*

10 bài bác tập excel cải thiện + giải mã cho ai cầnNếu chúng ta đang đi tìm kiếm danh sách, list bài bác tập excel hãy xem ngay lập tức 10 bài xích tập excel nâng cấp + giải thuật cho ai cần, đích thực cần

Bài 1: một vài hàm cơ bản. Mang đến bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Thưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

3

Lê Ngọc

Nữ

26

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26


a) Thưởng 8-3: thưởng 200.000 mang đến những nhân viên Nữ, sót lại không được thưởng.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao

Thưởng A: thưởng 300.000 mang đến những nhân viên có ngày công >=24, còn sót lại không được thưởng.Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho phần đa nhân viến Nam bao gồm ngày công >26 hoặc nhân viên cấp dưới Nữ có ngày công >25.

Bài 2. áp dụng MS Excel xong bảng dữ liệu dưới đây:

BẢNG chi TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

12

2

BDNT

25

CT

10

BDGN

60

BDTS

22

BDGN

24

CT

100

BDTS

240

BDTS

15

CT

5


Thực hiện:Thao tác tự động hóa điền dữ liệu vào cột STT (theo tứ tự tăng mạnh 1,2,3...).Điền cột tên hàng: ví như 2 cam kết tự đầu của Mã mặt hàng là “CT” ghi là “Công tắc” sót lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá nhờ vào 2 ký tự cuối của Mã hàng cùng bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000


Tên hàng

Tổng số

Công tắc

Bóng đèn


Bài 3. Một trong những hàm cơ bản. Mang lại bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 cho CÁN cỗ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

10

Lê La

NV

1986

300

28


Thêm vào cột Tuối bên nên cột Năm sinh theo thời giờ hệ thống, tiếp nối tính tuối của cán bộ, nhân viên.Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.Tính nhất thời ứng = 80% * Lương.Thêm vào một cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu chức vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP thưởng 300000, PTP thưởng 200000, còn sót lại thưởng 100000.

Thêm vào cột sót lại ở cuối bảng tính, tính sót lại =Lương + Thưởng - tạm thời ứng.Tính tổng số tiền còn buộc phải chi cho cán bộ, nhân viên theo list trên; Tính lương bình quân. Tính lương cao nhất, Lương thấp nhất.

Bài 4. Một số trong những hàm cơ bản. Mang lại bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢP PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Công ty Mây trắng

100

2

G001K

Mây xanh Co

150

X002K

Đội xe

200

L001C

Công ty ABC

100

L002C

Công ty ANZ

50

G002C

XN cơ khí

120

G003K

XN đóng tầu

80

Tổng cộng


Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn cứ vào ký kết tự đầu tiến của hội chứng từ để phân chia số lượng vào các cột số lượng của Xăng, Gas cùng Dầu lửa.Nếu ký tự đầu của bệnh từ là X thì con số được phân chia vào cột Xăng.Nếu cam kết tự đầu của hội chứng từ là G thì con số được phân bổ vào cột Gas.Nếu ký kết tự đầu của hội chứng từ là L thì số lượng được phân chia vào cột Dầu lửa.Tính thành tiền cho mỗi cột = con số * Đơn giá

Trong đó 1-1 giá nhờ vào bảng giá, bao gồm 2 một số loại giá: giá cung ứng (CC) cùng giá marketing (KD); nếu cam kết tự buộc phải của bệnh từ là c thì mang giá cung cấp, ngược lại lấy giá khiếp doanh.

Tính tổng cho từng cột.Tính tổng số triệu chứng từ đề nghị xuất HĐ = Tổng của các số là ký tự lắp thêm 4 của mã hội chứng từ.Trích xuất ra một list mới với điều kiện số lượng>100.

Bài 5. Một vài hàm cơ bản. đến bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ tên ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

2

Phạm Hùng

201NOM

3

Lê Ngọc

205NOM

4

Phạm Hùng

209NOM

5

Nguyễn Thành

102NOM

6

Lê Hoài

107VIP

7

Vũ Ngọc

209NOM

8

Nguyễn Mai

210VIP

9

Mộng Mơ

202VIP

Tổng cộng


a) Tính số ngày nghỉ ngơi = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD)

b) Tính tổng cộng ngày ở, tổng thể tuần, tổng cộng ngày lẻ.

⇒ đề thi thương mại ngân mặt hàng 2021

⇒ đề thi tài chính tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài thiết yếu doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tìm (VLOOKUP). đến bảng tài liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên đơn vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

Phòng Hành chính

1,200,000

002

Ngô Văn Nhu

1002

Phòng Hành chính

1,850,000

003

Nguyễn Hương

1001

Phòng QLCL

1,600,000

004

Quốc Khánh

1003

Phòng Khoa học

950,000

005

Phạm Thành

1002

Phòng quản lí trị

1,000,000

006

Trần Thuỷ

6033

Phòng Tài chính

2,000,000

007

Nguyễn Hương

1003

Phòng Thiết bị

2,200,000

008

Lê Dung

1003

Phòng gớm doanh

1,800,000


Bâng mã ngach với phu cấp

Mã ngạch

Tên ngạch công chức

Phụ cấp (%)

1001

Chuyên viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuyên viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05


Yêu cầu: dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch cùng phụ cấp” hãy sử dụng hàm VLOOKUP nhằm điền dữ liệu vào 2 cột thương hiệu ngạch và Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ bạn dạng + (Phụ cung cấp * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò search (VLOOKUP). Mang đến bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ thiết lập BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

2

Pa0C15

3

SaOB2

4

ToOC23

5

HĨ0C12

6

HĨ0A13

7

ToOB12

8

SaOB2

Cộng:


Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy cân bằng Parasonic

300

115

95

To

Máy cân bằng Tosiba

250

85

56

Sa

Máy cân bằng Samsung

210

120

75

Hi

Máy cân bằng Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã hàng với Bảng mã, điền số liệu cho những cột: thương hiệu hàng, giá nhập, số lượng nhập, con số xuất.Tính Thành tiền = giá nhập * số lượng nhập.Tính giá xuất dựa vào Mã hàng: trường hợp Mã hàng có ký tự đồ vật 4 (tính từ mặt trái) là A thì giá bán xuất=Giá nhập+15, ví như là B thì giá xuất = giá nhập+12,còn lại giá chỉ xuất =Giá nhập+10Tính tiền xuất phụ thuộc giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị chức năng tiền tệ là USD.Tính tổng cộng cho mỗi cột.Chèn thêm cột Ghi chú nghỉ ngơi cuối.Điền thông tin cho cột ghi chú như sau: ví như SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, trường hợp SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, sót lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò kiếm tìm (VLOOKUP). Mang đến bảng tài liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

100

2

AI

Vải bông

200

3

DI

Xi măng

300

4

C2

Gạch

120

5

A2

Vải bông

400

6

B3

Bìa

1500

7

D2

Xi măng

300

8

Cl

Vôi

120

9

A3

Vải bông

400

10

B4

Giấy

1500


a) Lập công thức điền quý giá vào cột dìm xét theo giải pháp sau:

Nếu thời hạn lưu kho trường hợp 30 Nếu thời gian lưu kho >90 ghi thừa nhận xét: chào bán chậmDựa vào cam kết tự đầu của Mã và Bảng tra cứu giúp dưới đây, dùng hàm VLOOKƯP để điền thông tin vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu giúp giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành tiền = con số X Đơn giá bán X 1.1; định hình tiền Việt Nam.Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

Vải bông

Xi măng

Gạch


Bài 9. Hàm dò search (HLOOKUP), những hàm thống kê. Mang đến bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Ở KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá phụ thu

Tiền phòng

1

A

3

2

B

1

3

A

2

4

B

4

5

c

1

6

A

2

7

B

4

8

A

1

9

A

2

10

B

2

Cộng:


Bảng mã đơn giá phòng chia theo một số loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phụ thu

35

25

15


Số ngày = Ngày đi - Ngày đến, nếu như ngày đi trùng cùng với ngày đến thì tính 1 ngày.Giá phòng dựa vào loại phòng và bảng đối chọi giá phòng, trường hợp phòng có 1 người thuế thì đem giá 1, nếu tất cả từ 2 tín đồ trở lến thì giá chỉ 2.Giá phụ thu dựa vào loại chống và bảng báo giá phụ thu.Tiền phòng = số ngày * (Giá chống + giá chỉ phụ thu), tuy vậy nếu khách thuê phòng bên trên 10 ngày thì được giảm 10% giá bán phụ thu.Thống kê số tiền nhận được theo từng các loại phòng.

Loại

Số tín đồ ở

Số chi phí thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25


Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng thích hợp doanh số bán sản phẩm của 3 trụ sở Công ty ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh dùng Gòn

520

480

350

500


a) Vẽ đồ dùng thị như sau:

*

Chỉnh sửa đồ thị theo yếu cầu sau:

Thay đối thứ hạng tô nền cho Series dữ liệu

Thêm tiêu đề cho đồ thị “Tổng thích hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh Công ty

ANZ năm 2012”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tăng Like Zalo, Hack Like Zalo Hiệu Quả, Nhanh Chóng Nhất 2022

Hiện thị giá trị cho mỗi cột.

Xoay chiều màn biểu diễn của vật thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column