Tính theo phương trình hóa học là 1 trong dạng bài tập đặc biệt trong công tác hóa học 8 nói riêng và hóa học tập bậc rộng rãi nói chung.

Bạn đang xem: Bài tập tính theo phương trình hóa học lớp 8

Đang xem: phần đa dạng bài bác tập tính theo phương trình hóa học

Vậy làm sao để tính theo phương trình hoá học? có các dạng bài tập nào liên quan tới tính theo phương trình hoá học họ cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới đây.

I. Cách tính theo phương trình hoá học

1. Tính theo phương trình hoá học tập là gì?

– Hiểu đơn giản và dễ dàng tính theo phương trình hóa học là dựa vào phương trình hóa học đã được cân bằng để tính số mol của một hóa học đã biết, kế tiếp suy ra số mol của hóa học tham gia hoặc sản phẩm được chế tạo ra thành. Bài toán tính số mol sẽ tiến hành dựa trên khối lượng hoặc thể tích của các chất đã được cho trước.

2. Phương pháp tính theo phương trình hoá học.

– Để giải được những dạng bài xích tập tính theo phương trình hoá học tập lớp 8 ta yêu cầu nắm vững những nội dung sau:

Chuyển thay đổi giữa trọng lượng chất hoặc thể tích hóa học khí thành số mol chấtViết chính xác phương trình hoá học xảy ra.Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol hóa học tham gia hoặc chất tạo thành.Chuyển thay đổi số mol thành trọng lượng (m = n.M) hoặc thể tích chất khí ở ĐKTC (V= n.22,4).

II. Những dạng bài xích tập tính theo phương trình hoá học

1. Tính khối lượng, thể tích chất tham gia hoặc thành phầm được tạo thành thành

* Với dạng bài xích tập này, đề bài sẽ cho trước khối lượng hoặc thể tích của chất tham gia hoặc chất tạo thành, quá trình thực hiện như sau:

– tìm kiếm số mol chất đề bài cho: n = m/M hoặc n = V/22,4

– Lập phương trình hoá học

– phụ thuộc vào tỉ lệ các chất bao gồm trong phương trình tìm ra số mol chất yêu cầu tìm

– chuyển đổi ra số gam hoặc thể tích chất buộc phải tìm.

* Ví dụ: Cho 2,4 gam Mg chức năng với axit clohiđric HCl, tính:

a) Tính thể tích lượng khí chiếm được sau làm phản ứng (đktc)?

b) Tính trọng lượng axit đã tham gia vào phản ứng?

Lời giải:

– Theo bài xích ra ta tất cả số mol Mg là: nMg = 2,4/24 = 0,1 (mol)

– Phương trình hoá học:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

1 mol 2 mol 1 mol

0,1 mol ? mol ? mol

– Dựa theo tỉ lệ số mol phản ứng giữa Mg cùng với HCl với tỉ lệ với H2 tạo ra, ta có thể viết như nghỉ ngơi trên và dễ dàng tính được số mol HCl gia nhập phản ứng với số mol H2 tạo thành.

 nH2 = nMg = 0,1 mol; nHCl = 2.nMg = 2.0,1 = 0,2 (mol)

a) Thể tích khí H2 thu được là: VH2 = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

b) cân nặng HCl gia nhập phản ứng là: mHCl = n.M = 0,2.36,5 = 7,3 (g).

2. Tìm chất dư trong phản bội ứng.

* Với dạng bài này, chúng ta sẽ biết thể tích hoặc cân nặng của cả 2 chất tham gia, quá trình thực hiện như sau:

– đưa sử phương trình phản bội ứng là: aA + bB → cC + dD

– Lập tỉ số: cùng trong đó, nA và nB thứu tự là số mol chất A, chất B theo bài ra.

– đối chiếu tỉ số:

 Nếu

*
*
*
*
*
*
*

 ⇒ 1.y=4 ⇒ y = 4

⇒ công thức hóa học của khí A là: CH4

– Theo bài ra nCH4 = 11,2/22,4 = 0,5 (mol)

– Phương trình bội phản ứng:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

 1 mol 2 mol 

 0,5 mol ? mol

– Theo PTPƯ: nO2 = 2.nCH4 = 2.0,5 = 1 (mol).

⇒ VO2 = n.22,4 = 1.22,4 = 22,4 (lít).

Xem thêm: Cho H2 Và 1 Olefin Có Thể Tích Bằng Nhau Qua Niken Đun Nóng Ta Được Hỗn Hợp A

Hy vọng với phần khối hệ thống lại kiến thức về cách tính theo phương trình hoá học và những dạng toán liên quan góp ích cho những em. Mọi thắc mắc vui mắt để lại comment dưới nội dung bài viết để được hỗ trợ, nếu nội dung bài viết hay hãy chia sẻ, chúc những em học tập tốt.