*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

plovdent.com xin reviews đến các quý thầy cô, những em học sinh đang trong quy trình ôn tập bộ bài xích tập Góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳngToán lớp 12, tài liệu bao hàm 12 trang, tuyển chọn những bài tập Góc giữa con đường thẳng với mặt phẳng không hề thiếu lý thuyết, phương thức giải cụ thể và bài bác tập có lời giải, giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi giỏi nghiệp thpt môn Toán sắp tới tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được tác dụng như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Bài tập góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Tài liệu Góc giữa mặt đường thẳng với mặt phẳnggồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Phương thức giải

- cầm tắt định hướng ngắn gọn;

- phương thức giải cụ thể từng dạng bài tập.

II. Một vài ví dụ/ lấy ví dụ như minh họa

- gồm 4 dạng bài xích tập cùng 16 ví dụ minh họa đa dạng mẫu mã của các dạng bài tập trên có lời giải chi tiết.

Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và cài đặt về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

Góc giữa con đường thẳng và mặt phẳng

I. Cách thức giải

Định nghĩa: Nếu mặt đường thẳng a vuông góc với phương diện phẳng (P) thì ta nói rằng góc giữa mặt đường thẳng a và mặt phẳng (P) bởi (hình 1).

Nếu mặt đường thẳng a ko vuông góc với khía cạnh phẳng (P) thì góc giữa a cùng hình chiếu của nó trên (P) được hotline là góc giữa đường thẳng a với mặt phẳng (P) (hình 2).

*

Chú ý: Góc giữa con đường thẳng với mặt phẳng không vượt quá 90°.

■ cách thức giải:

Sử dụng định nghĩa góc giữa đường thẳng với mặt phẳng.

*

Cách search hình chiếu a"của a xung quanh phẳng (P) ta có thể làm như sau:

Tìm giao điểmM=a∩P.

Tìm một điểm A tùy ý trên phố thẳng a A≠M và khẳng định hình chiếu vuông góc H của A cùng bề mặt phẳng (P). Lúc đó, là con đường thẳng đi qua hai điểm A và M. Ta gồm β=a;P^=AMH^.

Xét tam giác vuông AMH ta có: cosβ=HMAMtanβ=AHMHsinβ=AHAM=dA;PAM

(trong đó dA;Plà khoảng cách từ điểm A mang đến mặt phẳng (P)).

II. Lấy một ví dụ minh họa

- Dạng 1: Góc giữa lân cận và mặt đáy

*

Tìm góc giữa lân cận SA và dưới đáy (ABC)

Gọi H là hình chiếu vuông góc của S xung quanh phẳng đáy (ABC).

Như vậy HA là hình chiếu vuông góc của SA trên (ABC).

VậySA;ABC^=SA;HA^=SAH^.

Ví dụ 1: cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B, có . Biết , SB tạo thành với lòng một góc với M là trung điểm của BC.

a) Tính cosin góc thân SC với mặt phẳng (ABC).

b) Tính cosin góc thân SM với mặt phẳng (ABC).

Lời giải

*

a) DoSA⊥ABC⇒SB;ABC^=SBA^=60°.

Do đóSA=ABtanSBA^=atan60°=a3.

Ta có:AC=AB2+BC2=2a;SC;ABC^=SCA^.

Khi đó:cosSCA^=ACSC=ACSA2+AC2=2a3a2+4a2=27.

b) DoSA⊥ABC⇒SM;ABC^=SMA^=φ.

Ta có:AM=AB2+BM2=a2+a322=a72.

Khi đócosφ=AMSM=AMSA2+AM2=13319.


Ví dụ 2: mang đến hình chóp S.ABCD, lòng là hình chữ nhật có . Tam giác (SAB) đa số và thuộc khía cạnh phẳng vuông góc cùng với đáy.

a) Tính góc thân SB, SC và mặt phẳng (ABCD).

b) hotline I là trung điểm của BC. Tính tung góc thân SI cùng mặt phẳng (ABCD).

Lời giải


*

a) gọi H là trung điểm của AB ta có:

Mặt khác

<eginarraylleft{ eginarraylleft( SAB ight) ot left( ABCD ight)\AB = left( SAB ight) cap left( ABCD ight)endarray ight.\ Rightarrow SH ot left( ABCD ight).endarray>

Tam giác SAB phần đa cạnh 2a cần

Do < Rightarrow left( widehat SB;left( ABCD ight) ight) = widehat SBH = 60^circ >

với < an widehat SCH = fracSHHC = sqrt frac32 .>

b) Ta có:

<eginarraylHI = sqrt HB^2 + BI^2 \ = sqrt a^2 + left( fraca2 ight)^2 = fracasqrt 5 2.endarray>

Mặt không giống với

Ví dụ 3: cho hình chóp S.ABCD, có đáy là nửa lục giác những cạnh a, . Biết và mặt đường thẳng SB tạo thành với đáy một góc <45^circ .>

a) Tính cosin góc chế tạo bởi những cạnh SC, SD và mặt đáy (ABCD).

b) hotline I là trung điểm của CD, tính rã góc tạo bởi SI và mặt phẳng (ABCD).

Lời giải


*

a) gọi O là trung điểm của AD < Rightarrow > OABC là hình thoi cạnh a < Rightarrow co = a = frac12AD Rightarrow Delta ACD> vuông tại C.

Do < Rightarrow widehat left( SB;left( ABCD ight) ight) = widehat SBA = 45^circ .>

Do kia

<eginarraylAC = sqrt AD^2 - CD^2 = asqrt 3 \ Rightarrow cos widehat left( SC;left( ABC ight) ight) = cos widehat SCAendarray>

<eginarrayl = fracACSC = fracACsqrt SA^2 + AC^2 \ = fracasqrt 3 sqrt a^2 + 3a^2 = fracsqrt 3 2.endarray>

<eginarraylcos left( widehat SD;left( ABCD ight) ight) = cos widehat SDA\ = fracADsqrt SA^2 + AD^2 = frac2sqrt 5 .endarray>

b) Ta có:

<eginarraylAI = sqrt AC^2 + CI^2 \ = sqrt 3a^2 + left( fraca2 ight)^2 = fracasqrt 13 2.endarray>

Do đó

<eginarrayl an widehat left( SI;left( ABCD ight) ight) = an widehat SIA\ = fracSAAI = frac2sqrt 13 .endarray>

Dạng 2: Góc giữa cạnh bên và khía cạnh phẳng chứa đường cao


*

Tìm góc giữa bên cạnh SB cùng mặt phẳng (SHA) cùng với

Dựng , gồm

Suy ra K là hình chiếu vuông góc của B cùng bề mặt phẳng (SAH).

Vậy

Ví dụ 1: mang đến hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tất cả

Biết SC sản xuất với đáy một góc <60^circ >. Tính cosin góc sản xuất bởi:

a) SC cùng mặt phẳng (SAB); SC với mặt phẳng (SAD).

b) SD với mặt phẳng (SAC).

Lời giải


*

Do < Rightarrow widehat left( SC;left( ABCD ight) ight) = widehat SCA = 60^circ .>

Lại có:

<eginarraylAC = sqrt AB^2 + AD^2 = 2a\ Rightarrow SA = AC an 60^circ = 2asqrt 3 .endarray>

Khi đó

Do < Rightarrow widehat left( SC;left( SAB ight) ight) = widehat CSB.>

Mặt khác

Tương từ với

Ví dụ 2: cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình thoi tâm O cạnh a,

Biết SC chế tạo ra với đáy một góc <60^circ >. Tính rã góc tạo bởi:

a) SC và mặt phẳng (SAB).

b) SD cùng mặt phẳng (SAC).

Lời giải


*

a) Ta có: tại O. Lúc đó

Xét tam giác vuông OAB ta có:

< Rightarrow widehat OAB = 60^circ Rightarrow Delta ABC> số đông cạnh a.

Mặt khác

<eginarraylSA ot left( ABCD ight)\ Rightarrow widehat left( SC;left( ABCD ight) ight) = widehat SCA = 60^circ .endarray>

Suy ra

Dựng

< Rightarrow widehat left( SC;left( SAB ight) ight) = widehat CSH.>

Do đầy đủ cạnh a yêu cầu H là trung điểm của AB.

Ta có: trong số ấy

Do đó < an widehat CSH = fracsqrt 3 sqrt 13 = fracsqrt 39 13.>

b) Ta có:

và < an widehat DSO = fracODSO.>

Trong đó

<eginarraylOD = fracasqrt 3 2;\SO = sqrt SA^2 + OA^2 = fracasqrt 13 2\ Rightarrow an widehat DSO = fracsqrt 39 13.endarray>

Ví dụ 3: đến hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình chữ nhật ABCD, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên dưới đáy là điểm H trực thuộc cạnh AB làm sao để cho . Biết với . Tính rã góc chế tác bởi:

a) SA cùng mặt phẳng (SHD).

b) SB và mặt phẳng (SHC).

Lời giải


a) Ta có:

<eginarraylAH = 1,HB = 2\ Rightarrow left{ eginarraylSA = sqrt SH^2 + AH^2 = sqrt 5 \SB = sqrt SH^2 + HB^2 = 2sqrt 2 endarray ight.endarray>

Dựng

<eginarraylAE ot DH Rightarrow AE ot left( SHD ight)\ Rightarrow widehat left( SA;left( SHD ight) ight) m = widehat mASEendarray>

Mặt không giống

Suy ra < an widehat mASE = fracAESA = frac6sqrt 185 .>

b) Dựng

Khi đó ,

Ta có: < an widehat left( SB;left( SHC ight) ight) = an widehat BSF = fracBFSB = frac3sqrt 5 10.>

Ví dụ 4: cho hình lăng trụ tất cả đáy ABCD là hình chữ nhật có, hình chiếu vuông góc của lên khía cạnh phẳng (ABCD) trùng với trọng điểm O của hình chữ nhật ABCD, biết ở kề bên sản xuất với đáy một góc <60^circ >. Tính cosin góc chế tác với và mặt phẳng


Ta có:

<eginarraylAC = sqrt AB^2 + BC^2 = 4a\ Rightarrow OA = 2a = OC.endarray>

Do < Rightarrow widehat left( A"O;left( ABCD ight) ight) = widehat A"AO = 60^circ .>

< Rightarrow A"O = OA an 60^circ = 2asqrt 3 >

Dựng

< Rightarrow widehat left( A"C;left( A"BD ight) ight) = widehat CA"H.>

Ta có:

Suy ra

<eginarraylcos widehat CA"H = fracA"HA"C = fracsqrt A"C^2 - HC^2 A"C\ = fracsqrt 16a^2 - 3a^2 4a = fracsqrt 13 4.endarray>

Ví dụ 5: cho hình lăng trụ đứng tất cả đáy là tam giác các cạnh a. Tính góc tạo bởi với mặt phẳng biết

Lời giải


Dựng

Do

<eginarraylleft{ eginarraylCH ot AB\CH ot AA"endarray ight. Rightarrow CH ot left( ABB"A" ight)\ Rightarrow widehat left( A"C;left( ABB"A" ight) ight) = widehat CA"H.endarray>

Lại có:

Do kia < an widehat CA"H = fracCHA"H = 1 Rightarrow widehat CA"H = 45^circ .>

Vậy


Tìm góc giữa mặt đường cao SH và mặt phẳng (SAB).

Dựng

Ta có:

Mặt không giống là hình chiếu vuông góc của H xung quanh phẳng (SAB).

Vậy


Ví dụ 1: mang lại hình chóp S.ABC, tất cả đáy ABC là tam giác các cạnh 2a. Kề bên với vuông góc với đáy. Tính góc giữa SA với mặt phẳng (SBC).

Lời giải


Từ A kẻ AK vuông góc cùng với BC tại K.

Ta tất cả : cùng

Kẻ . Nhưng

Suy ra

Tam giác SAK vuông tại A, có

< Rightarrow > tam giác SAK vuông cân nặng tại A đề nghị

Vậy


Ví dụ 2: đến hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình chữ nhật tất cả với . Tính tan góc giữa SA và những mặt phẳng (SBC), (SBD) và (SCD).

Lời giải


Do

Dựng

< Rightarrow > M là hình chiếu vuông góc của A bên trên (SBC).

Khi đó:

Do kia < an alpha = fracABSA = frac12.>

Tương từ ta có: cùng < an eta = fracADSA = 1.>

Dựng ta có:

Mặt không giống

<eginarraylAF ot SE Rightarrow AF ot left( SBD ight)\ Rightarrow widehat left( SA;left( SBD ight) ight) = widehat ASF = widehat ASE.endarray>

Khi kia < an widehat ASE = fracAESA>, vào đó

<eginarraylAE = fracAB.ADsqrt AB^2 + AD^2 = frac2asqrt 5 \ Rightarrow an widehat ASE = fracAESA = frac1sqrt 5 .endarray>


Ví dụ 3: mang đến hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B bao gồm với . Biết rằng SC chế tạo ra với lòng một góc <60^circ >. Tính chảy góc giữa SA và các mặt phẳng (SBC), (SCD) với (SBD).

Lời giải


Ta có:

Do

Suy ra

Dựng bao gồm

Do kia M là hình chiếu của A xung quanh phẳng (SBC).

Suy ra

Ta có: < an widehat ASB = fracABSA = fracaasqrt 6 = frac1sqrt 6 .>

Gọi I là trung điểm của AD < Rightarrow > ABCI là hình vuông cạnh a < Rightarrow CI = fracAD2 = a Rightarrow Delta ACD> vuông tại C.

Khi đó

Dựng

Ta có: < an widehat ASC = fracACSA = fracasqrt 2 asqrt 6 = frac1sqrt 3 .>

Dựng

Mặt khác

<eginarraylAE = fracAB.ADsqrt AB^2 + AD^2 = frac2asqrt 5 \ Rightarrow an widehat ASE = fracAESA = fracsqrt 30 15.endarray>

Ví dụ 4: đến hình chóp S.ABCD, gồm đáy là nửa lục giác đều cạnh a, . Biết và con đường thẳng SB sản xuất với đáy một góc 60°.

a) Tính tan góc tạo bởi SA cùng (SBC).

b) Tính góc tạo do SA cùng (SCD).

Lời giải


a) call O là trung điểm của AD < Rightarrow > OABC là hình thoi cạnh a < Rightarrow co = a = frac12AD Rightarrow Delta ACD> vuông tại C.

Do

< Rightarrow SA = AB an 60^circ = asqrt 3 >,

Dựng ,

< Rightarrow widehat left( SA;left( SBC ight) ight) = widehat ASF = widehat ASE.>

Do

Mặt không giống

Suy ra < an widehat left( SA;left( SBC ight) ight) = an widehat ASE = fracAESA = frac12.>

b) vì chưng

Dựng

Khi đó

Ta có: < an varphi = fracACSA = fracasqrt 3 asqrt 3 = 1 Rightarrow varphi = 45^circ .>

Vậy

Ví dụ 5: đến hình lăng trụ gồm đáy là tam giác những cạnh a, hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng lòng trùng cùng với trung điểm H của cạnh AB, con đường cao . Tính cosin góc giữa con đường thẳng cùng mặt phẳng .

Lời giải


Dựng ta có:

suy ra

<eginarraylBC ot HF Rightarrow HF ot left( B"BCC" ight)\ Rightarrow widehat left( B"H;left( BCC"B" ight) ight)endarray>

< = widehat HB"F = widehat HB"E.>

Ta có:

Do đó

Tính góc giữa ở bên cạnh SC với mặt phẳng (SAB). Đặt

Ta bao gồm công thức:

Từ đó suy ra các giá trị hoặc < an varphi > trường hợp đề bài xích yêu cầu.

Ví dụ 1: đến hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật bao gồm . Tam giác SAD cân nặng tại S cùng thuộc khía cạnh phẳng vuông góc với đáy. Đường trực tiếp SB tạo ra với đáy một góc <30^circ >. Tính sin góc chế tạo ra bởi:

a) SA và mặt phẳng (SBC).

b) SD và mặt phẳng (SAC).

Lời giải


Gọi H là trung điểm của AD ta có:

Lại có:

Ta có:

Do

< Rightarrow widehat left( SB;left( ABCD ight) ight) = widehat SBH = 30^circ >

Suy ra

a) bởi vì

Do vậy

Dựng tacó: từ đó suy ra

< Rightarrow dleft( H;left( SBC ight) ight) = HF = dleft( A;left( SBC ight) ight).>

Ta có:

Mặt khác:

<eginarraylfrac1HF^2 = frac1SH^2 + frac1HE^2 Rightarrow HF = fracasqrt 6 3\ Rightarrow sin widehat left( SA;left( SBC ight) ight) = fracdleft( A;left( SBC ight) ight)SA = fracsqrt 3 3.endarray>

b) Dựng

Dựng

Do

< Rightarrow dleft( D;left( SAC ight) ight) = 2dleft( H;left( SAC ight) ight) = 2HI>

Dựng

< Rightarrow HI = fracHN.SHsqrt HN^2 + SH^2 = fraca2 Rightarrow dleft( D;left( SAC ight) ight) = a.>

Ta có:

Ví dụ 2: mang đến hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình chữ nhật ABCD gồm , tam giác SBD là tam giác vuông cân đỉnh S và phía trong mặt phẳng vuông góc với phương diện phẳng đáy. Tính sin góc tạo do SA với mặt phẳng (SBC).

Xem thêm: Sách Của Thầy Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Tấn Tải Sách Miễn Phí

Lời giải


Gọi O là trung điểm của BD ta có: mặt khác

Ta có:

Dựng

Ta có:

< Rightarrow OF = fracSH.OEsqrt SH^2 + OE^2 = asqrt frac37 = fracasqrt 21 7>

Suy ra

Mặt khác

Do kia

Ví dụ 3: mang lại hình lăng trụ có đáy là tam giác vuông trên A với , hình chiếu vuông góc của lên mặt đáy trùng với trung điểm H của BC. Biết . Tính cosin góc tạo vày với phương diện phẳng .

Lịch thi đấu World Cup