Bài tập kim loại tính năng với H2SO4 đặc, nóng tất cả lời giải

Với bài bác tập kim loại chức năng với H2SO4 đặc, lạnh có giải thuật Hoá học lớp 12 tổng đúng theo 50 bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập kim loại công dụng với H2SO4 đặc, lạnh từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập kim loại tác dụng với h2so4 đặc nóng

*

Tải xuống

Tài liệu bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, lạnh có giải mã Hóa học tập lớp 12 chọn lọc, có giải thuật với cách thức giải bỏ ra tiết, những dạng bài xích tập tự cơ bạn dạng đến nâng cao có vào đề thi Đại học giúp học viên ôn thi THPT tổ quốc môn hóa học đạt tác dụng cao.

BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC, NÓNG

A. Cách thức giải

Với việc này cần nhớ những bán bội phản ứng quan trọng đặc biệt sau:
*
Chú ý vận dụng các định cách thức bảo toàn (đặc biệt là BTE)BT Electron: n electron mang lại = n electron nhận n electron nhận = 2n SO2 + 6n S + 8n H2S ( n electron nhấn = 2 n SO­42- )

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: kết hợp a mol fe trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X và 12,32 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch X nhận được 75,2 gam muối bột khan. Giá trị của a là:

A. 0,4 B. 0,6

C. 0,3 D. 0,5

Định hướng tứ duy giải:

*

Giải thích bốn duy:

Bài toàn này đề không nói axit dư đề xuất không thể cho Fe nhảy đầm hết lên

*
được. Ta đề nghị dùng đổi e đem điện tích âm
*
rồi lấy trọng lượng muối – khối lượng
*

Câu 2: hòa tan hết hỗn hợp X chứa Cu và Fe trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng. Sau phản nghịch ứng thu được khí cùng dung dịch Y cất m gam muối (trong kia S chiếm 22,472% về khối lượng). Phương diện khác, đổ dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 40,2 gam kết tủa xuất hiện. Quý hiếm của m là :

A. 74,2 B. 68,8

C. 71,2 D. 66,8

Định hướng bốn duy giải:

*

Giải thích tư duy:

Bài toán này đề ko nói axit dư nên không thể mang đến Fe nhảy hết lên

*
được. Chuyển dời điện tích
*

Câu 3: đến Fe tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X đựng 8,28 gam muối. Cho Ba(OH)2 dư vào X thì nhận được 18,54 gam kết tủa. Số mol H2SO4 vẫn phản ứng là?

A. 0,15 B. 0,12

C. 0,20 D. 0,30

Định hướng bốn duy giải:

*

Giải thích tứ duy:

Bài toán này đề ko nói axit dư đề nghị không thể mang đến Fe khiêu vũ hết lên

*
được. Muối có sắt cùng còn kết tủa là những hidroxit của fe
*
và BaSO4. Dùng di chuyển điện tích từ
*
thành
*

C. Bài bác tập vận dụng

Câu 1: Cho tất cả hổn hợp A gồm x mol Fe và 0,2x mol Cu tan hoàn toàn trong dung dịch đựng y mol H2SO4 (tỉ lệ x: y = 1: 3), chiếm được một sản phẩm khử duy nhất SO2 với dung dịch B. Số mol khí SO2 bay ra là

A. x B. l,7x

C. 0,5y D. y

Định hướng bốn duy giải

*

Câu 2: đến 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu, fe tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 5,6 lít SO2 thành phầm khử duy nhất ở. Tính % theo cân nặng của Cu trong tất cả hổn hợp là

A. 53,33% B. 33,33%

C. 43,33% D. 50,00%

Định hướng bốn duy giải

*

Câu 3: đến 4,5 gam một sắt kẽm kim loại R tan trọn vẹn trong H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,24 lít tất cả hổn hợp hai khí SO2 cùng H2S (đktc) gồm tỉ khối so với H2 là 24,5 cùng dung dịch X. Tìm sắt kẽm kim loại R và trọng lượng muối chế tạo thành trong hỗn hợp sau phản ứng

A. Al, 28,5 gam B. Al, 34,2 gam

C. Fe, 28,5 gam D. Cu, 32,0 gam

Định hướng bốn duy giải

*

Câu 4: kết hợp 30 gam hỗn hợp một vài kim các loại vào hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư thu được hỗn hợp X với 0,15 mol SO2, 0,1 mol S và 0,005 mol H2S. Khối lượng muối tạo thành sau phản nghịch ứng là :

A. 78 g B. 120,24g

C. 44,4g D. 75,12g

Định hướng bốn duy giải

*

Câu 5: hòa tan 23,4 gam láo lếu hợp gồm Al, Fe, Cu bởi một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4, chiếm được 15,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là:

A. 153,0 B. 95,8

C. 88,2 D. 75,8

Định hướng tứ duy giải

*

Câu 6: mang đến Fe chức năng hết vói hỗn hợp H2SO4 quánh nóng nhận được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 8,28 gam muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4 làm phản ứng. Cân nặng Fe sẽ tham gia bội phản ứng là

A. 1,68 gam B. 1,12 gam

C. 1,08 gam D. 2,52 gam

Định hướng tư duy giải

*

Câu 7: tổng hợp 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong dung dịch H2SO4 đặc dư chiếm được V lít SO2 (ở 0°C, 1 atm). Quý giá của V là:

A. 3,36 B. 4,48

C. 7,84 D. 5,6

Định hướng tứ duy giải

*

Câu 8: mang đến 5,94g Al tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,848 lít thành phầm (X) bao gồm lưu huỳnh (đktc), muối sunfat với nước. Cho thấy thêm (X) là khí gì trong nhị khí SO2, H2S?

A. H2S B. SO2

C. Cả hai khí D. S

Định hướng bốn duy giải

*

Câu 9: hỗn hợp X có Fe với C có tỉ trọng mol tương ứng là 1: 2. Mang lại 8 gam hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh dư thì thu được V lít khí ở đktc. Cực hiếm của V là

A. 16,8 lít. B. 17,92 lít

C. 6,72 lít. D.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Anh Chị Về Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Cảm Nhận Về Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân

20,16 lít

Định hướng tứ duy giải

*

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 16,3 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Al cùng Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 0,55 mol SO2. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn lượng kim loại trên nhận được m gam oxit. Quý hiếm của m là: