Để có tác dụng nước mơ, tín đồ ta thường xuyên ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường. Hỏi cần từng nào kilôgam đường để ngâm 5kg mơ?

Bài 11:

Biết rằng 17l dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa tất cả chứa được hết vào chiếc can 16l không?

Bài 12:

Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ lệ thành phần với 3 với 5.

Bạn đang xem: Bài tập tỉ lệ thuận lớp 7

Bài 13:

Ba 1-1 vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị được chia từng nào tiền lãi nếu tổng số chi phí lãi là 450 triệu đ và chi phí lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn liếng đã đóng?

Bài 14:

Biết độ dài những cạnh của một tam giác tỉ trọng với 3; 4; 5. Tính độ nhiều năm mỗi cạnh của tam giác đó, hiểu được cạnh lớn nhất dài ra hơn nữa cạnh bé dại nhất là 6m.

Bài 15:

Tam giác ABC có số đo những góc A, B, C tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo những góc của tam giác ABC (biết rằng toàn bô đo ba góc vào một tam giác 180°)

Bài 16:

Gọi x, y, z theo sản phẩm công nghệ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian.

a) Điền số phù hợp vào các ô trống trong nhì bảng sau:b) Viết công thức màn trình diễn y theo x với z theo y

c) Số vòng xoay x của kim giờ cùng số vòng xoay z của kim giây tất cả tỉ lệ thuận cùng nhau không? trường hợp có, hãy tìm thông số tỉ lệ của z đối với x.

d) lúc kim giờ tảo được 5 vòng thì kim giây cù được bao nhiêu vòng?


Bài 17:

Đố vui: Một tác dụng bất ngờ. Biết rằng bán kính Trái Đất RTĐ ≈ 6370km

(hình dưới). Trả sử một cái vệ tinh bay vòng xung quanh Trái Đất và biện pháp mặt đất 100km.

a) Em hãy dự kiến xem quãng con đường vệ tinh một vòng dài ra hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng tầm bao nhiêu ki-lô-mét: bên trên 1000km hay bên dưới 1000km?

b) Em hãy tính rõ ràng và cho biết thêm kết quả.

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

Bài 8:

a) Có.

b) Không.

Bài 9:

Vì trọng lượng x(g) của dây đồng tỉ trọng thuận với chiều lâu năm y(m) của nó, cần ta có: y = kx. Theo đk đề bài bác khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Thế vào bí quyết ta tính được k :

5 = k.43 => k = 5/43.

Khi đó: y = 5/43x

Ta có, 10km = 10000m nên lúc y = 10000(m) thì :

x = 1000 : 5/43 = 86000 (g).

Trả lời : 10km dây đồng nặng nề 86000g tốt 86kg.

Bài 10:

Đáp số: 6,25 kg đường.

Bài 11:

Giả sử x (l) dầu hoả nặng 12kg. Vì thể tích dầu và trọng lượng dầu hoả là hai đại lượng tỉ lệ thuận, yêu cầu ta gồm :

Như vậy, 12kg dầu hoả có thể tích là 15 l nên trọn vẹn chứa được vào can 16l.

Bài 12:

Đáp số: 12cm và 20cm.

Bài 13:

Nếu số chi phí lãi chia cho từng đơn vị theo vật dụng tự là x, y, z (triệu đồng), thì theo

điều kiện bài bác ra ta bao gồm :

Do đó, theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì :

Như vậy : x/30 = 30 bắt buộc x = 3 . 30 = 90

Tương tự:

y = 5 . 30 = 150.

z = 7 . 30 = 210.

Trả lời : Số chi phí lãi được chia cho từng đơn vị theo thứ tự là :

90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng.

Bài 14:

Nếu độ dài những cạnh của tam giác là x, y, z (m).

Khi đó:

Vậy : x = 3 . 3 = 9 ; y = 4 . 3 = 12 ; z = 5.3 = 15.

Trả lời : Độ dài các cạnh của tam giác theo sản phẩm công nghệ tự là : 9m, 12m, 15m.

Bài 15:

Nếu số đo (độ) các góc của tam giác ABC là A, B, C (độ) thì theo điều kiện bài ra và đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

Vậy :

A = 3 . 12 = 36 ;

B = 5 . 12 = 60 ;

C = 7 . 12 = 84.

Trả lời : góc A = 36°, góc B = 60°, góc C = 84°.

Bài 16:

a) Xem nhị bảng sau :

b) y = 12x ; z = 60y.

c) Từ những câu trên, ta gồm : z = 60y = 60 . 12x = 720x.

Vậy số vòng xoay x của kim giờ cùng sốvòng tảo z của ki giây là nhị đại lượng tỉ trọng thuận với nhau. Thông số tỉ lệ của z đối với x là 720.

d) x = 5 => z = 720 . 5 = 3600 (vòng).

Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Hình Tròn Và Bài Tập Có Lời Giải Chi Tiết

Bài 17:

b) Goi RĐ va CTĐ la bán kính và chu vi của Trái Đất;

Rxvà Cx la bán kính va chu vi của qũy đạo vệ tinh ( đường tròn nhưng vệ tinh cất cánh một vòng).

Vì chu vi và bán kính của con đường tròn là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, nên:

Hay:

*

Trả lời : Quãng mặt đường vệ tính cất cánh một vòng dài ra hơn nữa chu vi Trái Đất khoảng 628km ( dưới 1000 km)