Với dạng bài bác tập so sánh để giúp đỡ bạn nâng cao được giải pháp dùng vào giao tiếp. Bởi, khi bạn biết làm bài tập đối chiếu hơn và so sánh nhất thì bạn sẽ làm fan nghe, gọi thấy tuyệt hảo hơn về trình độ chuyên môn tiếng Anh của bạn. Hơn nữa, nó giúp bạn làm giỏi được bài trong các kỳ thi giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh nhất có đáp án

Dưới đây, Báo tuy nhiên Ngữ sẽ giới thiệu các kết cấu áp dụng và các bài tập của đối chiếu hơn và đối chiếu nhất trong giờ đồng hồ Anh.

Mời các bạn cùng đọc!

Tóm lược về câu đối chiếu hơn và so sánh nhất

1. Dạng thức so sánh của tính từ

a. So sánh hơn (comparatives) 
 

Short adjective + er :

S1 + V(be) + adj_er + than + S2(+be)

 

More + long adjective :

S1 + V(be) + more + adj + than + S2(+be)

Ex: The math test is easier than I thought.

(Bài kiểm tra toán dễ dàng hơn tôi nghĩ.)


Ex: The math test is more difficult than I thought.

(Bài chất vấn toán cực nhọc hơn tôi nghĩ.)

b. So sánh nhất (Superlatives)
The + short adjective + est:

S1 + V(be) + the + adj_est

The most + long adjective:

S1 + V(be) + the + most + adj

Ex: This t-shirt is the cheapest in our store.


(Áo phông này là thấp nhất trong cửa hàng của bọn chúng tôi.)

Ex: She lives in the most modern house.

(Cô sinh sống trong ngôi nhà tiến bộ nhất.)

*

II. Viết lại hồ hết câu này dựa trên những nhắc nhở đã mang đến mà không đổi khác nghĩa gốc.

My brother was earning much less in his previous job than he is now.

=> (more) ____________________________________ .

Chicken is cheaper than beef.

=> (more) ____________________________________ .

To my knowledge, speaking English is easier than listening to lớn conversations in English.

=> (harder) ___________________________________ .

This is the most delicious lunch she’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

There is no better doctor in this hospital than Mr.Long.

=> (best) _________________________________ .

This is the fastest moving car I’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

There isn’t anywhere as old as this castle.

=> (oldest) _______________________________ .

Have you got any bigger shirt than that one?

=> (biggest) _____________________________ .

I am not taller than anyone in the class.

=> (lowest) ____________________________ .

The company’s revenue in May is the highest compared to the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

***Đáp Án

I. Khoanh vào đáp án đúng

BCDAABDCAB

II. Viết lại câu với nghĩa không đổi.

My brother is earning more in his current job than he was (in the past).Beef is more expensive than chicken.To my knowledge, listening to conversations in English is harder than speaking English fluently.She’s never had a more delicious lunch than this one.Long is the best doctor in this hospital.I have never driven faster than this one.This castle is the oldest in the city.Is this the biggest shirt you’ve/ you have got?I am the lowest in the class.The company’s revenue in the previous months is lower than this May.

Trên đấy là các bài xích tập về câu so sánh hơn và đối chiếu nhất. Mong rằng các bạn cũng có thể hiểu và vận dụng thành thạo bí quyết trong tiếng Anh.

Xem thêm: Điện Thoại Hotline Là Gì? Nên Chọn Đầu Số Hotline Nào Cho Doanh Nghiệp

Cảm ơn các bạn đọc đang theo dõi thuộc Báo song Ngữ.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">