Các em đã được biết tới tập số tự nhiên và thoải mái N, tập số nguyên Z, vậy tập số hữu tỉ là gì? có những dạng toán như thế nào về số hữu tỉ? là thắc mắc của tương đối nhiều em học viên lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập toán 7 số hữu tỉ


Số hữu tỉ là trong số những bài đầu tiên trong lịch trình toán lớp 7, với có không ít dạng bài xích tập về số hữu tỉ, bởi vậy trong bài viết này sẽ hệ thống lại số loài kiến thức đặc biệt về số hữu tỉ, đồng thời tổng hợp những dạng bài bác tập toán vận dụng số hữu tỉ để các em hiểu rõ.


1. Tập thích hợp các số hữu tỉ Q

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b ∈ Z, b ≠ 0.

– Ta rất có thể biểu diễn đều số thực hữu tỉ bên trên trục số. Bên trên trục số, điểm trình diễn số hữu tỉ x được gọi là vấn đề x.

– Với hai số hữu tỉ bất kể x, y ta luôn có hoặc x = y hoặc x y

Nếu x 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

- Ta rất có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y bằng phương pháp viết chúng dưới dạng nhì phân số có cùng một chủng loại dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số

- Phép cùng số hữu tỉ bao gồm các đặc thù của phép cộng phân số:

 + đặc điểm giao hoán: x+y = y+x

 + tính chất kết hợp: (x+y)+z = x+(y+z)

 + cộng với số 0: x+0 = x

 + từng số hữu tỉ đều sở hữu một số đối, đối của x là -x

 + nguyên tắc "chuyển vế"

- Khi gửi vế một số trong những hạng trường đoản cú vế này thanh lịch vế cơ của một đẳng thức, ta đề xuất đổi vết số hạng đó.

3. Nhân, chia hai số hữu tỉ

– Ta rất có thể nhân, chia hai số hữu tỉ bằng viết bọn chúng dưới dạng phân số rồi vận dụng quy tắc nhân, phân tách phân số.

– Phép nhân số hữu tỉ bao gồm các đặc thù của phép nhân phân số:

 + đặc thù giao hoán: x.y = y.x

 + đặc thù kết hợp: (x.y).z = x.(y.z)

 + Nhân cùng với số 1: x.1 = x

 + tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

 + từng số hữu tỉ không giống 0 đều có một số nghịch đảo: nghịch đảo của x là 1/x

- những phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ luôn luôn cho ta công dụng là một số hữu tỉ

*

4. Bài bác tập về số hữu tỉ

Dạng 1: tiến hành phép tính

* Phương pháp:

- Viết hai số hữu tỉ bên dưới dạng phân số.

- Áp dụng qui tắc cộng, trừ, nhân, phân chia phân số nhằm tính.

- Rút gọn kết quả (nếu có thể)

+ lưu giữ ý: chỉ được vận dụng tính chất

 a.b + a.c = a.(b+c)

 a:c + b:c = (a+b):c

 - Không được áp dụng: a:b+a:c=a:(b+c)

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

a)

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

* phía dẫn:

a) (-2/3)+(-1/12) = (-8/12)+(-1/12) = (-9/12) = -3/4.

b) 11/30 - (1/5) = 11/30 - 6/30 = 5/30 = 1/6

c) (-5/2):(3/4) = (-5/2).(4/3) = -20/6 = -10/3

d) (21/5):(-12/5) = (21/5).(-5/12) = -21/12 = -7/4.

Dạng 2: màn biểu diễn số hữu tỉ bên trên trục số

* Phương pháp:

- ví như a/b là số hữu tỉ dương, ta chia khoảng tầm có độ lâu năm 1 đơn vị chức năng làm b phần bằng nhau, rồi rước về phía chiều dương trục Ox a phần, ta được vị trí của số a/b.

+ Ví dụ: biểu diễn số 5/4: Ta chia những khoảng gồm độ lâu năm 1 đơn vị chức năng thành 4 phần bằng nhau, rước 5 phần ta được phân số màn biểu diễn số 5/4.

- nếu như a/b là số hữu tỉ âm, ta chia khoảng chừng có độ dài 1 đơn vị chức năng làm b phần bởi nhau, rồi mang về phí chiều âm trục Ox a phần, ta được địa chỉ của số a/b.

Dạng 3: so sánh số hữu tỉ

* Phương pháp

- Đưa về những phân số có cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số

- so sánh với số 0, đối chiếu với số 1, cùng với số -1,...

- nhờ vào phần bù của 1

- đối chiếu với phân số trung gian (là phân số tất cả tử số của phân số này mẫu mã số của phân số kia).

* bài xích 1: So sánh những số hữu tỉ sau

a)

*
 

b)

*

c)

*

d)

*

* hướng dẫn

a) 

*
=y

b)

*

 

*

 ⇒ x>y

Dạng 4: Tìm điều kiện để một số trong những hữu tỉ là dương, âm, là số 0 (không âm, ko dương)

* Phương pháp:

- nhờ vào tính chất, a/b là số hữu tỉ dương ví như a và b cùng dấu, là số hữu tỉ âm giả dụ a và b trái dấu, bởi 0 ví như a = 0.

* bài 1: Cho số hữu tỉ x =  với giá trị nào của m thì,

a) x là số dương

b) x là số âm

c) x là số không dương ko âm.

* phía dẫn:

a) x > 0 thì >0 ⇒ m - 2019 > 0 ⇒ m > 2019

b) x * Bài 2: mang lại số hữu tỉ x = 

*
 với quý giá nào của m thì

a) x là số dương

b) x là số âm

* phía dẫn

a) m -11/20

Dạng 5: Tìm những số hữu tỉ bên trong một khoảng

* Phương pháp:

- Đưa về các số hữu tỉ gồm cùng tử số hoặc mẫu mã số

 Ví dụ: search a sao cho: 

*
 là số nguyên

* hướng dẫn:

- ĐK: x-1≠0 ⇔ x≠1

- Để A nguyên thì 6 chia hết đến (x-1), yêu cầu (x-1) là cầu của 6; Ư(6)=-6,-3,-2,-1,1,2,3,6

⇒ x = -5,-2,-1,0,2,3,4,7

* ví dụ như 2: kiếm tìm x nguyên để B = 

*
 là số nguyên

* phía dẫn:

+ cách 1: sử dụng phương pháp tách bóc tử số theo chủng loại số (khi thông số của x bên trên tử số là bội hệ số của x dưới mẫu mã số).

- bóc tách tử số theo biểu thức dưới chủng loại số, thêm bớt để được tử số ban đầu

 B =

*

- ĐK: x≠1, để B nguyên thì 

*
 nguyên, ⇒ (x-1) ∈ Ư(5) = -5,-1,1,5

x-1-5-115
x-4026

+ bí quyết 2: Dùng dấu hiệu chia hết: Tìm điều kiện tử  tử, mẫu  mẫu; nhân thêm hệ số rồi dùng tính chất chia không còn một tổng, hiệu.

 - ĐK: x≠1 ta có: (x-1)  (x -1) đề nghị 2(x-1)  (x-1) tốt 2x-2  x-1 (*)

 Để B nguyên thì 2x+3  x-1 (**), trường đoản cú (*) với (**) ta có: 2x+3-(2x-2)  x-1 ⇔ 5  x-1

 ⇒ (x-1) ∈ Ư(5) = -5,-1,1,5 với ta có tác dụng tương tự trên.

Bài 1: search x nguyên để những biểu thức sau nguyên

a) 

*
b) 
*
c) 
*

* hướng dẫn:

a) x=-1,0

 

*
 ⇒ 
*
 ⇒
*

⇒ (6x+4)-(6x+3)  (2x+1) ⇒ 1  (2x+1) ⇒ (2x+1)∈Ư(1)=-1,1

b) Tương tự: 7  (x+4) ⇒ (x+4)∈Ư(7)=-7,-1,1,7 ⇒ x=-11,-5,-3,3

c) Tương tự: 23  (x+4) ⇒ (x+4)∈Ư(23)=-23,-1,1,23 ⇒ x=-27,-5-3,19

* Với các biểu thức ax + bxy + cy = d ta có tác dụng như sau:

- Nhóm các hạng tử chưa xy với x (hoặc y)

- Đặt nhân tử phổ biến và so sánh hạng tử còn sót lại theo hạng tử trong ngoặc để mang về dạng tích

+ Ví dụ: tra cứu x, y nguyên sao cho: xy-3x+3y=-1

* hướng dẫn:

 y(x+3)-3x+1=0 (Nhóm hạng tử cất xy cùng với hạng tử đựng y và đặt nhân tử bình thường là y

 y(x+3)-3(x+3)+10=0 (phân tích -3x+1=-3x-9+10=-3(x+3)+10 )

 (x+3)(y-3)=-10 Lập bảng:

x+3

1

10

-1

-10

5

2

-5

-2

y-3

-10

-1

10

1

-2

-5

2

5

x

-2

7

-4

-13

2

-1

-8

-5

y

-7

2

13

4

1

-2

5

8

* Với những biểu thức bao gồm dạng 

*
 ta quy đồng mang về dạng Ax + By + Cxy + D = 0.

+ Ví dụ: kiếm tìm x, y nguyên sao cho 

*

* phía dẫn:

- Quy đồng khử chủng loại được: 3x+3y-xy=0 (bài toán trở lại dạng ax+by+cxy+d=0)

⇔ x(3-y)-3(3-y)+9=0 ⇔ (x-3)(3-y)=-9 Lập bảng

x-3

1

-9

-3

3

3-y

-9

1

3

-3

x

4

-6

0

6

y

12

2

0

6

Bài 1: tìm kiếm số nguyên a nhằm số hữu tỉ x = 

*
 là một số trong những nguyên.

Bài 2: search số nguyên b nhằm số hữu tỉ y = 

*
 là một trong những nguyên.

Bài 3: Tìm các số x, y nguyên thoả mãn

a) xy+2x+y=11

b) 9xy-6x+3y=6

c) 2xy+2x-y=8

d) xy-2x+4y=9

Dạng 7: các bài toán tìm kiếm x

* Phương pháp

- Quy đồng khử mẫu số

- Chuyển các số hạng chứa x về một vế, những số hạng tự do thoải mái về một vế (chuyển vế đổi dấu) rồi kiếm tìm x

- Chú ý: Một tích bởi 0 khi một trong số thừa số bởi không).

+ Chú ý: các bài toán nâng cao: dạng lũy thừa, dạng cực hiếm tuyệt đối, dạng tổng những bình phương bởi 0, những bài toán tìm x có quy luật.

Xem thêm: Giải Hệ Phương Trình Tuyến Tính Có Tham Số M, Giải & Biện Luận Hệ Phương Trình Tuyến Tính

Bài 1: search x biết

a) 

*

b) 

*

* phía dẫn:

 a) x = -5/9

 b) x = 3/8

Bài 2: tra cứu x biết

 a)

*

 b) 

*

* hướng dẫn:

 a) x = -13/12

 b) x = 22/15

Bài 3: Tìm x biết

a) 

*

b)

*

* phía dẫn:

a) x = -3

b) 

*

 ⇔ 

*

 ⇔ 

*

 ⇔ x = -2010

Dạng 8: bài toán tìm x trong những bất phương trình

* Phương pháp

- trường hợp a.b > 0 thì  hoặc 

*
 hoặc 
*

- Nếu 

*
 thì  hoặc 
*
 thì 
*
 hoặc 
*

⇔ x>3 hoặc xx-2 yêu cầu (x-2)(x+5)

⇔ -50

b) (3x-1)(2x+4)≥0

c) (3-x)(x+1)Dạng 9: những bài toán tính tổng theo quy tắc

* Tính tổng dãy số có những số hạng phương pháp nhau 1 số ít không đổi

+ Phương pháp:

- Tính số các số hạng: 

*

 Trong đó: nc: số cuối; nd : số đầu; k: khoảng tầm cách

- Tính Tổng: 

*

 Trong đó: nc: số cuối; nd : số đầu; sh: số số hạng

+ Ví dụ: S=1+3+5+...+99 (khoảng cách bằng 2)

 - Số số hạng: = 

*

 ⇒ Ta có: S = 

*

* Chú ý:

 A = 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ (n-1)(n+1) = n/6 <(n-1) .(2n+1)>

 A = 1.2 + 2.3 + 3.4 +...+ (n – 1)n =

*
n.(n – 1 ).(n + 1)

 A = 1 + 2 + 3 +…+ (n-1) + n = n(n+1):2

 A = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 +...+ (n-2)(n-1)n = ¼ .(n-2)(n-1)n(n+1)

 A = 12 + 22 + 32 +...+ 992 + 1002 = n(n+1)(2n+1):6

* Tính tổng dãy số A có các số hạng cơ mà số lép vế gấp số đứng trước một trong những không đổi n

+ Phương pháp: phân tích tử số thành hiệu của 2 số (số cuối - số đầu) ở dưới mẫu.