Hôm nay con kiến xin giữ hộ đến chúng ta về giải bài bác tập nhân 1-1 thức với nhiều thức lớp 8 sách giáo khoa tập 1. Bao gồm 6 bài nằm ở trang số 5 số 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1. được đặt theo hướng dẫn chi tiết mong rằng để giúp ích cho chúng ta trong bài toán học tập và rèn luyện để nâng cấp khả năng tính toán của phiên bản thân. Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm cùng con kiến nhé.

Bạn đang xem: Bài tập lớp 8 nhân đơn thức với đa thức

Bài tập nhân đối chọi thức với nhiều thức toán lớp 8 Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 5 toán lớp 8 tập 1: chiếu lệ tính nhân.

*

Lời giải:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một solo thức cho 1 đa thức, ta lấy đơn thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, rước các tác dụng rồi cộng những tích với nhau.

+ ghi nhớ lại: xm.xn = xm + n.

Bài 2 trang 5 toán lớp 8 tập 1: thực hiện phép tính cực hiếm của biểu thức sau:

a) tại x = - 6 , y = 8b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại với y = –100;

Lời giải:

a)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2– xy + xy + y2

= x2+ y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bằng : (–6)2+ 82= 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2– x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2– y.x

= x3– xy – x3– x2y + x2y – xy

= (x3– x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại và y = –100, cực hiếm biểu thức bằng:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một đơn thức cho 1 đa thức, ta lấy đối chọi thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, rước các công dụng rồi cộng những tích với nhau.

Bài 3 trang 5 toán lớp 8 tập 1: tìm nghiệm x

a)

b)

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2– 12x – 36x2+ 27x = 30

(36x2– 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2+ 2x2– 2x = 15

(2x2– 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một đối chọi thức cho 1 đa thức, ta lấy solo thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, lấy các công dụng rồi cộng các tích với nhau.

Bài 4 trang 5 tập 1 bài tập toán lớp 8 Đố:

Đoán tuổi.

Bạn hãy rước tuổi của mình:

- cộng thêm 5.

- Tổng được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

- sau đó lấy tác dụng trên lại cùng với 10.

- tiếp theo nhân tác dụng vừa tìm kiếm được ở trên với 5.

- ở đầu cuối đọc kết quả sau khi đã trừ đi 100.

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Phân tích và lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi chúng ta là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2

+ Lấy công dụng trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc kết quả cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng sẽ là 10 lần cùng với số thực. VÌ vậy ta hãy lấy công dụng cuối cùng tiếp nối chia cho 10 là ra số tuổi thực đề xuất tìm.

Bài 5 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Rút gọn gàng biểu thức dưới dây:

a)
*
b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2– xy + xy – y2

= x2– y2+ (xy – xy)

= x2– y2

b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

=xn - 1.x + xn - 1.y - y.xn - 1- y.yn - 1

=xn+ xn - 1y - xn - 1y - yn

=xn-yn

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một solo thức cho 1 đa thức, ta lấy solo thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của đa thức, lấy những kêt trái rồi cộng những tích cùng với nhau.

+ am. An= am + n.

Bài 6 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Đánh vệt x em cho rằng đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 với y = 1 (a là hằng số) là:

*

Thay x = - 1 với y = 1 vào

a(-1)(-1 – 1) + 13(- 1 + 1) = (-a).(-2) + 1.0 = 2a

Vậy 2a đã là hiệu quả đúng.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Học Tốt Toán 7 ? Khoá Học Tốt Toán Lớp 7

Giải bài tập nhân solo thức với nhiều thức do Kiến biên soạn. Nhằm giúp chúng ta giải quyết những bài toán vào sách giáo khoa với có một phía đi, bí quyết làm công dụng nhất. Hướng dẫn cụ thể từng câu và lời giải bám ngay cạnh với đề. Bài tập vào sách giáo khoa tương đối dễ, hy vọng rằng các bạn hãy nỗ lực làm thật các để nhớ phương pháp, rèn luyện kĩ năng, hãy tìm những bài xích tập hay nhằm rèn luyện thêm cho bạn dạng thân. Chúc các bạn đạt thành tích cao trong số kì thi và bài kiểm tra nhé.