... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to lớn live _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds và speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to spend two weeks in new york last month? A B C D 19 She took...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 4 theo từng unit


*

... Friday (27) _ We plan to leave the hotel ( 28) _ Sunday morning I look forward to hearing from you soon Bộ tập giờ đồng hồ anh lớp theo gồm đáp án rất giỏi Yours faithfully, James Brown 21 a visit ... C D 18 It is not safe leaving small objects around the house A B C D 19 Please try being quiet when you come home because everyone will be A B C D cỗ tập giờ đồng hồ anh lớp theo đáp án rất tốt asleep ... Much furnitures d many furniture bộ tập tiếng anh lớp theo tất cả đáp án cực tuyệt 26 a buy b buys c are buying d bought 27 a get b getting c lớn get d to lớn getting 28 a beside b behind c in front d next...
*

... What/ name/ ? school/ is/ My/ big/ go/ I/ every/ to/ school/ morning/ V Hãy viết giờ đồng hồ Anh Anh ai? Anh nam giới 3 Anh các bạn UNIT 8: THIS IS MY PEN A PHONICS và VOCABULARY Complete and say aloud a ... Thiếu vào từ bỏ sau d.…ck t….ble 3. c …w b.…ll ca dy s n phường n h….n d g 10 tra n 11 sch.…ol 12 z….bra ngo 15 n.… se 13 wind… w 14.m.… bài xích 2: Viết tự phù phù hợp vào bức tranh đặt câu cùng với “This is……” ... Linda (3) you spell your name? Phong: (4) How you (5) your name? Linda: L-I-N-D-A 8/ Write about you: • What’s your name? • How you spell your name? THE kết thúc UNIT 3: THIS...
*

... điểm NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TIẾNG ANH HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH TT Khối bài bác cấp độ nhận thấy Thời gian 5" 5" thông hiểu 15" vận dụng Nội dung câu hỏi *Choose the ... Pollute NGÂN HÀNG CÂU HỎI NỘP PGD MÔN TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2013- năm trước Đơn vị: Trường trung học cơ sở Ngọc Xuân 30 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH UNIT 7: SAVING ENERGY - chuẩn chỉnh KTKN: ... HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH án Câu 4: Câu hỏi Đáp án + nấc độ: thông thuộc + Dự kiến thời gian trả lời: phút + nội dung câu hỏi: Choose the correct...
*

... Part 2: bài bác 1: Hãy điền chữ thích hợp hợp vào địa điểm chấm để tạo nên thành từ có nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n bài bác 2: hoàn thành câu sau dịch sang trọng giờ Việt What…….your name? My……is Quynh Anh ... ………………………………………………………………………………………… bài 4: Dịch câu sau sang tiếng Anh Tên các bạn gì? thương hiệu Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây phụ huynh ………………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, nhỏ VẬT Part 1: bài 1: ... D_or p_ ncil t_ble t_n bài 2: Em chú ý vào tranh viết câu hoàn hảo It is an táo bị cắn bài xích 3: Nối từ giờ đồng hồ Anh cột A cùng với nghĩa tiếng Việt cột B A B...
*

... 4 There are four books on my desk My pen friend is from America bài bác Nối câu cột A cùng với câu cột B cho phù hợp ... On Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> bài thu xếp từ sau thành câu hoàn hảo (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / like / Why/ English? was / I / in/ April / born bài bác Điền từ thiếu vào chỗ trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… nước australia There...
... 4 There are four books on my desk My pen friend is from America bài bác Nối câu cột A với câu cột B cho phù hợp ... On Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> bài xích thu xếp từ sau thành câu hoàn hảo (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / like / Why/ English? was / I / in/ April / born bài Điền từ thiếu vào khu vực trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… australia There...
... ……………………………………………………………………………………… 43 is / for / nice / The sea / swimming ………………………………………… ………………………………………… 44 is / with / What / you? / the matter ………………………………………….………………………………………… 45 You should / go out ... Walk / health 40 her / are / hats / new / Those 41 I’m / now / house / drawing / my dream / ………………………………………………………… ………………………… 42 after/ doing / aerobics? / she ... Summer A fishing B fish C to fish 40 I often my homework …… the evening A from B at C in 41 This weekend we are going …… a picnic with our new friends A from B for C of 42 Can I have a look at the...
... Class - Ask them khổng lồ change subject I →HE or SHE -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP ( BÀI 1- tiếp ) B PART II :EXERCISE I Choose the best answer My father ………… to lớn work at 7:30 ... In the evening? What time does he go lớn bed? -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP –BÀI A PART I I Overview Objective - By the over of the lesson sts will be able to lớn t alk ... & they can buy thei favorite food or drink -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP –BÀI B PART II :EXERCISE I.Write the words in the correct columns: - Lemonade ,coke ,meat...
... ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… T IV Dịch giờ Anh: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cơ tới từ đâu? ……………………………………………………………………….……………………………………………………………… ... They’re 50 .000 dong 43 Chúc mừng ngày sinh nhật: - Happy birthday, Mai 44 Cám ơn đánh giá ý con kiến : Cám ơn / các bạn thật tử tế - Thanks (Thank you) - You are welcome 45 Xin lỗi phản hồi ý kiến :Xin ... 39 Why you want ……………go to the zoo? 40 What ………………… is it? 41 What color ………………… they? 42 How much ………………… the T- shirt? 43 How ………………… are the blouses? 44 How ………………… the pens? - She doesn’t...

Xem thêm: Uke Là Gì ? Uke Và Seme Nghĩa Là Gì


... Minh city VII Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to lớn each space My Peaceful Neighbourhood My (1) lives in this area for more (2) 15 years This is a quiet, safe place with ... Space David is more than Peter A intelligentr B intelligent thanC intelligent My sister plays the piano than my brother A gooder B more good C better The pink flower is than the yellow one ... (her) Besides, we are never worried about losing things For (5) , my mother sometimes locks our dog outside when she goes to (6) Miss Lan, who lives (7) khổng lồ our house, always takes care of it...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8