hóa học xúc tác,...), các mạch polime rất có thể nối cùng nhau thành mạch dài thêm hơn nữa hoặc thành mạng lưới, chẳng hạn như những phản ứng lưu hóa chuyển cao su thiên nhiên thành cao su đặc lưu hóa, đưa nhựa rezol thành vật liệu nhựa rezit,...

Trong công nghệ, phản ứng nối các mạch polime cùng với nhau tạo nên thành mạng không gian được hotline là phản nghịch ứng khâu mạch polime.

V. Phương thức điều chế

Polime hay được pha trộn theo hai nhiều loại phản ứng là trùng hợp với trùng ngưng.

1. Làm phản ứng trùng hợp

Trùng phù hợp là thừa trình kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome) như là nhau hay giống như nhau thành phân tử phệ (polime).

Điều kiện buộc phải về kết cấu của monome gia nhập phản ứng trùng hợp là vào phân tử nên có link bội như CH2=CH2, CH2=CHC6H5, CH2=CH-CH=CH2, … hay là vòng yếu bền rất có thể mở ra như:

*

2. Phản bội ứng trùng ngưng

Trùng ngưng là quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) thành phân tử béo (polime) đồng thời giải phóng gần như phân tử nhỏ dại khác (thí dụ H2O).

Xem thêm: Momen Lực Vật Lý 10 - Công Thức Tính Momen Lực

Điều kiện đề xuất về cấu trúc của monome thâm nhập phản ứng trùng dừng là trong phân tử buộc phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Ví dụ như các monome ở phản ứng bên trên là:

HOOC-C6H4-COOH; HO-CH2-CH2-OH

VI. Ứng dụng

Polime có rất nhiều ứng dụng như làm các loại vật tư polime ship hàng cho cung cấp và đời sống: hóa học dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán giấy dán.