Bài 1 điện tích định chế độ cu-lông Lý 11. Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 Sách giáo khoa đồ dùng lí 11. Điện tích điểm là gì; Phát biểu định điều khoản Cu-lông.

Bạn đang xem: Bài tập điện tích định luật cu lông


Bài 1 : Điện tích điểm là gì ?

Điện tích trữ là một vật tích điện có kích cỡ rất nhỏ tuổi so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng vệt thì đẩy nhau. Các điện tích khác lốt thì hút nhau..

Bài 2 : Phát biểu định cơ chế Cu-lông.

*

Bài 3 : Lực cửa hàng giữa các điện tích lúc đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay bé dại hơn lúc để trong chân ko ?

 Lực cửa hàng giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ bé dại hơn ε hay nhỏ tuổi hơn lúc đặt trong chân không. (ε là hằng số điện môi )

Bài 4 : Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Lực địa chỉ giữa những vật sở hữu điện phụ thuộc vào môi trường xung xung quanh chúng. Thí nghiệm minh chứng rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb thân hai năng lượng điện tích để trong điện môi đồng chất nhỏ dại hơn lực công dụng giữa chúng trong chân ko ε lần (đọc là epxilon). Đây là một trong hằng số phụ thuộc vào vào tính chất của điện môi mà không nhờ vào vào độ béo và khoảng cách giữa các điện tích. Nó được call là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho đặc thù điện của môi trường thiên nhiên đó.


Quảng cáo


Bài 5: Chọn câu đúng.

Khi tăng bên cạnh đó độ mập của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa bọn chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng.

A. Tăng thêm gấp đôi.

B. Sụt giảm một nửa.

C. Sụt giảm bốn lần.

D. Không vậy đổi.


Quảng cáo


Đáp án D.

Áp dụng công thức (F=k.fracvarepsilon r^2), lúc tăng đôi khi độ phệ của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực can dự giữa chúng sẽ không thay đổi.

Bài 6: Trong các trường thích hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm năng lượng điện là những điện tích lũy ?

A. Hai thanh nhựa đặt cạnh nhau.

B. Một thanh nhựa cùng một quả ước đặt cạnh nhau.

C. Nhì quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D. Nhị quả cầu lớn đặt ngay gần nhau.

Đáp án C.

Bài 7:  Nêu điểm giống như nhau và khác nhau giữa định quy định Cu-lông cùng định nguyên lý vạn thứ hấp dẫn.

Hai định giải pháp giống nhau về hình thức phát biểu cũng tương tự biểu thức toán học, và hầu như tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách nhưng khác nhau về ngôn từ (một định luật nói đến lực cơ học, còn định cơ chế kia nói về lực điện). Những đại lượng thứ lí tham gia vào nhì định biện pháp đó có bản chất khác hẳn nhau.

Bài 8: Hai quả cầu nhỏ mang hai năng lượng điện tích tất cả độ lớn bằng nhau, đặt giải pháp nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác minh điện tích của nhì quả cầu đó.

Áp dụng công thức (F=9.10^9.fracvarepsilon r^2), trong những số ấy ta biết :

F = 9.10-3N, r = 10.10-2m ε =1. Ta biết |q1| = |q2| = q.

Xem thêm: Mới Hôm Nào Thời Gian Là Nhiều Đếm Xem Nay Còn Lại Bao Nhiêu

Từ đó ta tính được : (q=sqrtfracvarepsilon .r^2.F9.10^9=sqrtfrac10^-2.9.10^-39.10^9) = ± 10-7 C.