Thì hiện tại tiếp diễn là trong những thì cơ bạn dạng và thông dụng nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Mặc dù nhiên có nhiều bạn dù đã có học qua về cấu trúc và cách áp dụng của loại thì này nhưng lại vẫn chưa áp dụng được hoàn toàn thành thạo. Phát âm được khó khăn đó, TOPICA Native sẽ tổng hợp hầu như bài tập thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) – gồm đáp án để chúng ta có thể cải thiện chuyên môn tiếng Anh của bản thân mình một bí quyết nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 5

Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều các dạng bài tập giờ Anh thì bây giờ tiếp diễn đa dạng mẫu mã nhưng cũng vô cùng đơn giản dễ dàng để các chúng ta có thể từng bước đoạt được được thì hiện tại tiếp diễn. Hãy chũm gắng dứt hết những bài tập dưới đây nhé! chắc chắn là nếu hoàn toàn có thể “xử lý” chúng một cách gấp rút thì trình độ tiếng Anh của các bạn sẽ rất lên tương đối nhiều đấy.

1. Cầm tắt định hướng về thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
 S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)Ví dụ:

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren’t arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving? Yes, S + am/is/are.

No, S+ am/is/are + not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?Ví dụ:

Who is Kate talking to lớn on the phone?

Isn’t he coming khổng lồ the dinner?

1.2. Cách sử dụng thì lúc này tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang diễn ra tại thời khắc nói.VD: I am watching TV now. (Tôi đang xem truyền ảnh bây giờ)

Diễn tả một hành động nói phổ biến đang ra mắt và chưa kết thúc, dẫu vậy không duy nhất thiết cần thực sự diễn ra ngay cơ hội nói. 

VD: Anna is finding a job. (Anna sẽ tìm kiếm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn là sẽ xảy ra trong tương lai gần.

VD: He is going khổng lồ Ha Noi tomorrow. (Anh ấy vẫn tới thành phố hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, thường xuyên được thực hiện với mục đích phàn nàn về hành vi khiến tín đồ nói khó tính và bực mình. 

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một sự việc đang ráng đổi, trở nên tân tiến nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của doanh nghiệp đang được cải thiện đáng gớm ngạc)

1.3. Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn


*

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn


Một số vệt hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn thịnh hành như sau:

Trạng trường đoản cú chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: tức thì bây giờAt the moment: dịp nàyAt present: hiện nay tạiAt + giờ cố thể: cơ hội … giờMột số hễ từLook! : chú ý kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy yên ổn lặng!Watch out! : Hãy coi chừng
Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

2. Những lưu ý khi làm bài tập thì bây giờ tiếp diễn

Khi hoàn thành bài tập bây giờ tiếp diễn, bọn họ cần để ý 3 lỗi cơ bạn dạng sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đã học qua ngữ pháp giờ Anh về thì bây giờ tiếp diễn, vững chắc chắn các bạn đều biết vào câu bắt buộc phải có “tobe + V_ing”. Tuy nhiên triết lý đôi khi không đi đôi với thực hành.

Trong quy trình vận dụng làm bài bác tập thì lúc này tiếp diễn, bọn họ vẫn thường quên động từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau hễ từ. Đây là lỗi thường xuyên xuyên chạm chán nhất trong bài, không chỉ riêng với bài tập thì hiện tại tiếp nối mà với các thì tiếp diễn nói chung. Các bạn nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện nay tại tiếp diễn và thì lúc này đơn

Một trong số những cách dùng của thì hiện tại tiếp tục đó là biểu đạt hành rượu cồn lạ không bình thường trong khi bạn đang quen có tác dụng một việc gì đó.

Ví dụ:

I always play tennis in the morning, but today I’m playing volleyball instead.

(Tôi luôn chơi tennis mỗi sáng nhưng lúc này tôi nghịch bóng chuyền.)

→ Tức là thông thường mình vẫn chơi tennis, hôm nay mình đổi thành chơi bóng chuyền

have Maths on Tuesdays, but I’m having Science on Tuesday this week..

(Tôi học tập toán vào những thứ cha nhưng thứ ba tuần này tôi học tập môn khoa học)

→ Bình thường vào thứ 3 học tập toán tuy vậy riêng lắp thêm 3 tuần này học tập khoa học

2.3. Nhầm lẫn thì hiện nay tại tiếp tục với thì sau này đơn

Cách dùng khác nữa của thì hiện tại tiếp diễn là diễn đạt hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng có planer và dự tính sẵn. Trong khi đó thì tương lai đơn được dùng diễn đạt hành động sau đây nhưng không có chủ ý sẵn.

Ví dụ:

I’m going to the zoo with my cousins on Thursday.

(Tôi vẫn đi sở thú với bạn bè họ vào lắp thêm 5) => đã có dự trù sẵn

Oh! Someone is knocking the door, I’ll open it.

(Oh! Có ai đang gõ cửa. Tôi vẫn mở nó) => việc mở cửa hoàn toàn không được dự trù sẵn tự trước

3. đoạn phim hướng dẫn vớ tần tật về thì bây giờ tiếp diễn

4. Bài bác tập thì hiện tại tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài xích tập thì hiện tại tiếp nối cơ bản

TOPICA Native vẫn tổng hợp các bài tập thì hiện tại tại tiếp diễn lớp 6 và những lớp nhằm tất cả chúng ta đều có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các động từ dưới đây

VD: go → going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu sinh hoạt cột bên trái với cột mặt phải làm thế nào để cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Vì chưng you have something khổng lồ eat?

3. My family don’t have anywhere to lớn live right now.

4. I have to come trang chủ now.

5. John doesn’t collect books anymore.

6. I go khổng lồ the thể hình three times a week.

 7. Lt isn’t true what they said.

8. I’m afraid I don’t bring the raincoat.

a. Lt’s getting very late.

b. They’re lying.

c. Lt’s starting to lớn rain.

d. He’s trying to sell it.

e. My children are getting hungry.

f. She’s trying khổng lồ sleep.

g. We’re looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Hoàn thành các câu sau áp dụng động từ trong ngoặc phân chia ở thì bây giờ tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where …………his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ………………..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ………………..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be)…………. Downstairs now. They (play) …………..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)…………………a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ………………..me cash & never (give)……………….. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ……..at me like that? What happened?a. Vị you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I…….in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It……..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -“Are you ready, Belle?” “Yes, I……………”a. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy………..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong các câu sau She/ wash / her hair. => ………………………………………………………………………… It/ snow. => …………………………………………………………………………Jack and Rose/ sit/ on the couch. => ………………………………………………………………………..It/ rain/ heavily. => ………………………………………………………………………… Linda/ learn/ French. => ………………………………………………………………………… My dad/ listen/ khổng lồ the stereo. => …………………………………………………………………………. My friends/ smoke/ in their rooms.=> ……………………………………………………………………….. I/ play/ video games. . => ……………………………………………………………………….. You/ watch/ movies? => ……………………………………………………………………….. What/ you/ think? => ………………………………………………………………………… What/ your two kids/ do? => …………………………………………………………………………. It/ snow/ ? => ………………………………………………………………………… That computer/ work? => …………………………………………………………………………. Jane/ write/ a novel. => …………………………………………………………………………. Why/ you/ cry ? => …………………………………………………………………………..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoại A: I saw Brian a few day ago.

Xem thêm: Hòa Hợp " - Hòa Hợp Là Gì

B: Oh, did you? (What/ he/ do) ………. These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) ……. It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) …………. In your new job?B: Not bad. It’s wasn’t so good at first, but (things/ get) ….. Better now.Bài 7. Cho dạng đúng của động từ vào ngoặcLook! The car (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?Now they (try) khổng lồ pass the examination.It’s 12 o’clock, & my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at trang chủ at the moment.Now she (lie) to her mother about her bad marks.At present they (travel) khổng lồ New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ thắc mắc có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom and Dad singing a tuy nhiên at the moment?Are you wearing your grandfather’s shoes today?Are you & your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?