Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài bác tập phổ biến thường lộ diện trong những bài kiểm tra, đề thi môn tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho phần gạch chân lớp 7 có đáp án

Nếu bắt đầu nghe qua, các bạn sẽ nghĩ rằng đây là một chủ đề trong giờ Anh không tồn tại gì đặc sắc. Nhưng thực tế lại khác, hầu hết chúng ta sinh viên khi tham gia học đều do dự rằng lừng chừng đặt câu hỏi bằng giờ đồng hồ Anh như vậy nào. Hi vọng, đây đang là tài liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững những kỹ năng quan trọng và trau dồi kiến thức công dụng để chuẩn bị cho bất kỳ kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng xem thêm với CNTA nhé !

Video hướng dẫn bài xích tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân

I. Chú ý khi làm bài đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân

– trước tiên ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

– trường đoản cú bị gạch ốp chân không bao giờ xuất hiện tại trong câu hỏi.

– giả dụ trong câu:

+/ cần sử dụng động từ hay thì ta đề nghị mượn trợ cồn từ và đảo trợ hễ từ lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ giả dụ trong câu sử dụng “động tự tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động tự khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– giả dụ trong câu bao gồm từ bị gạch men chân dùng đa số từ sau thì khio chuyển sang thắc mắc ta nên đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo lý thuyết đặt thắc mắc cho phần tử gạch chân giờ đồng hồ anh trước khi làm bài bác tập nhé !

II. Các từ để hỏi thường chạm mặt trong tiếng Anh.

1. What: đồ vật gi (Dùng nhằm hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: cái mà (Dùng nhằm hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng để hỏi mang đến vị trí, nơi chốn …)

4. When: khi nào (Hỏi cho thời gian, thời gian …)

5. Who: ai, fan mà (Hỏi mang lại người)

=> Whom: fan mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom bởi vì you buy any books (for)?

=> Whose: của fan mà (Hỏi mang đến tính trường đoản cú sở hữu, download cách, đại trường đoản cú sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

7. How: nuốm nào (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi đến tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang đến độ dày

12. How thin: hỏi mang đến độ mỏng

13. How big: hỏi đến độ lớn

14. How wide: hỏi mang lại độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi mang đến độ sâu

17. How fast: hỏi mang lại tốc độ

18. How far … from … lớn …: hỏi đến độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vì chưng my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó đem mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang đến mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go khổng lồ school every day.

=> How often do you go khổng lồ school?

How much: hỏi mang đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì you have here?

III. Bài xích tập tự luyện

Đặt thắc mắc cho phần gạch chân

1. I want lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They vì chưng not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go khổng lồ a siêu thị tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete và Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I and my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to lớn musicin my không tính phí time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to musicin my không lấy phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go lớn the shoe siêu thị in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the shop over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho đưa ra Minh City.

……………………………………………………………….

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want khổng lồ return to lớn America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels khổng lồ Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes to lớn the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Nam giới leaves home at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen lớn music in my free time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go lớn the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go lớn the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions and tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes khổng lồ the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker lớn California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go to lớn the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack & I get to school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t bởi his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to lớn the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài bác tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the shop over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned khổng lồ Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam giới left home at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to lớn musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the các buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vày his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to lớn get to lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving thử nghiệm two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went to the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went to school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go khổng lồ the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vày anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word khổng lồ complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went khổng lồ a party last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes to lớn the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go khổng lồ bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to new york before

Reporter: Well, good luck then.

Xem thêm: Tại Sao Phải Để Nhiệt Kế Trong Bóng Râm Và Cách Mặt Đất 2M ?

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books do you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the các buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her khổng lồ finish the composition?

6 – What vì chưng you need a phone car for?

7 – How far is it from Hue khổng lồ Ho bỏ ra Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vì two weeks ago?

When did they return khổng lồ America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel khổng lồ Nha Trang?

16 – Why did she go to lớn the doctor?

17 – What time did phái nam leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually vì the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – bởi you have magazines & newspapers?

25 – What bởi you often vì in your miễn phí time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan lượt thích playing?

30 – How often bởi vì you go khổng lồ the movies?

31 – When vị they go to the beach?

32 – Where bởi they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you khổng lồ get to school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he bởi vì two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she call the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vì chưng last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go lớn school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to the party?

31 – Did you go to lớn the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money khổng lồ Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word lớn complete the exchanges