reviews về bài bác tập ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới bài xích tập ôn thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 chương trình new là tài liệu học Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình thí điểm giành riêng cho quý thầy cô và các em học viên tham khảo. Bộ tài liệu gồm nhiều câu hỏi phù hợp với lịch trình học giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Bài tập ôn thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4 chương trình mới


Download.com.vn xin ra mắt đến quý thầy cô cùng những em học sinh cùng xem thêm tài liệu bài xích tập ôn thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình thử nghiệm được công ty chúng tôi tổng hợp cụ thể và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu tiếp thu kiến thức theo chương trình mới, gồm các dạng bài xích tập không giống nhau với nhiều câu hỏi giúp cải thiện khả năng tứ duy giờ đồng hồ Anh với giúp chúng ta học sinh củng cố kỹ năng ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4. Dưới đây mời quý thầy cô và chúng ta học sinh cùng tham khảo.

Đề ôn tập học kì 1 lớp 4 môn giờ Anh

I. Trả lời câu hỏi

1. What is your nationality?

...............................................................

2. What nationality are you?

................................................................

3. Linda comes from England. What’s her nationality?

..............................................................

4. What day is it, today?

.............................................................

5. When bởi vì you have English?

............................................................

6. What subjects bởi you have on Wednesday?

.........................................................

7. What do you bởi vì on Sunday?

..............................................................

8. What is the date today?

.............................................................

9. When’s your birthday?

.............................................................

Key: 1. My nationality is Vietnamese.

2. I am Vietnamese.

3. Her nationality is English.

4. Today is Monday/ Tuesday/ …

5. I have English on Monday/ Tuesday/ …

6. I have Math/ English/ Vietnamese/… on Wednesday.

7. I visit my grandparents/ go swimming/ … on Sunday.

8. Today is the sixteenth of November.

9. It is on eleventh of December.

II. Điền vào khu vực trống

1. Hoàn thành bảng sau

*

Key: 1. American 2. England 3. English 4. Nhật bản 5. Japanese 6. Australian

2. Xong bảng sau

Monday

1…………

2……………

3………….

Xem thêm: Tại Sao Đàn Ông Không Biết Cách Lắng Nghe Còn Phụ Nữ Không Biết Đọc Bản Đồ

4………

5…………

6………

Key: 1. Tuesday 2. Wednesday 3. Thursday 4. Friday 5. Saturday 6. Sunday

III. Khoanh vào từ em cho rằng khác với những từ còn lại

1. England

2. Good morning

3. First

4. January

5. Tenth

6. Eighth

7. China

8. Where

9. Football

10. Day

American

Goodbye

Second

October

Tuesday

Twenty

Thailand

What

Swim

November

Japanese

Good evening

Four

December

Wednesday

Nineteenth

Japanese

When

Visit

Month

Vietnamese

Good afternoon

Ninth

Thursday

Sunday

Seventeenth

Malaysia

From

Help

Year

IV. Khoanh tròn giải đáp đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.