Khi học tập về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có không ít dạng toán phân số như những phép Cộng, Trừ, Nhân, chia hay rút gọn phân số giữa các phân số làm những em bối rối.

Bạn đang xem: Bài tập phân số lớp 6


Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng ôn lại những kiến thức về phân số, các dạng toán về phân số để các em làm rõ và áp dụng làm các bài tập.


A. Tóm tắt triết lý Phân số

1. Quy tắc

Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân tách cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

2. Phân số về tối giản

- Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa) là phân số mà tử và chủng loại chỉ gồm ước chung là một trong và -1.

Nhận xét : Khi phân chia tử và chủng loại của một phân số cho ƯCLN của chúng, ta sẽ được một phân số tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là tối giản trường hợp |a| cùng |b| là hai số nguyên tố cùng nhau.

– lúc rút gọn một phân số, ta hay rút gọn phân số kia đến buổi tối giản.

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: tìm một BC của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng chủng loại chung các phân số sau

a)

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) mẫu phổ biến 20, ta có: 

*

b) mẫu phổ biến 20, ta có: 

*

c) mẫu chung 154, ta có: 

*

d) mẫu chung 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: đối chiếu Phân số

Phương pháp:

- Trong nhị phân số gồm cùng chủng loại dương, phân số nào tất cả tử lớn hơn nữa thì lớn hơn, tức là a>b,m>0 thì: (a/m)>(b/m).

- Muốn so sánh hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhị phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh những tử với nhau: phân số nào bao gồm tử lớn hơn nữa thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) 

*

+ Dạng 3: hai phân số bởi nhau

Phương pháp:

- nhị phân số a/b với c/d điện thoại tư vấn là cân nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: tìm kiếm x để 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cộng phân số

Phương pháp:

* cộng hai phân số thuộc mẫu: mong cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng những tử và không thay đổi mẫu, tức là:

*

* cộng hai phân số không thuộc mẫu: ao ước cộng nhì phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số gồm cùng một mẫu rồi cộng các tử và không thay đổi mẫu chung.

Bài tập: Cộng những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

- ước ao trừ một phân số cho một phân số,ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ:

*

Bài tập: triển khai các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

- muốn nhân nhị phân số,ta nhân các tử với nhau với nhân những mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: thực hiện phép nhân những phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép phân chia phân số

Phương pháp:

- mong chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*
*

- nhì số nghịch dảo với nhau lúc tích của chúng bởi 1.

Xem thêm: Đại Ngu Nghĩa Là Gì Trong Lịch Sử Nước Việt Nam? Đại Ngu Nghĩa Là Gì

Bài tập: thực hiện phép chia các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tra cứu phân số của một vài cho trước

Phương pháp:

- muốn tìm m/n của số b mang lại trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

- gợi ý đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết giá trị phân số của nó

Phương pháp:

- mong mỏi tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bởi 7,5 

- lưu ý đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: search tỉ số của 2 số

Phương pháp:

- ước ao tìm tỉ số tỷ lệ của nhì số a và b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân chia cho b cùng viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tìm kiếm tỉ số

1) 

*
2) 
*

- nhắc nhở đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu vật phần trăm

Phương pháp:

- tỉ lệ thành phần b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

- gợi nhắc đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498


Hy vọng với bài viết về các dạng toán về phân số sống lớp 6 của Hay học tập Hỏi ở trên góp ích cho các em. Các góp ý cùng thắc mắc những em hãy còn lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tốt.