Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 11: What"s the matter with you

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 5 Unit 11: What"s the matter with you giúp học viên nắm vững kỹ năng để học tốt môn giờ Anh 5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 11

*

Ex 1: Look & answer

A B
1.I have a headache. a.You should take a bath in warm water
2.I have a backache. b.You should take vitamins.
3.I have a toothache . c.You should go khổng lồ the dentist & brush your teeth after meal.
4.I have a sore throat. d.You should see a doctor and shouldn’t watch too much TV.
5.I have a bad cough . e.You should take some aspirins
6.I have a stomachache. f.You shouldn’t drink cold drink.
7.I have a fever. g.You shouldn’t lift heavy things.
8.I have a flu. h.You should take cough syrup.

1.What’s the matter with Mary? ………………………………………………

2.What’s the matter with Tom?………………………………………………

3.What’s the matter with Peter?………………………………………………

4.What’s the matter with Tony?………………………………………………

5.What’s the matter with David?………………………………………………

6.What’s the matter with Jenny?………………………………………………

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: She has a cough (Cô ấy bị ho)

2. Đáp án: He has a toothache (Cô ấy bị nhức răng)

3. Đáp án: He has earache (Anh ấy bị đau tai)

4. Đáp án: He has a fever (Cô ấy bị sốt)

5. Đáp án: He has stomach ache (Anh ấy bị nhức bụng)

6. Đáp án: She has sore throat (Cô ấy bị viêm nhiễm họng)


Ex 2: Read và write

1.I have a pain in my teeth. I have a…………….

2.Tony has a high temperature. He has a……………….

3.Mai has a pain in her throat. She has a………………..

4.I have a pain in my back. I have a…………………….

5. Thu has a pain in her stomach. She has a…………….

6.My father has a pain in his ear. He has a……………..

7.He is cold. He has a ……………………………………

8.I broke my arm. I have a…………………………..

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: toothache (đau răng)

2. Đáp án: fever (sốt)

3. Đáp án: sore throat (đau họng)

4. Đáp án: backache (đau lưng)

5. Đáp án: stomachache (đau bụng)

6. Đáp án: earache (đau tai)

7. Đáp án: flu (cảm)

8. Đáp án: broken hand (gãy tay)


Ex 3: Read và match

A B
1.I have a headache. a.You should take a bath in warm water.
2.I have a backache. b.You should take vitamins.
3.I have a toothache . c.You should go to lớn the dentist và brush your teeth after meal.
4.I have a sore throat.

Xem thêm: Lập Dàn Bài Con Trâu Ở Làng Quê Việt Nam Lớp 8,9, Dàn Ý Bài Văn Tả Con Trâu Ở Làng Quê Việt Nam

d.You should see a doctor & shouldn’t watch too much TV.
5.I have a bad cough . e.You should take some aspirins
6.I have a stomachache. f.You shouldn’t drink cold drink.
7.I have a fever. g.You shouldn’t lift heavy things.
8.I have a flu. h.You should take cough syrup.
Hiển thị đáp án

Đáp án: 1d2g3c4f5h6b7e8a