Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương team Halogen

Với cách thức giải những dạng bài xích tập chương nhóm Halogen Hoá học tập lớp 10 tổng hợp các dạng bài xích tập, bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, lấy một ví dụ minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập đội Halogen từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chương halogen lớp 10

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về tính chất hóa học tập và phương thức điều chế Halogen

A. Bài bác tập từ luận

Bài 1. vày sao clo độ ẩm có tính tẩy white còn clo thô thì không?

Hướng dẫn:

Cl + H2 O → HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)

HClO tất cả tính tẩy trắng

Bài 2. Viết 3 phương trình bội nghịch ứng minh chứng clo có tính oxi hóa, 2 phương trình phản bội ứng minh chứng clo bao gồm tính khử.

Hướng dẫn:

3 phương trình phản bội ứng chứng tỏ Clo có tính oxi hóa:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

H2 + Cl2 → 2HCl

2 phương trình phản ứng chứng tỏ Clo bao gồm tính khử:

Cl + H2 O → HCl+ HClO ( Axit hipoclorơ)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

Bài 3. a) từ bỏ MnO2 , HCl đặc, sắt hãy viết các phương trình bội nghịch ứng pha chế Cl2 , FeCl2 cùng FeCl3 .

b) Từ muối bột ăn, nước và những thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản bội ứng pha trộn Cl2 , HCl và nước Javel .

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

b, 2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2

Bài 4. Viết 1 phương trình làm phản ứng chứng tỏ axit HCl tất cả tính oxi hóa, 1 phương trình bội nghịch ứng minh chứng HCl gồm tính khử.

Hướng dẫn:

HCl tất cả tính oxi hóa

fe + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl có tính khử

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Bài 5. Viết 3 phương trình bội nghịch ứng pha trộn sắt (III) clorua.

Hướng dẫn:

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Bài 6. Viết phương trình bội nghịch ứng xẩy ra khi mang lại lần lượt những chất trong team A HCl, Cl2 chức năng với lần lượt những chất trong đội B Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3 .

Hướng dẫn:

Với HCl:

Cu + HCl → không xảy ra

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2 O

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Với Cl2

Cu + Cl2 → CuCl2

AgNO3 + Cl2 → không xảy ra

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2 O

CaCO3 + Cl2 → ko xảy ra

Bài 7. Axit HCl có thể chức năng những hóa học nào sau đây? Viết phản bội ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 .

Hướng dẫn:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg(OH) 2 + HCl → MgCl2 + H2 O

Na2 SO4 + HCl → ko xảy ra

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Ag2 SO4 + HCl → AgCl↓ + H2 SO4

K2 O + HCl → KCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Mg(NO3 ) 2 + HCl → không xảy ra

Bài 9: cho dãy các chất sau, hóa học nào tất cả khả năng tính năng được cùng với axit HCl? Viết phương trình hóa học của bội phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện của phản bội ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , H2 SO4 , Mg(OH) 2 .

Hướng dẫn:

Các chất gồm thể tác dụng với axit HCl là: Fe, FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , AgNO3 , Mg(OH) 2 .

PTHH:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 +2FeCl3 + 4H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Bài 10: trong những hình vẽ tế bào tả cách thu khí clo sau đây, hình mẫu vẽ nào tế bào tả đúng cách thu khí clo trong phòng thí nghiệm? Giải thích?

*

Đáp án: Hình 1.

Giải thích

- vị khí Cl2 nặng rộng không khí nên bạn ta nhằm ngửa bình (Cl2 nặng hơn không khí sẽ nằm ở vị trí dưới nó đẩy không khí gồm chứa sẵn trong bình ra khỏi bình và chỉ chiếm chỗ).

- sử dụng bông gồm tẩm hỗn hợp NaOH để cho không khí đi ra ngoài và khi bình đầy khí Cl2 thì Cl2 sẽ ảnh hưởng giữ lại vào bình ko thoát ra ngoài được do một trong những phần nó pứ cùng với NaOH và phần này bị mất đi hotline là hao chi phí trong quá trình điều chế. - ko sử dụng cách thức đẩy nước vì Cl rã trong nước.

Bài 11: trong những hình vẽ sau, hình mẫu vẽ nào bộc lộ đúng nhất biện pháp thu khí HCl trong phòng thí nghiệm?

*

Đáp án Hình 4 (HD: vì HCl nặng rộng không khí đề xuất để ngửa ống nghiệm. HCl tan nhiều trong nước đề nghị không sử dụng phương thức đẩy nước.)

Bài 12: Hãy giải thích: vì chưng sao người ta hoàn toàn có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng phương pháp cho H2 SO4 đặc chức năng với muối hạt clorua hoặc florua. Nhưng quan trọng áp dụng cách thức này nhằm điều chế hiđro bromua (HBr), hoặc hiđro iotua (HI) ?

Hướng dẫn:

Có thể pha trộn HCl và HF bằng phản ứng :

2NaCl + H2 SO4 → Na2 SO4 + HCl

CaF2 + H2 SO4 → CaSO4 + 2HF

Nhưng không áp dụng cách thức trên pha chế HBr và HI do HBr với HI tất cả tính khử mạnh rất có thể phản ứng tức thì với H2 SO4 :

2HBr + H2 SO4 → Br2 + SO2 + 2H2 O

8HI + H2 SO4 → 4 I2 + H2 S + 4H2 O

Bài 13: vì sao fan ta hoàn toàn có thể điều chế những halogen: Cl2 , Br2 , I2 bằng cách cho hỗn hợp H2 SO4 đặc cùng MnO2 công dụng với muối bột clorua, bromua, iotua nhưng phương pháp này không thể áp dụng điều chế F2 ? bằng phương pháp nào hoàn toàn có thể điều chế được flo (F2 ) ? Viết phương trình phản nghịch ứng điều chế Flo.

Hướng dẫn:

do F bao gồm tính thoái hóa rất táo tợn nên phương thức duy nhất để diều chế F là dùng dòng điện nhằm oxi hóa ion F-trong florua lạnh chảy (PP điện phân).

PTHH Điện phân các thành phần hỗn hợp KF và HF:

2HF → H2 + F2

(KF)

Bài 14: từ bỏ NaCl, MnO2 , H2 SO4 đặc, Zn, H2 O. Hãy viết phương trình hóa học để điều chế khí hiđroclorua với khí Clo bởi 2 biện pháp khác nhau?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

2NaCltt + H2 SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

H2 + Cl2 → 2HCl

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: vào tự nhiên, các halogen

A. Chỉ tồn tại làm việc dạng solo chất.

B. Chỉ tồn tại sống dạng muối halogenua.

C. Chỉ tồn tại làm việc dạng đúng theo chất.

D. Tồn tại làm việc cả dạng solo chất với hợp chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Cho 4 đối chọi chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Hóa học có ánh sáng sôi tối đa là :

A. F2.B. Cl2.C. Br2.D. I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Halogen làm việc thể rắn (điều kiện thường), bao gồm tính phấn khởi là :

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4: Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng đắn :

A. Toàn bộ muối AgX (X là halogen) phần đông không tung trong nước.

B. Toàn bộ các hiđro halogenua phần đa tồn tại nghỉ ngơi thể khí, ở đk thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đầy đủ cho dung dịch axit.

D. Những halogen (từ F2 mang lại I2) tính năng trực tiếp với hầu như các kim loại.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy nào được xếp đúng lắp thêm tự tính axit và tính khử sút dần ?

A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.

C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu kim cương nhạt. Nội địa clo có chứa các chất là :

A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7: vào PTN, Cl2 thường xuyên được pha chế theo bội nghịch ứng :

HCl đặc + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số thăng bằng của HCl là :

A. 4.B. 8.C. 10.D. 16.

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl sệt + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 8: Trong chống thí nghiệm người ta thường điều chế clo bởi cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. điện phân hỗn hợp NaCl bao gồm màng ngăn.

C. Phân huỷ khí HCl.

D. Mang đến HCl đặc tính năng với MnO2 ; KMnO4…

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl quánh + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Câu 9: cho các phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Số làm phản ứng trong các số ấy HCl mô tả tính khử là :

A. 2. B. 4. C. 1.D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

những phản ứng trong những số đó HCl mô tả tính khử là : a, c

Câu 10: hàng nào được xếp đúng sản phẩm tự tính axit giảm dần cùng tính oxi hoá tăng dần ?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4. B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) cùng nước clo diễn đạt tính oxi hóa là vì

A. Cất ion ClO-, gốc của axit tất cả tính lão hóa mạnh.

B. Chứa ion Cl-, cội của axit clohiđric năng lượng điện li mạnh.

C. Gần như là thành phầm của hóa học oxi hóa bạo phổi Cl2 với kiềm.

D. Trong phân tử đầy đủ chứa cation của kim loại mạnh.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12: phương thức duy nhất để điều chế Flo là :

A. đến dung dịch HF tính năng với MnO2.

B. Điện phân rét chảy các thành phần hỗn hợp NaF cùng NaCl.

C. Điện phân lạnh chảy tất cả hổn hợp KF cùng HF.

D. Cho Cl2 công dụng với NaF.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập dìm biết, tách bóc chất đội Halogen

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Dựa vào các tính chất đặc trưng của chúng

a/ dấn biết một trong những anion ( ion âm)

*

b/ dìm biết một vài chất khí .

*

c/ nhận biết một số trong những chất khí .

*

*Với bài tập bóc chất

a) bóc một chất thoát ra khỏi hỗn thích hợp :

Dạng toán này chỉ cần bóc tách riêng một chất thoát khỏi hỗn hợp, vứt bỏ các chất khác, ta có một trong các hai bí quyết giai sau :

- bí quyết 1: sử dụng hóa hóa học phản ứng tính năng lên các chất buộc phải loại bỏ, còn chất cần tách riêng không công dụng sau phản nghịch ứng được tách ra dễ dàng dàng.

- biện pháp 2: dùng hóa chất chức năng với chất bắt buộc muốn bóc tách riêng tạo nên phẩm mới. Thành phầm dễ tách bóc khỏi các thành phần hỗn hợp và dễ tái tạo nên lại chất đầu.

b) tách riêng những chất thoát ra khỏi nhau :

Dạng toán này tách bóc riêng các chất ra khỏi nhau ko được bỏ chất nào. Để giải ta áp dụng đồng thời giải pháp 1, phương pháp 2 sinh hoạt trên để giải.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chỉ dùng một hóa chất, trình bày cách thức nhận biết những dung dịch sau: KI, Zn(NO3 ) 2 , Na2 CO3 , AgNO3 , BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm chủng loại thử:

Cho dung dịch HCl thứu tự vào những mẫu test trên.

- mẫu mã thử tạo hiện tượng sùi bong bóng khí là Na2CO3

2HCl + Na2 CO3 → 2NaCl + CO2 + H2 O

- mẫu thử tọa kết tủa trắng là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho hỗn hợp AgNO3 lần lượt vào hai mẫu mã thử còn lại

- mẫu mã thử như thế nào kết tủa trắng là hỗn hợp BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3 ) 2

- mẫu mã thử chế tạo ra kết tủa kim cương là hỗn hợp KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

- mẫu thử không có hiện tượng gì là hỗn hợp Zn(NO3 ) 2

Ví dụ 2. Bằng phương thức hóa học, hãy phân biệt những ung dịch đựng trong các lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, với NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu mã thử:

Cho hỗn hợp AgNO3 theo lần lượt vào các mẫu test trên.Mẫu thử làm sao trong trong cả là NaF. Vì AgF tan tốt.

- mẫu mã thử tạo kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu thử sinh sản kết tủa kim cương nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

- mẫu thử tọa kết tủa quà đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: . Bằng phương pháp hóa học. Hãy nhận biết các hỗn hợp đựng trong những lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2 SO4 , KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm chủng loại thử:

Cho quỳ tím lần lượt vào những mẫu thử. Ta chia thành 3 nhóm hóa chất sau:

Nhóm I: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2 SO4 .

Nhóm III: dung dịch không thay đổi màu sắc quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho hỗn hợp AgNO3 theo thứ tự vào những mẫu test ở đội (III)

- mẫu thử tạo nên kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu thử chế tạo kết tủa quà nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

- mẫu thử tọa kết tủa kim cương đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho hỗn hợp AgNO3 theo lần lượt vào các mẫu thử ở đội (II)

- chủng loại thử làm sao kết tủa trắng là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

- còn lại là H2 SO4

Ví dụ 4: Không sử dụng thuốc thử nào khác, hãy nhận ra các dung dịch: MgCl2 , NaOH, NH4 Cl, BaCl2 , H2 SO4

Hướng dẫn:

Ghi số lắp thêm tự 1, 2, 3, 4, 5, bên trên 5 lọ dung dịch phải nhận biết. Rót hỗn hợp ở từng lọ vào lần lượt những ống nghiệm đã làm được đánh thuộc số. Nhỏ 1 dung dịch vào mẫu thử của 4 dung dịch còn lại. Sau các lần thí nghiệm cho đến khi hoàn toàn ta được tác dụng sau đây:

*

Từ bảng kết quả nhận thấy:

- chất nào tính năng với 4 hóa học kia tạo nên thành 1↓ + 1↑ là NaOH

- chất nào sinh sản thành khí cùng với NaOH là NH4 Cl; hóa học tọa thành kết tủa với NaOH cùng MgCl2

- Chất công dụng với 4 chất khí chế tạo ra thành 1↓ nhưng khác MgCl2 là BaCl2 và hóa học tạo thành kết tủa với BaCl2 là H2 SO4

Ví dụ 5. Brom tất cả lẫn một ít tạp chất là clo. Làm cụ nào nhằm thu được brom tinh khiết . Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một không nhiều NaBr vào hỗn hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng chứa hỗn hợp để mang Br

Ví dụ 6. tinh luyện N2 trong tất cả hổn hợp khí N2 , CO2 , H2 S

Hướng dẫn:

Cho tất cả hổn hợp khí sục qua hỗn hợp nước vôi trong bao gồm dư, chỉ gồm khí N2 không tác dụng đi thoát ra khỏi dung dịch, hai khí sót lại phản ứng cùng với nước vôi theo phương trình bội nghịch ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2 O

H2 S + Ca(OH) 2 → CaS ↓ + 2H2 O

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. tất cả 4 chất bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ cần sử dụng chất làm sao dưới đấy là nhận biết tức thì được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Dung dịch Br2. D. Hỗn hợp I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Cho Iot cùng dung dịch hồ tinh bột ⇒ hỗn hợp không màu gửi thành màu xanh

Câu 2. Để minh bạch 4 hỗn hợp KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta hoàn toàn có thể dùng

A. Dung dịch AgNO3. B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím với dung dịch AgNO3.D. Đá vôi.

Lời giải:

Đáp án: C

- dùng quỳ tím phân biệt được 2 nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm cho quỳ chuyển đỏ và KCl, KNO3 (nhóm 2) không làm cho quỳ gửi màu.

- đến dung dịch AgNO3 theo thứ tự vào 2 ống thử của mỗi nhóm ⇒ chế tạo ra kết tủa trắng là HCl (nhóm 1) với KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. hoàn toàn có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bởi thuốc test

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím ẩm.

C. Hỗn hợp phenolphtalein. D. Không phân minh được.

Lời giải:

Đáp án: B

HCl làm quỳ tím đưa đỏ

Cl2 làm mất màu quỳ tím

H2 không có tác dụng quỳ tím đưa màu

Câu 4. Chỉ cần sử dụng hóa chất nào dưới đây để nhận thấy các dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl B. AgNO3 C. Br2 D. Không phân biệt được

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn thuốc demo là hỗn hợp HCl.

Lần lượt nhỏ dại dung dịch HCl vào những mẫu demo đựng vào 5 ống thử riêng biệt.

-Mẫu thử gồm sủi bọt bong bóng khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-Mẫu thử sinh sản kết tủa trắng, ra bên ngoài ánh sáng hóa black là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

-Mẫu thử sót lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr ko thấy hiện tượng

Dùng AgNO3 vừa nhận biết để nhận thấy ba mẫu mã thử còn lại

-Mẫu thử tạo kết tủa white là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

-Mẫu thử sinh sản kết tủa đá quý nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

-Mẫu demo không hiện tượng kỳ lạ là Zn(NO3)2

Câu 5. Brom tất cả lẫn một không nhiều tạp hóa học là clo. Một trong các hoá chất hoàn toàn có thể loại bỏ clo ra khỏi hỗn phù hợp là :

A. KBr.B. KCl.C. H2O.D. NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Cl2 + KBr → Br2 + KCl

Câu 6. Dùng thuốc thử phù hợp để nhận ra các dung dịch sau đây: KI, HCl, NaCl, H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

- cần sử dụng quỳ tím phân minh được 2 nhóm: HCl, H2SO4 làm quỳ đưa đỏ

KI và NaCl không làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

- dùng dung dịch BaCl2 rành mạch HCl và H2SO4: thành phầm tạo kết tủa trắng là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- dùng dung dịch AgNO3 để minh bạch dung dịch KI và NaCl (AgI↓ màu rubi tươi; AgCl↓ màu trắng)

AgNO3 + KI → AgI + KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + KNO3

Hoặc đốt: KI ngọn lửa màu tím; NaCl ngọn lửa color vàng.

Câu 7. Có tía bình ko ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong những dung dịch NaCl, NaBr và NaI. Chỉ dùng hai thuốc thử (không sử dụng AgNO3), làm nắm nào để xác định dung dịch chứa trong những bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

sử dụng nước brom đến lần lượt vào tía dung dịch, phân biệt bình đựng hỗn hợp NaI nhờ chuyển màu nâu sẫm

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- nhị dung dịch sót lại là NaCl cùng NaBr thì dùng nước clo phân biệt dung dịch NaBr do dung dịch rời sang color vàng.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 8. nhận thấy các khí sau bằng cách thức hóa học: Cl2, O2, HCl cùng SO2

Lời giải:

Đáp án:

Cho quỳ tím ẩm vào tư mẫu khí, khí nào không có hiện tượng là O2, khí có tác dụng quỳ tím bạc màu là Cl2; nhị khí làm cho quỳ tím độ ẩm hóa đỏ là HCl với SO2

- Dẫn nhì khí sót lại qua dung dịch Br2 có màu kim cương nâu nhạt, hỗn hợp brom bị mất color là khí SO2, còn sót lại là HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 9. tinh chế NaCl có lẫn NaBr, NaI, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án:

Hòa tan các thành phần hỗn hợp vào nước sinh sản thành dung dịch hỗn hợp NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3.

Thổi khí HCl vào chỉ bao gồm Na2CO3 phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Thổi tiếp Cl2 (có dư) vào:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Cô cạn hỗn hợp H2O, Br2, I2 cất cánh hơi hết còn sót lại NaCl nguyên chất.

Câu 10. Muối ăn uống bị lẫn tạp hóa học là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để đào thải các tạp chất, chiếm được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của những phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

*
tương đối HCl, H2O

Các phương trình hóa học:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- nắm vững các đặc điểm hóa học của các halogen với hợp chất của chúng

- một số tính chất đặc trưng cần giữ ý:

+ Halogen là đầy đủ phi kim điển hình. Đi từ bỏ flo mang lại iot, tính oxi hoá giảm dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen thua cuộc nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

+ Flo có độ âm điện lớn nhất nên trong toàn bộ các hợp hóa học chỉ tất cả số oxi hoá 1. Những nguyên tố halogen khác, ngoại trừ số oxi hoá –1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng đột biến từ HF 4 : sút dần từ bỏ HClO4 > HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. chấm dứt chuỗi phản bội ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2Ob, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân bằng các phản ứng lão hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: ngừng các phương trình hóa học theo sơ thứ sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng tiến hành các biến đổi dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản nghịch ứng.

*

Lời giải:

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà chảy khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà rã khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5).B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).D. (1), (2), (3), (5).

Lời giải:

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với những chất :

A. (1), (2).B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: D

Do Ag lép vế H2 vào dãy vận động hóa học yêu cầu không công dụng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối ko tan vào axit phải không bội nghịch ứng

FeS cũng là muối ko tan cơ mà tan được vào axit.

*Một số lưu ý về muối hạt sunfua

- tung trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

- ko tan trong nước nhưng mà tan vào HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

- không tan vào nước với không chảy trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

- ko tồn trên trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl đặc -to→

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S →

Các phản nghịch ứng tạo thành đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Parabol Chuẩn Xác Cho Dân Kỹ Thuật (2022)

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl đặc -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm ở đầu cuối của quy trình chuyển hóa. Các chất X cùng Y là :