Bài tập Hàm số tất cả lời giải

Với bộ bài xích tập Hàm số Toán lớp 7 chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng bài học cùng ôn luyện để đạt tác dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập hàm số lớp 7

*

Bài 1: Cho bảng giá trị sau. Lựa chọn câu đúng

x -12 -3 10 12
y 2 4 1 3

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là ko hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ trọng thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ trọng nghịch cùng với đại lượng x

Hiển thị lời giải

Từ báo giá trị ta thấy với mỗi quý hiếm của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương xứng của y buộc phải đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn giải đáp A


Bài 2: cho các công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Tất cả bao nhiêu công thức chứng minh rằng y là hàm số của x

A. 0B. 1C. 2D. 3

Hiển thị lời giải

Nhận thấy y - 3 = x ⇒ y = x + 3 là 1 trong hàm số

*
là một hàm số

Với y2 = x ta thấy lúc x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 yêu cầu với một giá trị của x mang lại hai quý hiếm của y đề nghị y ko là hàm số của x

Chọn giải đáp C


Bài 3: mang đến hàm số. Tìm những giá trị của x sao cho vế bắt buộc của công thức tất cả nghĩa

A. X ≠ 4B. X = 4C. X ≠ 2D. X = 2

Hiển thị lời giải

Hàm số có nghĩa khi 2x - 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn lời giải D


Bài 4: báo giá trị như thế nào sau đây là đúng với hàm số

*

*
Hiển thị lời giải
*

Chọn đáp án A


Bài 5: Một hàm số được cho bởi công thức y = f(x) = -x2 + 2. Tính f(-1/2); f(0)

*
Hiển thị lời giải

*
Chọn câu trả lời B


Bài 6: Một hàm số được đến bẳng công thức y = f(x) = x2. Tính f(-5) + f(5)

A. 0B. 25C. 50D. 10

Hiển thị lời giải

Bài 7: đến hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Xác minh nào sau đây đúng?

A. f(0) = 0

B. f(1) = 6

C.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Đoạn Thẳng Lớp 1 Tập 1 Bài 66: Điểm Đoạn Thẳng

f(-1) = 10

D. f(2) = -4

Hiển thị lời giải

Bài 8: Đại lượng y vào bảng nào tiếp sau đây không phải là hàm số của đại lượng x tương ứng:

*

Hiển thị lời giải

Quan gần kề bảng ở giải đáp B ta thấy, với x = 1 cùng x = 3 thì tồn tại hai giá chỉ trị khớp ứng của y. Vì đó, đại lượng y ở bảng B không phải là hàm số của đại lượng x