Bạn sẽ xem trăng tròn trang chủng loại của tư liệu "Bài tập giờ Anh 12 - Unit 1: Life stories", để cài tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 12 unit 1 life stories

Tài liệu đính thêm kèm:

*
bai_tap_tieng_anh_12_unit_1_life_stories.docx

Nội dung text: bài bác tập giờ đồng hồ Anh 12 - Unit 1: Life stories

Unit 1. LIFE STORIES PART 1: VOCABULARY & GRAMMAR review A. VOCABULARY • talented /"tỉlənɪd/ (adj.): cĩ tài năng, cĩ khiếu. Ex: The kids at this school are all exceptionally talented in some way. • accomplished /ə"kɒmplɪʃt/ (adj.) (+ at/in): cĩ không thiếu tài năng, hồn hảo, được giáo dục. Ex: He came to new york in 1976, already accomplished in English. • pioneer /ˌpaɪə"nɪə(r)/ (n.): người tiên phong, người đi đầu • be widely/ internationally recognized: được cơng thừa nhận rộng rãi, được quả đât cơng nhận. • dedication /ˌdɛdɪ"keɪʃən/ (n.) (+ to): sự hiến đâng Ex: There was no doubting Luke"s dedication to the campaign. • be dedicated lớn V-ing/ noun phrase: tận tụy, tận chổ chính giữa • respectable /rɪs"pɛktəbl/ (adj.): đáng kính trọng, đúng mực • respectful /ris"pektful/ (adj): lễ phép, bộc bạch sự kính trọng, tơn kính (mơ tả hành động, sự việc) • distinguished /dɪs"tɪŋgwɪʃt/ (adj.): ưu tú, xuất sắc, lỗi lạc • generosity /ˌdʒɛnə"rɒsɪti/ (n.): sự hào phĩng • inspiration /ˌɪnspə"reɪʃən/ (n.): sự truyền cảm hứng, xúc cảm • strategist /"strỉtɪdʒɪst/ (n): nhà chiến lược • popularity /ˌpɒpjʊ"lỉrɪti/ (n.): sự nổi tiếng, tính phổ cập • influential /ˌɪnflʊ"ɛnʃəl/ (adj.): cĩ hình ảnh hưởng, cĩ quyền năng • recognition /ˌrɛkəg"nɪʃən/ (n.): sự cơng nhận, sự được cơng nhận, chấp thuận • to lớn win/ receive/ meet with recognition from the public: được mọi fan thừa dìm • achievement /ə"tʃi:vmənt/ (n.): thành tựu, sự giành được, sự hồn thành • controversial /ˌkɒntrə"vɜ:ʃəl/ (adj.): gây bất đồng quan điểm • racial segregation /"reɪʃəl ˌsɛgrɪ" geɪʃən/: sự minh bạch chủng tộc • reach one"s full potential: giành được tiềm năng tối đa • a stroke of luck: một lúc may bất thần • reputation /ˌrɛpju(:)"teɪʃən/ (n.): danh tiếng, danh tiếng • figure /"fɪgə/ (n.): nhân vật, biểu tượng • resort lớn (v.): dùng đến • take something/ somebody for granted: coi ai/ vật gì là hiển nhiên, sẵn cĩ • at the expense of: bắt buộc trả giá chỉ bằng• be committed to: tận tụy, bị giam cầm • be devoted to: tận tâm, hiến đâng cho • distinctive /dɪs"tɪŋktɪv/ (adj.): sệt biệt, xuất nhan sắc • epitome /ɪ"pɪtəmi/ (n.): tấm gương hồn hảo, biểu trưng hồn hảo • representative /ˌrɛprɪ"zɛntətɪv/ (n.): đại diện, biểu tượng • celebrated /"sɛlɪbreɪtɪd/ (adj.): nổi tiếng, trứ danh, danh tiếng • exceptional /ɪk"sɛpʃənl/ (adj): khác thường, đặc biệt, nước ngoài lệ, hiếm cĩ • extraordinary /ɪks"trɔ:dnri/ (adj): kỳ lạ thường, đặc biệt quan trọng • remarkable /rɪ"mɑ:kəb1/ (adj.): xuất sắc, quánh biệt, đáng để ý • spectacular /spɛk"tỉkjʊlə/ (adj.): rất đẹp mắt, ngoạn mục, hấp dẫn sự chăm chú • profound /prə"faʊnd/ (adj.): phức tạp, thâm thúy B. GRAMMAR review I. A/AN/THE • A/an/the là rất nhiều từ hết sức rất gần gũi trong tiếng Anh, bọn chúng được call là mạo từ. Cĩ 2 một số loại mạo từ: mạo tự khơng xác minh và mạo từ bỏ xác định. 1. Cách dùng mạo trường đoản cú khơng xác minh “a” cùng “an”. • sử dụng “a” hoặc “an” trước một danh trường đoản cú số ít đếm được. Chúng cĩ tức thị một. Chúng được sử dụng trong câu cĩ tính tổng quan hoặc đề cập mang đến một chủ thể chưa được đề cập từ bỏ trước. Ex: - A ball is round (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bĩng): trái bĩng hình trịn. - He has seen a girl (chúng ta khơng biết cơ gái nào, chưa được đề cập trước đĩ): Anh ấy vừa mới chạm chán một cơ gái. A. Dùng "an” trước: - quán từ "an" được sử dụng trước những từ ban đầu bằng nguyên âm (trong biện pháp phát âm, chứ khơng bắt buộc trong phương pháp viết). Bao gồm: - các từ ban đầu bằng các nguyên âm “a, e, i, o”. Ví dụ: an hãng apple (một trái táo), an orange (một quả cam). - một vài từ bắt đầu bằng “u”: Ví dụ: an umbrella (một dòng ơ) - một số từ bắt đầu bằng “h” câm: Ví dụ: an hour (một tiếng) - các từ bắt đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P b. Cần sử dụng "a" trước: - dùng “a” trước những từ bước đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái cịn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng "u, y, h". Ex: A house (một ngơi nhà), a year (một năm), a uniform (một bộ đồng phục)- Đứng trước một danh từ khởi đầu bằng "uni " và "eu" đề nghị dùng "a": Ví dụ: a university (trường đại học), a union (tổ chức), a culogy (lời ca ngợi). - Dùng trong những thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a great giảm giá khuyến mãi of/ a couple/ a dozen. Ex: I want khổng lồ buy a dozen eggs. (Tơi mong muốn mua 1 tả trứng.) - cần sử dụng trước gần như số đếm một mực thường là hàng ngàn, hàng trăm như: a/ one hundred - a/ one thousand. Ex: My school has a thousand students. (Trường của tơi cĩ một nghìn học tập sinh.) - sử dụng trước “half” (một nửa) khi nĩ theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo xuất xắc a half, tuyệt khi nĩ đi ghép với 1 danh trường đoản cú khác để chỉ nửa phần (khi viết cĩ lốt gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ ngủ nửa ngày). Ex: My mother bought a half kilo of apples. (Mẹ tơi mua nửa cân nặng táo.) - cần sử dụng với những đơn vị phân số như : 1/3 ( a/ one third), 01/05 (a/ one fifth), 1/4 (a quarter) Ex: I get up at a quarter past six. (Tơi thức dậy thời điểm 6 tiếng 15 phút.) - Dùng trong những thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: a dollar, a kilometer, an hour, 4 times a day Ex: John goes khổng lồ work four times a week. (John đi làm việc 4 lần 1 tuần.) 2. Cách dùng mạo từ khẳng định “the” • dùng “the” trước một danh từ đã có xác định cụ thể về phương diện tính chất, quánh điểm, địa chỉ hoặc đã làm được đề cập mang lại trước đĩ, hoặc phần nhiều khái niệm phổ thơng, ai ai cũng biết. Ex: - The man next to lớn Lin is my friend. (Trong câu này từ đầu đến chân nĩi và tín đồ nghe hầu hết biết đĩ là người đàn ơng nào). Người lũ ơng kề bên Lin là bạn của tơi. - The sun is big. (Mặt trời chỉ cĩ một). Phương diện trời hết sức lớn. • với danh từ khơng đếm được, dùng “the” giả dụ nĩi đến một vật thay thể, khơng dùng “the” ví như nĩi chung. Ex: - Chili is very hot. (Chỉ những loại ớt nĩi chung). Ớt siêu cay. - The chili on the table has been bought. (Cụ thể là ớt nghỉ ngơi trên bàn) Ớt ở trên bàn vừa mới được mua. • với danh trường đoản cú đếm được số nhiều, khi chúng cĩ nghĩa thay mặt đại diện chung cho 1 lớp các vật cùng loại thì cũng khơng cần sử dụng "the". Ex: Students should vì chưng homework before going lớn school. (Học sinh nĩi chung) học viên nên làm bài xích tập về đơn vị trước khi tới trường. II. Nhận xét THE SIMPLE PAST & PAST CONTINUOUS. 1. Simple past (Quá khứ đơn) a. Với rượu cồn từ "to be":(+) S + was/ were + O (-) S + wasn"t/ weren"t + O (?) Was/ were (not) + S + O? b. Với rượu cồn từ “to do”: (+) S + Ved + O (-) S + didn"t + V + O (?) Did (not) + S + V + O? Uses (Cách sử dụng) • Điều tra hành động đã xảy ra và kết thúc hồn tồn trong vượt khứ. Ex: - I saw a movie yesterday. - Last year, I traveled to Japan. • Diễn tà một chuỗi các hành vi liên tiếp xảy ra trong vượt khứ. Ex: - I finished work, walked to lớn the beach và found a nice place khổng lồ swim. - Did you add flour, pour the milk & then add the eggs? c. Adverds (Trạng ngữ dấn biết) • Yesterday, ago, upon a time, in 1945 (in a specific year in the past ), last d. Một số chú ý đối với thi vượt khứ đơn: • quy tắc thêm “ed” với cồn từ thường: phần lớn động từ có thêm "ed" để trở thành động tự dạng thừa khứ. Ex: work - worked, visit - visited • Một vài hễ từ kết thúc bằng phụ âm "y" thì vươn lên là "y" thành "i" rồi thêm "ed" để trở thành dạng đụng từ thừa khứ. Ex: study - studied, carry - carried • Một vài hễ từ cĩ dạng 1:1:1 (1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm) thì ta vội vàng đơi phụ âm cuối rồi thêm "ed". Ex: plan - planned, fit - fitted * biện pháp phát âm đối với động tự cĩ đuơi “ed”: Đúng nhất: Theo phiên âm quốc tế, lúc -ED đứng sau các âm sau sẽ tiến hành phát âm như sau: phát âm của -ED những âm trước -ED /ɪd/ /t/ /d/ /t/ /k/ /f/ /p/ /ʃ/ /tʃ/ /s/ /t/ /θ/ /d/ những nguyên âm cùng phụ âm cịn lạiMẹo vặt: (Khơng đúng 100%): theo như hình vị tự: phạt âm của -ED các âm trước -ED /ɪd/ t d /t/ phường x ce f ch sh *gh s *th ph k /d/ các nguyên âm cùng phụ âm cịn lại Ex: /ɪd/ wanted, needed, demanded, suggested, mended, hated, visited, /t/ walked, liked, stopped, raped, washed, watched, laughed, sentenced, rated, breathed, stated, looked, cooked, sniffed, missed, mixed /d/ played, studied, changed, matched, decreed, Note: • khi *th phạt âm là /θ/ thì -ed mới phát âm là /t/ như breathed, • khi *th phân phát âm là /ð/ thì -ed cĩ phát âm là /d/ như bathed, • lúc *gh phân phát âm là /f/ thi -ed phân phát âm là /t/ như laughed, coughed, • lúc *gh là âm câm thi -ed phạt âm là /d/ như ploughed, • Nguyên âm + S + ED thì -ed hay được phát âm là /d/ như praised, chased, raised nước ngoài lệ: - một trong những tỉnh tự sau cĩ giải pháp phát âm của -ed là /ɪd/: naked /"neɪkɪd/, learned /"lə:nɪd/, aged /eɪdʒɪd/, beloved /bɪ"lʌvɪd/, blessed /"blesɪd/, crooked /"krʊkɪd/, ragged /"rỉɡɪd/, sacred /"seɪkrɪd/, wretched /"retʃɪd/, - Phần ngoại lệ: Cĩ một chữ cĩ -ed tận thuộc được phạt âm là /əd/. Chữ đĩ là hundred /"hʌndrəd/ 2. Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) a. Form (+) S + was/ were + V-ing +O (-) S + wasn"t/ weren"t + V-ing + O (?) Was/ were (not) + S + V-ing + O? b. Uses (Cách sử dụng) • miêu tả hành rượu cồn đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong quá khứ. Ex: I was sleeping at 12 o"clock last night. • diễn đạt một hành vi đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào hành động đang xảy ra dùng QKTD; hành vi xen vào cần sử dụng QKĐ. Ex: I was studying when he came in. • diễn tả nhiều hành vi xảy ra mặt khác trong vượt khứ (đi cùng với while).Ex: Yesterday evening, my mother was cooking while my father was reading books. C. Advs (Trạng ngữ nhận biết) At (specific time) From to lớn last night yesterday, one year ago At this/ that time At the moment Past simple While/ When Past continuous Past continuous d. Phần đông động từ bỏ khơng phân chia ở các thì tiếp diễn: một trong những động từ chỉ cảm giác (like, love ) tuyệt (know, believe, want) khơng được chia những thì tiếp diễn (kể cả hiện tại tại tiếp tục hay quá khứ tiếp diễn). Verbs of thinking believe, doubt, guess, imagine, know, realize, suppose, understand. Verbs of the senses hear, smell, sound, taste. Verbs of possession belong khổng lồ have (meaning possess), own, possess. Verbs of emotion dislike, hate, like, love, prefer, regret, want, wish. Verbs of appearance appear, seem. Others contain, depend on, include, involve, mean, measure, weigh, require. Ex: Jane was being at my house when you arrived. Jane was at my house when you arrived. PART 2: PRACTICE A. PHONETICS I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. Accident B. Jazz C. Stamps D. Watch 2. A. This B. Thick C. Maths D. Thin 3. A gas B. Gain C. Germ D. Goods 4. A. Bought B. Nought C. Plough D. Thought 5. A. Spear B. Gear C. Fear D. Pear II. Choose the word which has a different bao tay pattern from the others. 1. A. Remember B. Influence C. Expression D. Convenient 2. A. Medium B. Computer C. Formation D. Connection 3. A. National B. Cultural C. Popular D. Musician 4. A. Successful B. Humorous C. Arrangement D. Attractive5. A. Construction B. Typical C. Glorious D. Purposeful B. VOCABULARY & GRAMMAR I. Choose the correct words in the box to lớn complete the sentences. Widely related master inequality movement accomplished pioneer increasingly 1. Hughes is one of the most ___ writers in American đôi mươi literary history? 2. Albert Einstein was essentially all ___ to lớn science meanwhile Leonardo domain authority Vinci was a ___ at art, architecture, invention, & several other areas. 3. Han Mac Tu was part of the new poetic ___ in Vietnam at the beginning of the 20th century. 4. Han Mac Tu is considered a ___ of thắm thiết poetry in Vietnam. 5. During his time at University, Nelson Mandela became ___ aware of the racial ___ and injustice faced by non-white people. 6. Steve Jobs is ___ recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. II. Give the correct khung of the words in the following sentences. 1. He was the most ___ football player that our school had produced in years His talent for football was great. TALENT 2. Vì chưng you know Professor Phan Huy Le whose great ___ was his books on the history of Vietnam in the 19th century? ACHIEVE 3. He wishes khổng lồ straighten up and lead a ___ life. RESPECT 4. His career as a journalist was full of ___ achievements. He was a respected & admired journalist. DISTINGUISH 5. To be successful takes hard work and ___. DEDICATE 6. Doing things with ___ will give us true happiness. The more we give away, the happier we are. GENEROUS 7. Tran Hung Dao was a great ___ lớn lure the enemy to enter deeply into his land, then attacked khổng lồ destroy them. STRATEGY 8. Mother Teresa was a living saint who offered a great example và ___ khổng lồ the world. INSPIRE 9. Zuckerberg was forced to shut his website down, but its immense ___ & controversy had made him consider its future potential. POPULAR 10. As the principal founder of Microsoft, Bill Gates is one of the most ___ & richest people on the planet. INFLUENCE11. If Presley was considered a ___ và a rebellious figure, it just made him more popular with young listeners. CONTROVERSY 12. Stephen William Hawking got more ___ for his research & discoveries through his print and TV interviews. RECOGNINZE III. Indicate the correct answer lớn complete each of the following questions. 1. At his first school, Mark Zuckerberg ___ in all subjects and worked hard throughout his classes. A. Interested B. Excelled C. Engrossed D. Involved 2. His incredible performance during high school ___ him admission to Harvard University. A. Earned B. Attained C. Resorted D. Applied 3. Mother Teresa suffered various health problems, but nothing could ___ her from fulfilling her mission of serving the poor và needy. A. Persuade B. Warn C. Appoint D. Dissuade 4. In 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize for work undertaken in the ___ to overcome poverty và distress. A. Battle B. Struggle C. Movement D. Proposal 5. At the age of 18, Mother Teresa was ___ permission khổng lồ join a group of nuns in Ireland. A. Required B. Sought C. Obtained D. Given 6. Nelson Mandela was awarded the Nobel Peace Prize in 1993 for his work in helping to over racial ___ in South Africa A. Integration B. Segregation C. Achievement D. Exploitation 7. Princess Diana fought for her children on any màn chơi so they could reach their full ___ as human beings and in their public duties. A. Requirement B. Condition C. Capacity D. Potential 8. Meeting my favorite celebrity at the airport was certainly a ___ of luck that wouldn"t have happened if I"d arrived five minutes later. A. Number B. Piece C. Stroke D. Name 9. Steve Jobs might hardly imagine that only a year later the company ___ impressive victory with táo khuyết II, one of the first highly successful ___ personal computer. A. Attain / massly-produced B. See / mass-produced C. Taste / massive produced D. Achieve / mass-producing 10. Ms. May, 59 years old, is the country"s longest-serving home secretary in half a century, with a ___ for seriousness, hard work & above all, determination. A. Fame B. Reputation C. Achievement D. Maintenance11. Theresa May is one of a growing number of women in traditionally ___ British politics rising to lớn the upper position of leadership. A. Male-dominated B. Man-domination C. Male-dominating D. Man-dominatedly 12. Marilyn Monroe is widely ___ as one of most influential figures in American culture. A. Classified B. Depicted C. Admired D. Regarded 13. May"s sports hero was Geoffrey Boycott, a solid, stubborn cricketer who ___ in playing the long game. A. Qualified B. Specialized C. Engrossed D. Indulged 14. Lượt thích many other Britain"s prime ministers, May ___ a place at Oxford. A. Admitted B. Permitted C. Won D. Constituted 15. She has been quite critical ___ the truyền thông focusing on her fashion instead of her achievement as a politician. A. With B. For C. Of D. In 16. Marilyn Monroe was ___ for Golden Globe Best Actress Award for Bus Stop (1956). A. Offered B. Nominated C. Awarded D. Rewarded 17. Marilyn Monroe ___ to a heavy drug use, which had a damaging impact ___ both her mental và physical health. A. Resorted - on B. Abused - in C. Overexploited - to D. Related - for 18. Their family were wealthy but they encouraged their children lớn work hard & take nothing ___. A. For sure B. For good C. For granted D. For charge 19. When Bill Gates saw an opportunity khổng lồ found his own company, he dropped ___ Harvard without finishing his course. A. Into B. By C. Around D. Out of 20. Despite the pervasive press intrusions into her private life, Princess Diana remained very popular because people could identify ___ her. A. In B. For C. With D. As 21. Elvis was ___ shy & as a youngster was not keen on performing in public. A. Relatively B. Respectively C. Virtually D. Almost 22. As a teenager, he was uninterested in school - but became ___ in music, listening to lớn a huge ___ of contemporary American music. A. Bored - amount B. Reluctant - diversity C. Reckless - type D. Absorbed - range 23. Elvis Presley was ___ for the idea that rock "n" roll music was having a negative effect on American teenagers. A. Accused B. Convicted C. Criticized D. Charged24. If Presley was considered a controversial & a rebellious ___, it just made him more popular with young listeners. A. Creator B. Figure C. Character D. Celebration 25. Darwin was ___ a place on the HMS Beagle lớn act as a natural scientist on a voyage to the coast of South America. A. Won B. Gained C. Offered D. Admitted 26. Influenced by the work of Malthus, Darwin came ___ a theory of natural selection và gradual evolution over time. A. Off B. Into C. Out D. Up with 27. In the struggle for survival, the fittest win out at the ___ of their rivals because they succeed in adapting themselves best ___ their environment A. Expense - lớn B. Cost - for C. Expenditure - of D. Stake - khổng lồ 28. Van Gogh played a ___ role in the development of modern art. A. Worthless B. Valueless C. Key D. Minor 29. Van Gogh was ___ to lớn a lunatic asylum where he would spend time on and off until his death in 1890. A. Related B. Referred C. Adapted D. Committed 30. Oprah Winfrey has played a key role in modern American life, shaping cultural ___ and promoting various liberal causes. A. Values B. Trends C. Potentials D. Prosperity IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions. 1. His early death only cemented his legendary status, & Elvis Presley has become deeply ingrained in popular culture. A. Engrossed B. Indulged C. Deep-rooted D. Supreme 2. A distinctive feature of Trump"s business và real estate ventures has been the prominent use of his own name. A. Characteristic B. General C. Common D. Superficial 3. Mother Teresa was a Roman Catholic nun who devoted her life lớn serving the poor and destitute around the world. A. Committed B. Dedicated C. Committed D. Attended 4. Marilyn Monroe has become an iconic representative of fame và female beauty. A. Figure B. Image C. Typical D. Idol 5. Marilyn Monroe was an epitome of sensuality, beauty & effervescence và was naturally photogenic.A. Frame B. Indicator C. Instructor D. Figure 6. Despite the truyền thông often being dismissive of Monroe"s potential, her efforts to lớn improve acting paid off. A. Failed B. Broke down C. Managed D. Met with success 7. Margaret Thatcher was known for her tough uncompromising conservative political views, & became dubbed as ‘The Iron Lady’. A. Reserved B. Inflexible C. Narrow-minded D. Compatible 8. He is commonly referred khổng lồ as the "The King of Rock "n" Roll" & epitomizes the post-war pop generation A. Be representative of B. Leads C. Elaborates D. Expands on 9. Leonardo da Vinci created rare masterpieces of art such as The Mona Lisa" và ‘The Last Supper’. A. Worthless works of art B. Invaluable property C. Excellent qualifications D. Excellent works of art 10. Domain authority Vinci studied all aspects of life & his far-reaching investigations and discoveries sought to show an underlying unity of the universe. A. Insignificant B. Finite C. Extensive D. Excessive V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. Domain authority Vinci from an early age began lớn display his remarkable academic and artistic talents. A. Striking B. Extraordinary C. Run-of-the-mill D. Exceptional 2. Joachim Lafosse confirms his exceptional talent with "Free Student", a film that is more conventional in its form. A. Out of the ordinary B. Abnormal C. Usual D. Odd 3. Van Gogh became one of the most celebrated artists of the twentieth century. A. Admired B. Honored C. Acclaimed D. Obscure 4. Michael stood out for his exceptional enthusiasm & soft, infectious musical voice. A. Attract attention B. Be inconspicuous C. Be conspicuous D. Stick out a mile 5. In recent years, Madonna has continued khổng lồ tour, release albums & engage in humanitarian work. A. Throw oneself into B. Become uninvolved in C. Have a hand in D. Take part in 6. Henry VIII was equally notorious for his six marriages và several scandalous love affairs. A. Anonymous B. Infamous C. Celebrated D. Ill-famed 7. The works da Vinci did finish were often spectacular masterpieces, such as his paintings The Last Supper và The Mona Lisa. A. Magnificent B. Out of this world C. Unimpressive D. Remarkable8. The death of Diana princess had a profound impact on the British public và those in other countries. A. Far-reaching B. Superficial C. Deep-seated D. Heartfelt VI. Put the verb in the past simple tense or the past continuous. 1. When I (arrive) ___ at this house, he still (sleep) ___. 2. The light (go) ___ out while we (have) ___ dinner. 3. Bill (have) ___ breakfast when I (stop) ___ at this house this morning. 4. She (wash) ___ up when Tam (arrive) ___ at this house. 5. As we (cross) ___ the Street, we (see) ___ an accident. 6. Tom (see) ___ a serious accident while he (stand) ___ at the bus stop. 7. The children (play) ___ football when their mother (come) ___ back home. 8. The bell (ring) ___ while Tom (take) ___ a bath. 9. He (sit) ___ in a car when I (see) ___ him. 10. We (clean) ___ the house when she (come) ___ yesterday. VII. Showroom "A/ AN/ THE/ X" to lớn each of the following sentences. 1. He made his first attempt lớn engage in sporting activities four years ago with ___ support of his family. 2. He was ___ most talented football player that our school had produced in years. His talent for ___ football was great. 3. He did ___ black Mountain hike with his friends, but had to check his blood glucose levels every four hours. 4. Vì you know Professor Phan Huy Le whose great achievement was his books on ___ history of Viet nam giới in ___ 19th century? 5. ___ following year, he took part in Melbourne Sunset run khổng lồ raise funds for ___ orphanage. 6. He wishes khổng lồ straighten up và lead ___ respectable life. He would lượt thích to be socially acceptable due lớn his good behavior. 7. He had to brake hard to avoid hitting ___ truck in front.8. Doing things with generosity will give us ___ true happiness. ___ more we give away, ___ happier we are. 9. His career as ___ journalist was full of distinguished achievements. He was ___ respected & admired journalist. 10. Five years ago, when Edward was 35 years old, he was diagnosed with ___ diabetes. VIII. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 1. She has read ___ interesting book. A. A B. An C. The D. X 2. You"ll get ___ shock if you cảm biến ___ live wire with that screwdriver. A. An/ the B. X/ the C. A/ a D. An/ the 3. Mr. Smith is ___ old customer và ___ honest man. A. An/ the B. The/ an C. An/ an D. The/ the 4. I first met her four years ago when we ___ at a middle school. A. Had been studying B. Are studying C. Have been studying D. Were studying 5. This school has an excellent ___ in the community. A. Image B. Reputation C. Name D. Opinion 6. ___ youngest boy has just started going khổng lồ ___ school. A. A/ x B. X/ the C. An/ x D. The/ x 7. Vì chưng you go to ___ prison lớn visit him? A. The B. A C. X D. An 8. The boys broke a window when they ___ football. A. Played B. Were playing C. Half played D. Are playing 9. In spite of having a peasant ___, Nguyen Hue had proved that he was really an excellent general, only gained victories. A. Situation B. Experience C. Condition D. Background 10. As well as being a successful actor, Clint Eastwood is a ___ film director. A. Talent B. Talented C. Distinguish D. Respectful 11. I ___ about him when suddenly he came in. A. Talk B. Talked C. Am talking D. Was talking 12. At first, Microsoft had ___ hyphen in the name "Micro-soft", ___ combination of microcomputer và ___ software. A. A - the - a B. A - a - X C. The - the - X D. X - a - the 13. Le Loi used the ___ war, moving from little to lớn large scale.A. Mid-term B. Short-term C. Long-term D. Half term 14. Last night at this time, they ___ the same thing. She ___ và he ___ the newspaper. A. Are doing/ is cooking/ is reading B. Were doing/ was cooking/ was reading C. Was doing/ has cooked/ is reading D. Had done/ was cooking/ read 15. When Carol ___ last night, I ___ my favorite show on television. A. Was calling/ watched C. Called/ was watching B. Called/ have watched D. Had called/ watched IX. Choose the word or phrase among A, B, C or D that needs correction. 1. The shortage of cooking gas in North Korea raised prices: an example of how the law of supply và demand also apply khổng lồ planned economies. A. The shortage of B. Raised C. An example of D. Apply 2. In the latter half of the nineteenth century, physical techniques making it possible khổng lồ determine the chemical constitution of stars. A. Latter half B. Making it C. To lớn determine D. Of stars 3. In 1997, molecular biologist L. Mark Lagrimini of Ohio State University cloned the gen in that codes for a type of peroxidase found in tobacco plants. A. In B. In that C. A type of D. Found 4. Alpine Sainte nards are too good at following the scent of humans, even in snow, that they are used by ski patrols as rescue dogs. A. Too B. Following C. Used D. As 5. Booker T. Washington, head of the first industrial school for African Americans, was as popular with Southerners than he was with Northerners. A. First industrial B. Was C. Popular with D. Than he X. Indicate the correct response khổng lồ each of the following exchanges. 1. "How vì chưng you lượt thích your steak done?" – “___.” A. I don"t lượt thích it B. Very little C. Well done D. Very much 2. "Oops! I"m sorry for stepping on your foot" – “___.” A. Never mind B. You don"t mind C. You"re welcome D. That"s fine 3. Anne: "Fancy a bite to eat?" - Barbara: “___” A. No thanks, I"ve just had some. B. No thanks, I"ve just had something. C. No thanks, I"m not neatly very thirsty. D. No thanks, I"m trying to give up. 4. Receptionist: "Good morning." - Chris: "Good morning. I"ve come to lớn ___ Mrs. Dabria." A. See B. Visit C. Do business with D. Hold a talk with5. Arm and Mary are studying in their classroom. Ann: "Can I borrow your dictionary?" – Mary: “___” A. I"m afraid I can"t B. Here you are! C. I think so. D. It doesn"t matter. 6. Jack and Joe are discussing how to lớn make salad for dinner. Jack: “___” - Joe: “How about putting some grapes in it, instead?” A. We could fry some onions with it too. B. I"d rather just have some bread, thanks. C. Let"s put some pieces of táo apple in the salad. D. Good idea! I"ll go & make one. 7. - Would you mind lending me you bike?" – “___.” A. Yes. Here it is B. Not at all C. Great D. Yes, let"s 8. Havy: "Thanks for your help, Judy." - Judy: “___.” A. With all my heart B. Never remind me C. It"s my pleasure D. Wish you C. READING I. Choose the word or phrase from the box that best fits the blank space in the following passage. Milestones prolific lượt thích won funded breakthroughs making revolutionary Elon Musk is one of the greatest và most (1) ___ modern inventors and is responsible for monumental advancements in futuristic giải pháp công nghệ (2) ___ renewable energy and space travel. Many of his innovations seem to be right out of a science-fiction movie, but throughout his career he has brought about huge scientific (3) ___. After (4) ___ his first fortune from the mạng internet payment service "PayPal", he invested $100 million in his space travel company, "SpaceX" và began building satellites, launch vehicles và other spacecraft both for NASA và for his own company, creating new (5) ___ with his privately (6) ___ spacecraft. Many of his (7) ___ ideas và inventions focus on space travel, renewable energy, commercial electric cars and other technologies, that look to lớn a future where fossil fuels và other resources may be in shorter supply. His futuristic and visionary ideas have (8) ___ him both scientific and philanthropic recognition & awards. II. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. Gia Long was the first emperor of the Nguyen dynasty as well as the (1) ___ father of the modern nation of Vietnam. Born as Nguyen Phuc Anh, he was the nephew of the last Nguyen lord who ruled over southern Vietnam. (2) ___ being born into a royal family, he had khổng lồ (3) ___ many difficulties in his early life as he became the (4) ___ of rival groups who attempted lớn (5) ___ the Nguyen clan completely. After the deaths of his father & uncle at the hands of the rival leaders, Nguyen Phuc Anh fled to the southerncoastal tip of Vietnam where (6) ___ he met a French priest, Pigneau de Behaine, who would (7) ___ become his trusted adviser and play a major role in his (8) ___ to power. He escaped with the help of the priest and later on sought aid from the French in his struggle (9) ___ his rivals. (10) ___ the help of the French, & equipped with (11) ___ European armaments, he was (12) ___ in securing victories over his rivals. 1. A. Found B. Founded C. Founding D. Founder 2. A. Because of B. In view of C. Despite of D. In spite of 3. A. Encounter B. Face up C. Manage D. Get by 4. A. Shield B. Target C. Purpose D. Destination 5. A. Wipe off B. Wipe out C. Kill up D. Destroy 6. A. By chance B. On occasion C. On purpose D. At stake 7. A. At last B. Especially C. Specially D. Eventually 8. A. Raise B. Arise C. Rise D. Rising 9. A. For B. Against C. Off D. At 10. A. With B. Without C. But for D. Thanks 11. A. Advance B. Advances C. Advanced D. Advancing 12. A. Engaged B. Involved C. Successful D. Attended III. Read the passage, và choose the correct answer A, B, C or D for each question. William Sydney Porter (1862-1910), who wrote under the pseudonym of O. Henry, was born in North Carolina. His only formal education was lớn attend his Aunt Lina"s school until the age of fifteen, where he developed his lifelong love of books. By 1881 he was a licensed pharmacist. However, within a year, on the recommendation of a medical colleague of his Father"s, Porter moved khổng lồ La Salle County in Texas for two years herding sheep. During this time, Webster"s Unabridged Dictionary was his constant companion, và Porter gained a knowledge of ranch life that he later incorporated into many of his short stories. He then moved lớn Austin for three years, và during this time the first recorded use of his pseudonym appeared, allegedly derived from his habit of calling "Oh, Henry" to a family cat. In 1887, Porter man Athol Estes. He worked as a draftsman, then as a bank teller for the First National Bank. In 1894 Porter founded his own humor weekly, the "Rolling Stone", a venture that failed within a year, & later wrote a column for the Houston Daily Post. In the meantime, the First National bank was examined, và the subsequent indictment of 1886 stated that Porter had embezzled funds. Porter then fled to lớn New Orleans, & later to Honduras, leaving his wife và child in Austin. He returned in 1897 because of his wife"s continued ill-health, however she died six months later. Then, in 1898 Porter was found guilty & sentenced to lớn five years imprisonment in Ohio. At the age of thirty five, he entered prison as a defeated man; he had lost his job, his home, his wife, & finally his freedom. He emerged from prison three years later,reborn as O. Henry, the pseudonym he now used lớn hide his true identity. He wrote at least twelve stories in jail, and after re-gaining his freedom, went to new york City, where he published more than 300 stories & gained fame as America"s favorite short Story writer. Porter married again in 1907, but after months of poor health, he died in thủ đô new york City at the age of forty-eight in 1910. O. Henry"s stories have been translated all over the world. 1. According to the passage, Porter"s Father was ___. A. The person who gave him a life-long love of books B. A medical doctor C. A licensed pharmacist D. Responsible for his move to lớn La Salle County in Texas 2. Why did the author write the passage? A. Lớn outline the career of a famous American B. Because of his fame as America"s favorite short story writer C. Because it is a tragic story of a gifted writer D. To outline the influences on O. Henry"s writing 3. The word "imprisonment" in paragraph 2 is closet in meaning to ___. A. Captivity B. Escape C. Insult D. Punishment 4. What is the passage primarily about? A. The life and career of William Sydney Porter B. The way khổng lồ adopt a nickname. C. O. Henry"s influence on American literature. D. The adventures of O. Henry. 5. The tác giả implies which of the following is true? A. Porter"s wife might have lived longer if he had not left her in Austin when he fled. B. Porter was in poor health throughout his life. C. O. Henry is as popular in many other countries as he is in America D. Porter would probably have written less stories if he had not been in prison for three years. 6. Which of the following is true, according khổng lồ the passage? A. Porter left school at 15 lớn become a pharmacist B. Porter wrote a column for the Houston Daily Post called "Rolling Stone". C. The first recorded use of his pseudonym was in Austin D. Both of Porter"s wives died before he died 7. The word "pseudonym" in the passage refers to lớn ___. A. William Sydney Porter B. O. Henry C. Athol Estes D. The Aunt Lina IV. Read the passage, và choose the correct answer A, B, C or D for each question.A large number of inventions require years of arduous research & development before they are perfected. For instance, Thomas Edison had to lớn make more than 1,000 attempts khổng lồ invent the incandescent light bulb before he finally succeeded. History is replete with numerous other examples of people trying, yet failing to make inventions before they eventually succeeded. Yet some inventions have come about not through hard work but simply by accident in most cases, when someone unintentionally invented something, the inventor was attempting to lớn create something else. For example, in the 1930s, chemist Roy Plunkett was attempting lớn make a new substance that could be used khổng lồ refrigerate items. He mixed some chemicals together. Then, he put them into a pressurized container & cooled the mixture. By the time his experiment was complete, he had a new invention. It was not a new substance that could be used for refrigeration though. Instead, he had invented Teflon, which is today most commonly used to lớn make nonstick pots và pans. Similarly, decades earlier, John Pemberton was a pharmacist in Atlanta, Georgia. He was attempting khổng lồ create a tonic that people could use whenever they had headaches. While he was not successful in that endeavor, he managed to lớn invent Coca-Cola, the world - famous carbonated soft drink. Scientists have also made crucial discoveries by accident when they were conducting experiments. In 1928, Alexander Fleming discovered penicillin, an antibiotic in this manner. He discovered some mold growing in a dish with some bacteria. He noticed that the bacteria seemed to be avoiding the mold. When he investigated further, he determined some of the many useful properties of penicillin, which has saved millions of lives over the past few decades. Likewise, in 1946, scientist Percy Spencer was conducting an experiment with microwaves. He had a candy bar in his pocket, & he noticed that it suddenly melted. He investigated and learned the reason why that had happened. Soon afterward, he built a device that could utilize microwaves to lớn heat food, the microwave oven. 1: Which title best summarizes the main idea of the passage ___. A. History"s Most Important Inventions B. Accidental Inventions và Discoveries C. How lớn Become a Great Inventor D. You Don"t Always Get What You Want 2: In paragraph 1, the word "arduous" is closest in meaning khổng lồ ___. A. Detailed B. Tough C. Specific D. Constant 3: In paragraph 2, the word "endeavor" is closest in meaning lớn ___. A. Research B. Dream C. Request D. Attempt 4: What does the tác giả say about Teflon? A. People first used it as a refrigeration device. B. It was created many years before Coca-Cola. C. The man who made it was a pharmacist. D. It is used for kitchenware nowadays. 5: Who was John Pemberton?A. The person who made Teflon B. The creator of Coca-Cola C. The man who discovered penicillin D. The inventor of the microwave 6: The tác giả uses Alexander Fleming as an example of ___. A. One of the most famous inventors in history B. A person who made an accidental scientific discovery C. Someone who became a millionaire from his invention D. A man who dedicated his life to medical science 7: What does the tác giả imply about penicillin? A. Doctors seldom use it nowadays. B. Some people are not affected by it. C. It is an invaluable medical supply. D. Mold combines with bacteria to lớn make it. D. WRITING I. Indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions. 1. Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live. A. Careful environmental planning protects the world we live in. B. Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live. C. Protecting the world we live in, we plan the environment carefully. D. We can protect the world we live in only with careful environmental planning. 2. You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day. A. Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day. B. Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises. C. Sitting in front of the television all day and taking exercises are advisable. D. Don"t take regular exercises, just sit in front of the television all day. 3. Wouldn"t it be better khổng lồ let them know about the alternations khổng lồ the plan? A. Why haven"t they have been informed about the new development? B. Shouldn"t they have been consulted before the scheme was changed? C. Don"t they think they should be informed about the changes in the plan? D. We"d better ask them khổng lồ change the plan, hadn"t we? 4. Don"t take any notice of all his complaints about his health; there"s nothing wrong with him. A. You can ignore all his talk of being ill; he"s actually perfectly healthy. B. Try to avoid the subject of his health as I am tired of hearing all about his complaints. C. Don"t listen lớn him talking about his health; it"s his favorite subject. D. If you let him, he would talk only about his ill-health though actually he is quite healthy.5. We had planned to lớn walk right round the lake, but the heavy rain made this impossible. A. In spite of the heavy rain we managed to walk half way round the lake as planned. B. The heavy rain nearly prevented us from walking right round the lake. C. We would have walked right round the lake even if it had rained heavily. D. If it hadn"t rained so heavily, we would have walked right round the lake. 6. There won"t be peace in the conflict if both sides do not really desire it. A. It is only if both sides actually want the conflict to over peacefully that it will happen. B. As both sides in the conflict apparently desire peace, it is likely that there will be peace soon. C. The main problem in the conflict seems khổng lồ be that neither side really desires peace. D. There has been a lot of fighting in the conflict because both sides seem lớn want it that way. 7. The accident happened as a result of the driver"s not paying attention to the road. A. If the driver would have paid attention khổng lồ the road, the accident hadn"t happened. B. Had the driver been paid attention khổng lồ the road, the accident wouldn"t have happened. C. If the driver had been paying attention to the road, the accident wouldn"t have happened. D. Had the accident not happened, the driver would not have had khổng lồ pay attention lớn the road. 8. "Shall I help you vì chưng the dishes, Carlo?" said Robert. A. Robert suggested helping Carlo with the dishes. B. Robert suggested to lớn help Carlo do the dishes. C. Robert offered Carlo to help bởi the dishes. D. Robert offered khổng lồ help Carlo vị the dishes. 9. If I hadn"t had so much work to bởi I would have gone to lớn the movies. A. Because I had to bởi vì so much work I couldn"t go khổng lồ the movies. B. I would go lớn the movies when I had done so much work. C. A lot of work couldn"t prevent me from going khổng lồ the movies. D. I never go khổng lồ the movies if I have work khổng lồ do. 10. "Why don"t you get your hair cut, Gavin?" said Adam. A. Adam advised Gavin to lớn cut his hair. B. Gavin was suggested lớn have a hair cut. C. It was suggested that Adam get Gavin"s haircut. D. Adam suggested that Gavin should have his hair cut. II. Indicate the sentence that best combines each pair of the following sentences. 1. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends. B. Not khổng lồ remember the meeting, he went out for a coffee with his friends. C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends. D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends. 2. They left their home early. They didn"t want lớn miss the first train. A. They left their home early so as to not miss the first train. B. They left their home early for fear that they wouldn"t miss the first train. C. They left their home early so as not lớn miss the first train. D. They left their home early in order that not to miss the first train. 3. The traffic is so heavy. It will take us at least an hour khổng lồ get there. A. Unless the traffic is heavy, it will take us at least an hour to get there. B. As the traffic is so heavy, it will take us at least an hour khổng lồ get there. C. The traffic was so heavy that it took us an hour khổng lồ get there. D. We will spend more than an hour khổng lồ get there lớn avoid heavy traffic. 4. There was no poor performance. Moreover, that of the Russian dancers was certainly the best. A. The best performance was the one of the Russians while some of the others were poor. B. The Russian dancers were well-worth watching but the others weren"t. C. All the dancers but the Russian performed poorly. D. They all danced well, but the Russian did the best. 5. I started training to lớn be an accountant six months ago. I"ve got more months to go & then I have khổng lồ take exams. A. By the time I"ve taken my exam, I will have started training lớn be an accountant for a year. B. By the time I take my exam, I will have been in training lớn be an accountant for a year. C. By the time I took my exam, I would have trained lớn be an accountant for a year. D. By the time I"ve taken my exam, I will be training for a year. 6. Why did Danny decide lớn enter the marathon? Danny"s totally unfit. A. Why did Danny decide to lớn enter the marathon who"s totally unfit? B. Why did Danny, whose totally unfit, decide lớn enter the marathon? C. Why did Danny decide khổng lồ enter the marathon, who"s totally unfit? D. Why did Danny, who"s totally unfit, decide to lớn enter the marathon? PART 3: test YOURSELF I. Find the word which has a different sound in the part underlined.1. A. Candy B. Sandy C. Many D. Handy 2. A. Earning B. Learning C. Searching D. Clearing 3. A. Waited B. Mended C. Naked D. Faced 4. A. Given B. Risen C. Ridden D. Whiten 5. A. Cough B. Tough C. Rough D. Enough II. Choose the word which has a different bít tất tay pattern from the others. 1. A. Designer B. Origin C. History D. Chất lượng 2. A. Capital B. Construction C. Announcement D. Eventful 3. A. Apartment B. Tradition C. Different D. Expensive 4. A. Monitor B. Organize C. Following D. Inviting 5. A. Accurate B. Discussion C. Sentiment D. Industry III. Choose the correct words in the box to lớn complete the sentences. Gained patriotism favourable talented celebrated leadership 1. Her mother is always the first reader of her books, & she creates the most ___ conditions for her daughter lớn work. 2. Nguyen Dinh Chieu was a Vietnamese poet who was known for his ___ & anti- colonial writings against the French 3. The work, Luc Van Tien, remains one of the most ___ works in Vietnamese literature. 4. He was the most ___ football player that our school had produced in years. His talent for football was great. 5. Nguyen Hue, with his genius ___, created a people"s army, no matter small or large. 6. Nguyen Binh Khiem ___ a reputation as someone who could foretell the future. IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. The impact of the assembly line helped Ford become the dominant firm in the motorcar industry. A. Most influential B. Subservient C. Best-selling D. Depressive 2. They all encouraged my creativity và inspired me in many ways. A. Overlooked B. Motivated C. Rejected D. Disappointed 3. She idolizes her artist mother, Ingrid, who is as strong & dangerous as she is beautiful. A. Impresses B. Detests C. Worships D. Hates 4. Clara did not care how low the Phineas fortune had fallen; no proper respectable girl would allow herself lớn be a maid.A. Disreputable B. Unworthy C. Paltry D. Reputable 5. He was by nature a reserved man but not a cold one. A. Shy B. Easygoing C. Sociable D. Lavish 6. She was brought up in a well-off family. She can"t understand the problems we are facing. A. Poor B. Broke C. Wealthy D. Kind V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. P.G. Wodehouse"s broadcasts attracted the strongest criticism from countrymen who felt it appeared he was indifferent khổng lồ the war. A. Attentive B. Regardless C. Unresponsive D. Apathetic 2. Although many criticized his seemingly over-generous pay. Henry Ford also pointed out that the high wage helped the workers khổng lồ be able lớn afford the cars. A. Lavish B. Open-handed C. Big-hearted D. Mean 3. Annie ran Tobin"s Café on the xoay for some 30 years where she was known to be a very generous và charitable lady. A. Free-handed B. Generous C. Non-profit-making D. Penny-pinching 4. Rich, worldly & sophisticated, he could have been the ideal husband for Gwendolyn but feels compelled lớn crush her independent spirit và mold her into his perfect wife. A. Elegant B. Naive C. Knowledgeable D. Worldly-wise 5. There has been insufficient rainfall over the past two years, & fanners are having trouble. A. Abundant B. Adequate C. Unsatisfactory D. Dominant 6. We strongly believe that he"s innocent of the crime. We vày not think that he did it A. Crimeless B. Skillful C. Clean D. Guilty 7. The situation seems lớn be changing minute by minute. A. From time lớn time B. Time after time C. Again and again D. Very slowly 8. Jose had a hard time comparing the iPhone to lớn the Samsung phone because lớn him they were apples and oranges. A. Containing too many technical details B. Very similar C. Completely different D. Very complicated VI. Indicate the correct answer lớn complete each of the following questions. 1. Hawking was honored with many ___ awards like the Gold Medal of the Royal Astronomical Society. A. Exceptional B. Imperative C. Indispensible D. Prestigious 2. Her range of truyền thông enterprises has made Oprah one of the richest ___ women.A. Ready-made B. Self-made C. Tailor-made D. Independent-made 3. When I ___ trang chủ last night, I ___ that Jane ___ a beautiful candle light dinner. A. Had arrived/discovered/preparing B. Was arriving/has discovered/was preparing C. Have arrived/was discovering/had prepared D. Arrived/discovered/was preparing 4. Tran Hung Dao was a great ___ to lure the enemy to enter deeply into his land, then attacked to lớn destroy them. A. Strategy B. Strategist C. Soldier D. King 5. ___ Emperor quang Trung was ___ second emperor of ___ Tay Son Dynasty, reigning from 1788 khổng lồ 1792. A. The - a - the B. X - a - the C. X - the - the D. X – the - X 6. While I ___ TV last night, a mouse ran across the floor. A. Watch B. Watched C. Was watching D. Am watching 7. When it began lớn rain, they ___ in the yard. A. Played B. Had played C. Were playing D. Have played 8. Liz and Laura is going shopping together. Liz: "Look! This sweater is beautiful." - Laura:"___?" A. Why not trying it on B. Why not trying on it C. Why not try it on D. Why not try on it 9. Anna is seeing Bill off at the airport. Anna: “___” - Bill: "I will." A. I"ll miss you much. B. Give my best wishes to lớn your parents. C. Have a nice trip! D. Wish you a happy journey. 10. When I woke up this morning, it ___. A. Rained B. Was raining C. Has rained D. Is raining 11. Her ___ to medicine was so great that she had little time for anything else. A. Importance B. Dedication C. Emphasis D. Reputation 12. Bill Gates was ___ middle child of William H. Gates II, ___ prominent Seattle Lawyer, và Mary Gates, who worked as teacher before she had children. A. The / a / a B. A / a / a C. The / the / a D. The / the / the 13. While Tom ___ tennis, Ann ___ a shower. A. Played / took B. Playing / taking C. Was playing / was taking D. Was play / was take 14. When they ___ in the garden, the phone ___.A. Worked / was ringing B. Were working / rang C. Worked / rang D. Work / rings 15. Oprah Winfrey has been an important role mã sản phẩm for đen American women, breaking down many invisible ___. A. Trends B. Gaps C. Obstacles D. Barriers 16. It was on Oprah that Armstrong finally made a dramatic ___ that he had used performance-enhancing drugs during his cycling career. A. Encouragement B. Confession C. Receipt D. Acceptance 17. In 2004, Barack Obama was elected khổng lồ the US Senate where he ___ a reputation as one of rising stars in the Democrat Party. A. Acquired B. Refrained C. Gained D. Highlighted 18. Michael Porter has ___ as the strategic adviser to many successful U.S. Companies và other international companies. A. Served B. Employed C. Described D. Appointed 19. Gia Long had khổng lồ ___ many difficulties in his early life, as he became the target of rival groups attempting to wipe out the Nguyen clan completely A. Khuyến mãi B. Cope C. Encounter D. Surpass 20. A year into his presidency, Barack Obama was awarded the Nobel Peace Prize (2009) ___ his promise to promote world peace. A. About B. For C. With D. On 21. George VI ___ royal duties such as representing his father at coalmines, factories, và rail yards. A. Paid off B. Got over C. Gave in D. Took up 22. Nelson Mandela is one of the most ___ political leaders of the Twentieth & Twenty-First Century. A. Admired B. Perfect C. Talent D. Skilled 23. Emergency crews are ___ progress in fixing the broken levees, but they are in a desperate race khổng lồ stop the flooding. A. Making B. Doing C. Getting D. Becoming 24. The dream of a successful Scotland is capable of ___. A. Effort B. Achievement C. Performance D. Realization 25. If necessary, part of the responsibility is ___ by the internal security troops. A. Taken on B. Taken over C. Taken in D. Taken up 26. She is a ___ example of what people with disabilities can achieve. A. Shining B. Brightening C. Glamorous D. Gloomy 27. He is a captain who leads ___.A. By instance B. By mirror C. By example D. By sample 28. Japan is often quoted as the prime ___ of a modern industrial nation. A. Example B. Performer C. Instructor D. Pioneer 29. Some argue that the intellectual life of Bulgarians in the nineteenth century was ___ influenced by Russian culture. A. Superficially B. Mightily C. Terribly D. Strongly 30. Peter is an artist himself & has some of his own very interesting ___ on sale in the shop. A. Create B. Creators C. Creations D. Creativity 31. We must continually evaluate the ___ of each change on the hàng hóa as a whole. A. Performing B. Possibility C. Impact D. Affect 32. A couple who gave their 50th blood ___ were presented with awards to lớn mark their achievement. A. Deficiency B. Adequacy C. Plenty D. Donation VII. Choose the word or phrase among A, B, C or D that needs correction. 1. Only after Theodore Roosevelt became president did conservation developed into a major environmental issue in the United States A. Only after B. Developed C. Into D. Environmental 2. Contemporary poet James Merrill writes autobiographical verse that building on remembrances of his childhood. A. Contemporary B. Writes C. Building on D. His 3. Together Rogers & Hammerstein wrote nine musicals, the first of whose was Oklahoma (1943). A. Together B. Musicals C. First D. Whose 4. Benjamin Franklin was the editor of the largest newspaper in the colonies, a diplomatic representative khổng lồ France và later to England, and he invented many useful devices A. Was B. The largest C. He invented D. Many 5. Albert Einstein was such brilliant a scientist that many of his colleagues had to study for several years in order to size opinions about his theories. A. Such brilliant a scientist B. Many of his colleagues C. Study D. About VIII. Choose the word or phrase from the box that best fits the blank space in the following passage. Earned took based regard examples saw rest by Jack Ma is one of the world"s greatest living (1) ___ of entrepreneurship today. Once a poor lad who survived (2) ___ guiding tourists, Ma left no stone unturned khổng lồ rise above his humble condition và achieve success. One of the first steps he (3) ___ in this (4)___ was lớn improve his communication skills by learning English. Jack was one of the first few individuals who (5) ___ mạng internet as a business opportunity even at a time when the (6) ___ of the world didn"t believe in his thoughts. After starting his first venture using a mere $20000, the entrepreneur (7) ___ around $800,000 in a matter of just three years. However, it is the e-commerce (8) ___ venture, "Alibaba", which he founded in the early 2000s that catapulted this entrepreneur khổng lồ global fame. IX. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank Spare the following passage. Donald John Trump is the 45th President of the United States, in office since January 20, 2017. (1) ___ lớn being a politician, he is a successful business magnate & television personality as well. The son of a wealthy real estate developer, Trump attended the Wharton School of the University of Pennsylvania before taking (2) ___ of his family"s business. He owned several beauty (3) ___ và ventured into (4) ___ television as well. Expanding the (5) ___ of his ambitions, he entered national politics in the early 2000s và (6) ___ his eyes on the presidential office. As a politician, his career was marred by allegations of sexual (7) ___ and he also earned much (8) ___ for his extravagant lifestyle & (9) ___ comments on immigrants from Islamic nations. (10) ___ the controversies surrounding him, Trump (11) ___ for the năm nhâm thìn presidential election as a Republican and (12) ___ Democratic candidate Hillary Clinton in a surprise victory. Donald Trump is the first person lớn assume presidency without prior military or government service và at 70, he is also the oldest one khổng lồ assume the office. 1. A. In addition B. In contrast C. Apart D. Other 2. A. Steps B. Charge C. Measures D. Advantages 3. A. Pageants B. Competitions C. Tests D. Examinations 4. A. Realistic B. True C. Actual D. Reality 5. A. Scale B. Scope C. Horizons D. Amount 6. A. Put B. Set C. Lay D. Lain 7. A. Abuse B. Prejudices C. Misconduct D. Mistakes 8. A. Criticism B. Accusation C. Blame D. Conviction 9. A. Burning B. Confusing C. Respectful D. Controversial 10. A. Thanks khổng lồ B. Other than C. Despite D. With 11. A. Went B. Applied C. Ran D. Struggled 12. A. Won B. Defeated C. Suggested D. Appointed X. Read the passage & choose the correct answer A, B, C or D for each question.Joyce Carol Oates published her first collection of short stories, By The North Gate, in 1963, two years after she had received her master"s degree from the University of Wisconsin & become an instructor of English at the University of Detroit. Her productivity since then has been prodigious, accumulating in less than two decades to lớn nearly thirty titles, including novels, collections of short stories & verse, play and literary criticism. In the meantime, she has continued khổng lồ teach, moving in 1967 from the University of Detroit khổng lồ the University of Windsor, in Ontario, and, in 1978, khổng lồ Princeton University Reviewers have admired her enormous energy, but find a productivity of such magnitude difficult lớn assess. In a period characterized by the abandonment of so much of the realistic tradition by authors such as John Barth, Donald Barthelme, and Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates has seemed at times determinedly old-fashioned in her insistence on the essentially mimetic unique other fiction. Hers is a world of violence, insanity, Fractured love, & hopeless loneliness. Although some of it appears lớn come from her own direct observations, her dreams, and her fears, much more is clearly from the experiences of others. Her first novel With Shuddering Fall (1964), dealt with stock car racing, though she had never seen a race. In Them (1969) she focused on Detroit from the Depression through the riots of 1967, drawing much of her material from the deep impression made on her by the problems of one of her students. Whatever the source & however shocking the events or the motivations, however, her fictive world remains strikingly akin lớn that real one reflected in the daily newspapers, the television news and talk shows, & popular magazines of our day. 1. What is the main purpose of the passage? A. To đánh giá Oates" By the North Gate B. Khổng lồ compare some modern writers C. To lớn outline Oates career D. Lớn describe Oates" childhood 2. Which of the following does the passage indicate about Joyce Carol Oates" first publication? A. It was not successful B. It was a volume of short fiction C. It was part of her master"s thesis. D. It was about an English instructor in Detroit 3. Which of the following does the passage suggest about Joyce Carol Oates in terms of her writing career? A. Most of her work is based on personal experience. B. Her style is imitative of other contemporary authors. C. She has produced a surprising amount of fictions in a relative short time. D. She has experienced long nonproductive periods in her writing. 4. The word "fictive" in the passage is closest in meaning to lớn ___. A. Imaginary B. Attractive C. Helpful D. Impressive 5. What was the subject of Joyce Carol Oates" first novel? A. Loneliness B. Racing C. Teaching D. Insanity 6. Why does the tác giả mention Oates" book Them?A. It is her best piece of nonfiction B. It is an autobiography C. It is a typical novel of the 1960"s. D. It is a fictional work based on another person"s experiences. 7. Which of the following would Joyce Carol Oates be most likely to lớn write? A. A romance novel phối in the nineteenth century B. A story with an unhappy ending C. A dialogue for a talk show D. A science fiction novel XI. Read the passage, và choose the correct answer A, B, C or D for each question. Any danh mục of the greatest thinkers in history contains the name of the brilliant physicist Albert Einstein. His theories of relativity led khổng lồ entirely new ways of thinking about time, space, matter, energy và gravity. Einstein"s work led to such scientific advances as the control of atomic energy, even television as a practical application of Einstein"s work. In 1902 Einstein became an examiner in the Swiss patent office at Bern. In 1905, at age 26, he published the first of five major research papers. The first one provided a theory explaining Brownian movement, the zig-zag motion of microscopic particles in suspension. The second paper laid the foundation for the photon, or quantum, theory of light. In it he proposed that light is composed of separate packets of energy, called quanta or photons, that have some of the properties of particles & some of the properties of waves. A third paper contained the "special theory of relativity" which showed that time và motion are relative to lớn the observer, if the tốc độ of light is constant and the natural laws are the same everywhere in the universe. The fourth paper was a mathematical addition khổng lồ the special theory of relativity. Here Einstein presented his famous formula, E = m(cc), known as the energy mass equivalence. In 1916, Einstein published his general theory of relativity. In it he proposed that gravity is not a force, but a curve in the space-time continuum, created by the presence of mass. Einstein spoke out frequently against nationalism, the exalting of one nation above all others.

Xem thêm: Vulkanrt Là Gì - Và Nó Có An Toàn Không

He opposed war and violence & supported Zionism, the movement to establish a Jewish homeland in Palestine. When the Nazis came to lớn power in