A.PHONICS(1) Look at the words say the words aloud. 1. Book2. Buy3. Bookshop4. Busy5. Bakery6. Badminton7. Supermarket


unit 16. Let"s go lớn the bookshop 

Bài 16. Hãy cùng đi mang lại cửa hiệu sách

A. PHONICS - phát âm 

(1) Look at the words say the words aloud.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 16

1. Book /bʊk/

2. Buy /bʌɪ/

3. Bookshop /ˈbʊkʃɒp/

4. Busy /ˈbɪzi/

5. Bakery /ˈbeɪk(ə)ri/

6. Badminton /ˈbadmɪnt(ə)n/

7. Supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/

2) Complete with the words above và say the sentences aloud

(Hoàn thành với hồ hết từ trên với đọc to đều câu sau)

*

key:

1. Bookshop

Cùng đi mang đến hiệu sách nhé?

2. Book

Tôi ao ước mua 1 quyển sách

3. Busy

Anh ấy quan yếu đi cho vườn thú vì anh ấy bận

4. Supermarket

Mẹ tôi đã ở trong hết sức thị

B. VOCABULARY - trường đoản cú vựng

1) Match the words with the pictures (nối phần đông từ cùng với tranh)

*
key:

1b (thuốc)

2e (thức ăn và đồ uống)

3a (bánh mì)

4c (sách)

5d (động vật)

2) Complete the sentences (hoàn thành số đông câu sau)

*

key:

1. Linda hy vọng đi cho hiệu dược bởi vì cô ấy muốn mua 1 ít thuốc

2. Bakery

Nam và Phong ao ước đi mang đến hiệu bánh vì người ta có nhu cầu mua 1 không nhiều bành mỳ

3. Want khổng lồ see the animals

Tôi muốn đi mang đến vườn thú vị tôi mong muốn ngắm đụng vật

4. Wants to lớn buy some books

Hoa mong đi mang lại hiệu sách vì chưng cô ấy mong muốn mua 1 không nhiều sách

5. wants to buy some food & drink

Mẹ tôi hy vọng đi đến nhà hàng vì bà ấy hy vọng mua thức ăn và nước uống

C. SENTENCE PATTERNS - cặp câu

1) Read and match. (đọc với nối)

*

key:

1d

Tại sao bạn muốn đi đến hiệu sách?vì tôi mong mua 1 không nhiều sách

2a

Bạn có muốn đi sở thú không? Xin lỗi, tớ ko thể. Tớ cần đi học

3e

Bây giờ đồng hồ cậu đến lớp à? Ừ đúng rồi

4c

Cậu có đi cho hiệu sách hàng ngày không? Không, không sản phẩm ngày

5b

Bạn vẫn muốn ăn chút bánh mỳ không? Không, cảm ơn

2) Put the words in order (xếp từ theo đúng thứ tự)

*

key:

1. Would you like some bread?

cậu vẫn muốn ăn chút bánh mỳ không?

2. Would you lượt thích to go to lớn the zoo?

Bạn vẫn muốn đi cho sở thú không?

3. Why vì chưng you want lớn go khổng lồ the park?

Tại sao bạn có nhu cầu đi cho công viên?

4. He wants to go to lớn the bookshop because he wants some books 

Anh ấy mong đi cho hiệu sách vì chưng anh ấy muốn sở hữu 1 không nhiều sách

5. I can"t go to lớn the cinema because I have to vị my homework.

Tôi cần thiết đi đến rạp chiếu phim giải trí phim vày tôi phải làm bài về nhà

D. SPEAKING - nói

1) Read & reply (đọc cùng đáp lại)

*

key:

a. Hãy thuộc đi đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim nào

b. Bạn cũng muốn đi đến sở thú không?

c. Tại sao bạn có nhu cầu đi cho sở thú?

d. Bạn vẫn muốn đi đến hiệu sách không?

2) talk about where you want to lớn go and why

Nói về nơi bạn có nhu cầu đi và tại sao

E. READING - đọc

1) Read và complete . (đọc với hoàn thành)

*

key:

1. Free

Bây giờ đồng hồ cậu gồm rảnh không. Phong?

2. Bookshop

Hãy cùng đi mang đến hiệu sách nhé

3 buy

Vì tớ ý muốn mua 1 vài quyển sách cùng 1 mẫu bút

4. Go

Được rồi, cùng đi mang lại hiệu sách nào.

5. Homework

Tớ cần làm bài về nhà nữa

2) Read và write the letters

Đọc cùng viết thư

*

key:

1. C

2.a

3d

4b

Mẹ và tôi đi đến trung tâm tp mỗi đồ vật 7. Cửa hàng chúng tôi đi mang lại hiệu sách vày tôi thích cài sách. Công ty chúng tôi cũng đến ẩm thực vì mẹ ao ước mua thức ăn. Thỉnh thoảng chúng tôi đến hiệu thuốc vì công ty chúng tôi muốn cài ít thuốc. Và shop chúng tôi đến hiệu bánh. Tôi luôn luôn muốn ăn 1 thứ gì đấy vì tôi thấy đói.

Xem thêm: Bói Tarot Là Gì - Tarot Reader Là Gì

F. WRITING - VIẾT

1) Look & write (Nhìn và viết)

*

key:

1. Zoo, to see the animals

Tôi ý muốn đến sở thú vị tôi mong ngắm đụng vật

2. Cinema, to see/watch films

Tôi ao ước đến rạp chiếu phim giải trí phim vì tôi mong mỏi xem phim

3. Bookshop, to buy some books

Tôi ý muốn đến hiệu sách bởi vì tôi mong muốn mua 1 vài cuốn sách

4. Bakery, to lớn buy some cakes/bread

Tôi ước ao đến tiệm bánh vì tôi mong mua chút bánh ngọt/ bánh mỳ

2) Write about you (viết về bạn)

*

Bạn làm những gì vào vào buổi tối cuối tuần và tại sao?

Ví dụ:

Tôi hay đi mang lại trung tâm tp mỗi cuối tuần. Tôi đi cho hiệu sách vì tôi thích cài sách. Tôi cho hiệu bánh bởi tôi luôn muốn tải 1 vài mẫu bánh................