... bài xích tập Toán khối 11 PHẦN I. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCHI. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN1. Nhì cung đối nhau: ... bài bác tập Tốn khối 11 bài 8: Một cấp cho số cộng (an) có a3 + a13 = 80. Kiếm tìm tổng S15 của 15 số hạng thứ nhất của cấp số cùng đó .Bài 9: Một cấp số cộng gồm 11 số ... 111−−=qquSnn (q ≠1)BÀI TẬP ÁP DỤNGBài 1: Tìm những số hạng của cấp cho số nhân biết:1/ cấp cho số nhân gồm 6 số hạng nhưng u1 = 243 cùng u6 = 12/ mang đến q = 41, n = 6, S6 = 2730. Tìm u1, u6 .Bài 2: cho cấp...

Bạn đang xem: Bài tập giải tích 1


*

*

*

... GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)Tài liệu ôn thi cao học tập năm 2005Phiên phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS Nguyễn Bích HuyNgày 26 tháng một năm 2005§5. bài xích ôn tậpBài 1:Trên X = C<0,1>ta xét metric quy tụ đều. Mang lại tập vừa lòng ... /∈ A.2. Ta có:f tiếp tục trên X, nhận giá trị trong R (xem bài bác tập §3)f(x) = inf f(A) ∀x ∈ A=⇒ A không compact (xem kim chỉ nan §4).1 Bài 2:Cho (X, d) là không gian metric compact và ánh xạ X → ... F(x)) : x ∈ X}.1. Trả sử f liên tục, chứng tỏ G là tập đóng.2. Giả sử G là tập đóng cùng (Y, ρ) là không khí compact, minh chứng f thường xuyên .Giải1 . Xét tùy ý hàng (xn, f(xn)) ⊂ G nhưng lim(xn, f(xn))...
*

... Khi giải bài xích tập trong chương tương ứng.Lời nói đầu vTập I với II của sách chỉ bàn đếnhàm số một thay đổi số(trừ phần không gianmetric vào tập II). Kaczkor, Nowak có thể sẽ còn viết bài xích Tập Giải Tích ... đào tạo và huấn luyện hoặc học tập giải tích. Cần để ý rằng, cuốn đầu tiên chỉ gồm bài tập và đáp số. Cuốn sản phẩm hai cho lờigiải chi tiết đối với nhiều phần bài tập của cuốn trước tiên và một vài bài toán khác.Lần này ... Như cho các sinh viên đại học ngành toán.Cáckiếnthứccơbảnđểgiảicácbàitậptrongsáchnàycóthểtìmtrong5. Nguyễn Duy Tiến ,Bài Giảng Giải Tích, Tập I, NXB Đại Học quốc gia HàNội, 2000.6. W. Rudin,Principles...
*

... Lúc giải bài tập trong chương tương ứng.Lời nói đầu vTập I và II của sách chỉ bàn đếnhàm số một trở nên số(trừ phần ko gianmetric vào tập II). Kaczkor, Nowak có thể sẽ còn viết bài xích Tập Giải Tích ... Huấn luyện và giảng dạy hoặc học tập giải tích. Cần chú ý rằng, cuốn thứ nhất chỉ có bài bác tập cùng đáp số. Cuốn sản phẩm công nghệ hai đến lờigiải chi tiết đối với phần nhiều bài tập của cuốn trước tiên và một vài bài toán khác.Lần này ... Như cho các sinh viên đh ngành toán.Cáckiếnthứccơbảnđểgiảicácbàitậptrongsáchnàycóthểtìmtrong5. Nguyễn Duy Tiến ,Bài Giảng Giải Tích, Tập I, NXB Đại Học tổ quốc HàNội, 2000.6. W. Rudin,Principles...

Xem thêm: Top 6 Dàn Ý Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Ngắn Gọn, Top 6 Dàn Ý Thuyết Minh Về Phích Nước


... bài xích tập Giải Tích 2 ThS. Lê Hoàng Tuấn BÀI TẬP GIẢI TÍCH 2CHƯƠNG I: TÍCH ... Là phương diện 20,10,2 ≤≤≤≤= yxxzBài 1 2 : Tính tích phân ∫∫++=SdSyzyxyI )(2, với S là khía cạnh 20,10,1 ≤≤≤≤=++ zyzyxCHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG – TÍCH PHÂN MẶTBài 1: Tính những tích phân con đường (trên phương diện ... Cho )0,2 (Bài 2: Tính các tích phân sauBộ môn Toán - Lý, trường ĐH công nghệ thông tin Trang8 Bài tập Giải Tích ...
... )751552322++++xxlogxxlog 2 Bài2 : Giải hệ bất phơng trình: >+++ 26 1,607 đôi mươi
16 2,104 54
4 943 9