*

*

Việt nam giới – Tổ quốc em – Tuần 1

Tiếng Việt lớp 5: Tập đọc. Thư gửi những học sinh

Nội dung chính:

Đây là bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi những em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau khi đất nước giành được độc lập. Bác bỏ nhắc nhở các bạn học sinh về sự mất mát của biết bao nhiêu đồng bào để có được ngày hôm nay, các bạn cần cố gắng học tập để xây dựng đất nước, tương lai dân tộc phụ thuộc vào những em

*

Câu 1 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 tất cả gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

Lời giải

- Đó là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt phái nam Dân chủ Cộng hòa, sau nhiều năm bị thực dân Pháp đô hộ.

Bạn đang xem: Bài tập đọc thư gửi các học sinh

- Từ thời điểm này trở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.

Câu 2 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Sau biện pháp mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

Lời giải

Nhiệm vụ của toàn dân là xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên ta đã để lại, tạo nên nước ta theo kịp những nước không giống trên trả cầu.

Câu 3 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Học sinh tất cả trách nhiệm như thế nào trong cuộc kiến thiết đất nước?

Lời giải

Trong cuộc kiến thiết đất nước, các em học sinh cần cố gắng, siêng năng học tập, nghe thầy, yêu bạn để mai này khôn lớn xây dựng nước nhà đất nước, tạo cho dân tộc Việt phái nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với những cường quốc năm châu.

Xem thêm: Tranh Chim Công Cách Điệu Con Công, Tài Liệu Trang Trí Màu Cơ Bản

Câu 4 (trang 5 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Học thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm giời nô lệ … đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.