45 bài bác tập trắc nghiệm Đại cương cứng về loại điện luân phiên chiều có đáp án bỏ ra tiết

Với 45 bài xích tập trắc nghiệm Đại cưng cửng về loại điện luân phiên chiều tất cả đáp án chi tiết Vật Lí lớp 12 tổng phù hợp 45 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập Đại cương về dòng điện xoay chiều từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn đồ dùng Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có đáp án

*

Câu 1. chiếc điện xoay chiều được coi là dòng điện

A. Tất cả cường độ trở nên thiên tuần trả theo thời gian.

B. Có cường độ đổi khác điều hoà theo thời gian.

C. Gồm chiều chuyển đổi theo thời gian.

D. Bao gồm chu kỳ thay đổi theo thời gian.

Lời giải:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian (I phụ thuộc vào t dạng hàm sin hoặc cos). Lựa chọn B.

Câu 2. các giá trị hiệu dụng của mẫu điện luân phiên chiều

A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Chỉ được đo bởi ampe kế nhiệt.

C. Bởi giá trị trung bình chia cho √2

D. Bằng giá trị cực to chia cho 2.

Lời giải:

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện chuyển phiên chiều được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Chọn A.

Câu 3. Cường độ cái điện trong mạch không phân nhánh bao gồm dạng i = 2√2cos(100πt) V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. I = 4 A. B. I = 2,83 A.

C. I = 2 A. D. I = 1,41 A.

Lời giải:

Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = I0/√2 = 2 A. Lựa chọn C.

Câu 4. Điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 141 V. B. U = 50 V.

C. U = 100 V. D. U = 200 V.

Lời giải:

Điện áp hiệu dụng: U = U0/√2 = 141/√2 = 100 V. Lựa chọn C.

Câu 5. trong những đại lượng đặc thù cho cái điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào gồm dùng quý hiếm hiệu dụng?

A. điện áp. B. Chu kỳ.

C. Tần số. D. Công suất.

Lời giải:

Có điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện hiệu dụng, suất điện động hiệu dụng. Lựa chọn A.

Câu 6. trong những đại lượng đặc trưng cho loại điện luân chuyển chiều sau đây, đại lượng nào không cần sử dụng giá trị hiệu dụng?

A. Điện áp. B. Cường độ cái điện.

C. Suất điện động. D. Công suất.

Lời giải:

Công suất không có giá trị hiệu dụng. Lựa chọn D.

Câu 7. phạt biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Năng lượng điện áp thay đổi điều hoà theo thời gian gọi là năng lượng điện áp luân chuyển chiều.

B. Chiếc điện tất cả cường độ thay đổi điều hoà theo thời hạn gọi được coi là dòng điện luân phiên chiều.

C. Suất năng lượng điện động biến hóa điều hoà theo thời hạn gọi là suất điện hễ xoay chiều.

D. Cho mẫu điện một chiều và mẫu điện luân phiên chiều lần lượt trải qua cùng một điện trở thì bọn chúng toả ra sức nóng lượng như nhau.

Lời giải:

Điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian được gọi là điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động luân phiên chiều. Chọn D.

Câu 8. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω, sức nóng lượng lan ra trong 1/2 tiếng là 900 kJ. Cường độ chiếc điện cực to trong mạch là

A. Io = 0,22 A. B. Io = 0,32 A.

C. Io = 7,07 A. D. Io = 10,0 A.

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra bên trên điện trở:

*

Chọn D.

Câu 9. phạt biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A. Quan niệm cường độ loại điện hiệu dụng được tạo dựa vào tác dụng hóa học của cái điện.

B. định nghĩa cường độ chiếc điện hiệu dụng được thành lập dựa vào tính năng nhiệt của chiếc điện.

C. định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng được desgin dựa vào công dụng từ của cái điện.

D. định nghĩa cường độ chiếc điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào chức năng phát quang đãng của loại điện.

Lời giải:

Cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện. Chọn B.

Câu 10. Đối cùng với suất điện cồn xoay chiều hình sin, đại lượng nào tiếp sau đây luôn biến hóa theo thời gian?

A. Quý hiếm tức thời. B. Biên độ.

C. Tần số góc. D. Pha ban đầu.

Lời giải:

Giá trị của suất điện động tức thời luôn biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm sin (hàm điều hòa)

Biên độ và tần số góc ω, trộn ban đầu φ ko đổi theo thời gian. Lựa chọn A.

Câu 11. Tại thời khắc t = 0,5 (s), cường độ mẫu điện luân chuyển chiều qua mạch bằng 4 A, đó là

A. Cường độ hiệu dụng. B. Cường độ cực đại.

C. Cường độ tức thời. D. Cường độ trung bình.

Lời giải:

cường độ dòng điện tại một thời điểm t được gọi là cường độ dòng điện tức thời. Chọn C.

Câu 12. Cường độ loại điện trong một đoạn mạch gồm biểu thức i = √2sin(100πt + π/6) A. Ở thời khắc t = 1/100 (s) cường độ trong mạch có mức giá trị

A. √2 A B. -(√2)/2 A C. Bằng 0. D. (√2)/2 A

Lời giải:

*

Chọn B.

Câu 13. Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi lựa chọn pha ban đầu của năng lượng điện áp bởi không thì biểu thức của năng lượng điện áp có dạng

A. U = 220cos(50t) V B. U = 220cos(50πt) V

C. U = 220√2cos(100t) V D. U = 220√2cos(100πt) V

Lời giải:

Điện áp hiệu dụng U = 220 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 220√2 V

Pha ban đầu bằng 0 ⇒ φ = 0

f = 50 Hz ⇒ ω = 2π.50 = 100π Hz ⇒ u = 220√2cos(100πt) V. Lựa chọn D.

Câu 14. cái điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều gồm dạng i = 2cos(100πt) A, năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch có mức giá trị hiệu dụng là 12 V với sớm pha π/3 so với loại điện. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 12cos(100πt) V.

B. U = 12√2sin(100πt) V

C. U = 12√2cos(100πt - π/3) V

D. U = 12√2cos(100πt + π/3) V

Lời giải:

Điện áp hiệu dụng U = 12 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 12√2 V

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Điện áp sớm pha π/3 so với dòng điện ⇒ φu = φi + π/3 = 0 + π/3 = π/3 rad

⇒ u = 12√2cos(100πt + π/3) V. Chọn D.

Câu 15. dòng điện chạy qua đoạn mạch luân phiên chiều có dạng i = 2cos(100πt + π/6) A, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có mức giá trị hiệu dụng là 12 V, với sớm pha π/6 so với dòng điện. Biểu thức của năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch là

A. U = 12cos(100πt + π/6) V

B. U = 12cos(100πt + π/3) V

C. U = 12√2cos(100πt - π/3) V

D. 12√2cos(100πt + π/3) V

Lời giải:

Điện áp hiệu dụng U = 12 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 12√2 V

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Điện áp sớm trộn π/6 so với dòng điện ⇒ φu = φi + π/6 = π/6 + π/6 = π/3 rad

⇒ u = 12√2cos(100πt + π/3) V. Lựa chọn D.

Câu 16. Một mạch điện xoay chiều tất cả điện áp giữa hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt - π/4) V. độ mạnh hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là 5A. Biết rằng, cái điện chậm rãi pha hơn năng lượng điện áp góc π/4, biểu thức của cường độ cái điện trong mạch là

*

Lời giải:

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 5 A ⇒ cường độ dòng điện cực đại I0 = 5√2 A

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Dòng điện chậm pha π/4 so với điện áp ⇒ φi = φu - π/4 = -π/4 - π/4 = -π/2 rad

*

Chọn C.

Câu 17. cho 1 đoạn mạch điện xoay chiều tất cả điện áp cực đại và loại điện cực lớn là Uo; Io. Biết rằng điện áp và dòng điện vuông trộn với nhau. Tại thời điểm t1 năng lượng điện áp và mẫu điện có giá trị theo lần lượt là u1; i1. Tại thời khắc t2 điện áp và chiếc điện có mức giá trị thứu tự là u2; i2. Cường độ chiếc điện hiệu dụng của mạch được khẳng định bởi hệ thức nào dưới đây?

*

Lời giải:

i, u vuông trộn nhau nên

*

Chọn C.

Câu 18. Một dòng điện luân phiên chiều gồm biểu thức cường độ tức thời là i = 10cos(100πt + π/3) A. Tuyên bố nào sau đây không đúng chuẩn ?

A. Biên độ chiếc điện bởi 10 A.

B. Tần số cái điện bằng 50 Hz.

C. Cường độ cái điện hiệu dụng bởi 5 A.

D. Chu kỳ của mẫu điện bởi 0,02 (s).

Lời giải:

Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = I0/√2 = 10/√2 = 5√2 A. Lựa chọn C.

Câu 19. một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và cương cứng độ dòng điện theo lần lượt là u = 200cos(120πt + π/3)V, i = 4cos(120πt + π/6)A. Tại thời gian t, năng lượng điện áp nhị đầu mạch có mức giá trị bởi -100√2 V cùng đang sút thì tiếp đến 1/240 s cường độ loại điện qua đoạn mạch có giá trị bằng

A. –2 A B. –3,86 A C. 2√2 A. D. 1,035 A

Lời giải:

Tại thời điểm t, điện áp nhì đầu mạch có mức giá trị bằng -100√2 V với đang giảm

*

Sau thời đặc điểm này 1/240 s

*

Chọn B.

Câu 20. Vào cùng 1 thời điểm như thế nào đó, hai cái điện chuyển phiên chiều i1 = I0cos(ωt + φ1) và i2 = I0cos(ωt + φ2) đều cùng có giá trị tức thì là 0,5I0, tuy nhiên một chiếc điện vẫn giảm, còn một cái điện sẽ tăng. Hai dòng điện này lệch sóng nhau một góc bằng.

A. 5π/6 B. 2π/3 C. π/6 D. 4π/3

Lời giải:

Chọn B.

*

Dùng mối tương quan giữa giao động điều hòa và chuyển động tròn đều: Đối với dòng i1 khi có giá trị ngay tức khắc 0,5I0 và đăng tăng ứng với chuyển động tròn đông đảo ở M’, còn đối với dòng i2 khi có giá trị ngay thức thì 0,5I0 và đăng bớt ứng với hoạt động tròn hầu như ở. Bởi công thức lượng giác, ta có :

*

⇒ 2 cường độ loại điện tức tốc i1 cùng i2 lệch sóng nhau 2π/3.

Câu 21. Đặt điện áp luân chuyển chiều gồm trị hiệu dụng 120 V tần số 60 Hz vào nhị đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi năng lượng điện áp để vào đèn không nhỏ tuổi hơn 60√2 V. Thời gian đèn sáng trong những giây là:

A. 1/2 (s) B. 1/3 (s) C. 2/3 (s) D. 0,8(s)

Lời giải:

Chọn C

Thời gian vận động trong 1 s:

*

Câu 22. Một mạch điện xoay chiều bao gồm điện áp giữa hai đầu mạch là u = 200cos(100πt + π/6) V. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là 2√2 A. Biết rằng, loại điện cấp tốc pha hơn năng lượng điện áp hai đầu mạch góc π/3, biểu thức của cường độ chiếc điện vào mạch là

A. I = 4cos(100πt + π/3) A.

B. I = 4cos(100πt + π/2) A.

C. I = 2√2cos(100πt - π/6) A.

D. I = 2√2cos(100πt + π/2) A.

Lời giải:

Ta có: I = 2√2 ⇒ I0 = I√2 = 4 A

Dòng điện nhanh pha hơn điện áp nhị đầu mạch góc π/3 ⇒ φi = φU + π/3 = π/2 rad

Biểu thức cường độ chiếc điện là: I = 4cos(100πt + π/2) A. Lựa chọn B.

Câu 23. Một size dây phẳng quay phần lớn quanh một trục vuông góc với đường sức từ bỏ của một chạm màn hình từ trường hầu như B. Suất điện hễ trong khung dây bao gồm tần số dựa vào vào

A. Số vòng dây N của form dây.

B. Tốc độ góc của khung dây.

C. Diện tích của size dây.

D. độ béo của cảm ứng từ B của trường đoản cú trường.

Lời giải:

Ta có: e = NBSωcosωt đề xuất suất điện hễ trong size dây gồm tần số ω phụ thuộc vào vận tốc góc của khung dây. Lựa chọn B.

Câu 24. Một size dây quay phần đa quanh trục xx’ vào một từ trường đều sở hữu đường cảm ứng từ vuông góc với trục con quay xx’. Mong mỏi tăng biên độ suất năng lượng điện động cảm ứng trong form lên 4 lần thì chu kỳ luân hồi quay của khung phải

A. Tăng 4 lần. B. Tăng 2 lần.

C. Bớt 4 lần. D. Giảm 2 lần.

Lời giải:

Ta có: E0 = NBSω = NBS.2π/T .

Do đó nhằm suất điện động cảm ứng tăng 4 lần thì chu kì giảm 4 lần. Chọn C.

Câu 25. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 bao gồm 250 vòng dây quay phần đa với vận tốc 3000 vòng/phút vào một từ bỏ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục con quay của khung, và bao gồm độ lớn B = 0,02 (T). Trường đoản cú thông cực đại gửi qua size là

A. 0,025 Wb. B. 0,15 Wb.

C. 1,5 Wb. D. 15 Wb.

Lời giải:

Ta có: Φ0 NBS = 250.0,02.50.10-4 = 0,025 Wb . Lựa chọn A.

Câu 26. khung dây sắt kẽm kim loại phẳng có diện tích S, tất cả N vòng dây, quay những với vận tốc góc ω quanh trục vuông góc với mặt đường sức của một tự trường đông đảo có cảm ứng từ B. Lựa chọn gốc thời hạn t = 0 là thời điểm pháp tuyến đường của form dây gồm chiều trùng cùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B. Biểu thức xác minh từ thông Φ qua size dây là

A. Φ = NBSsin(ωt) Wb.

B. Φ = NBScos(ωt) Wb.

C. Φ = ωNBSsin(ωt) Wb.

D. Φ = ωNBScos(ωt) Wb.

Lời giải:

Ta tất cả tại t = 0 ⇒ φ0 = 0 ⇒ Φ0 = NBScosωt Wb. Lựa chọn B.

Câu 27. form dây sắt kẽm kim loại phẳng có diện tích S = 100 cm2, tất cả N = 500 vòng dây, quay số đông với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ bỏ trường đông đảo B = 0,1 (T). Lựa chọn gốc thời gian t = 0 là thời gian pháp tuyến đường của size dây gồm chiều trùng với chiều của vectơ chạm màn hình từ B. Biểu thức khẳng định suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện nay trong size dây là

A. E = 15,7sin(314t) V. B. E = 157sin(314t) V.

C. E = 15,7cos(314t) V. D. E = 157cos(314t) V.

Lời giải:

Ta có: 3000 vòng/ phút = 3000.2π rad/ 60 s = 100π rad/s .

e = -Φ" = NBSωsin(ωt) = 157sin(100πt) V. Lựa chọn B.

Câu 28. khung dây kim loại phẳng có diện tích s S = 40 cm2, tất cả N = 1000 vòng dây, quay đa số với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với mặt đường sức của một từ trường phần lớn B = 0,01 (T). Suất điện động chạm màn hình xuất hiện tại trong form dây bao gồm trị hiệu dụng bằng

A. 6,28 V. B. 8,88 V. C. 12,56 V. D. 88,8 V.

Lời giải:

Ta có: 3000 vòng/ phút = 3000.2π rad/ 60 s = 100π rad/s .

Khi đó:

*

Chọn B.

Câu 29. Một form dây để trong trường đoản cú trường đa số B→ tất cả trục cù Δ của form vuông góc với các đường cảm ứng từ. Mang đến khung quay rất nhiều quanh trục Δ, thì trường đoản cú thông gởi qua khung gồm biểu thức

*
Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện tại trong khung là

*

Lời giải:

Ta có: e = -Φ" = 50sin(100πt + π/3) = 50cos(100πt - π/6) V . Lựa chọn C.

Câu 30. Một vật dụng phát điện bao gồm phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng tất cả hai cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện rượu cồn hiệu dụng của dòng sản phẩm là 120 V cùng tần số 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Tính số vòng dây của từng cuộn dây vào phần ứng.

A. 50 vòng B. 27 vòng

C. 54 vòng D. 32 vòng

Lời giải:

Ta có:

*

⇒ N = 54 vòng. Chọn C.

Câu 31. Một vòng dây phẳng có đường kính 10 centimet đặt trong từ trường đều phải có độ lớn cảm ứng từ B = 1/π (T). Từ bỏ thông gởi qua vòng dây lúc véctơ cảm ứng từ B→ hợp với mặt phẳng vòng dây một góc α = 30° bằng

A. 1,25.10-3 Wb. B. 0,005 Wb.

C. 12,5 Wb. D. 50 Wb.

Lời giải:

véctơ cảm ứng từ B→ hợp với mặt phẳng vòng dây một góc α = 30° thì nó hợp với vecto pháp con đường góc 60°. Ta có: Φ = BScos60° = (1/π).π(0,05)2cos60° = 1,25.10-3 Wb. Lựa chọn A.

Câu 32. nếu như tăng vận tốc quay của roto thêm 3 vòng/s thì tần số bởi dòng điện máy tăng tự 50 Hz mang đến 65 Hz với suất điện động vì máy phát sản xuất ra tạo thêm 30 V so với ban đầu. Nếu tăng tiếp vận tốc thêm 3 vòng/s nữa thì suất điện động của dòng sản phẩm phát tạo ra là

A. 320 V B. 280 V C. 240 V D. 160 V.

Lời giải:

Khi kia np = 50, (n + 3)p = 65 ⇒ p = 5, n = 10.

Mặt khác

*
.

Khi tăng lần 2: n2 = 16 ⇒ f2 = 80Hz

*
chọn D.

Câu 33. Một form dây quay những quanh trục Δ vào một từ trường đều phải sở hữu véc tơ chạm màn hình từ vuông góc với trục quay. Biết tốc độ quay của size là 150 vòng/phút. Tự thông cực đại gửi qua khung là Φ0 = 10/π (Wb) Suất điện cồn hiệu dụng vào khung có giá trị là

A. 25 V. B. 25√2 C. 50 V. D. 50√2 V.

Lời giải:

Ta có: 150 vòng/phút = 150.2π rad/s. Khi đó: E = E0/√2 = ωΦ0/√2 = 25√2 V . Lựa chọn B.

Câu 34. Một thứ phát điện tất cả phần cảm tất cả hai cặp rất và phần ứng tất cả bốn cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện hễ hiệu dụng của dòng sản phẩm là 400 V với tần số 50 Hz. Cho thấy thêm từ thông cực lớn qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn dây vào phần ứng.

A. 50 vòng B. 72 vòng

C. 60 vòng D. 90 vòng.

Lời giải:

Ta có:

*

Do gồm 4 cuộn dây mắc thông suốt nên từng cuộn có 90 vòng. Lựa chọn D.

Câu 35. Một khung dây xoay điều xung quanh trục Δ vào một từ bỏ trường đều B→ vuông góc với trục con quay Δ với vận tốc góc ω. Từ thông cực to gởi qua khung cùng suất điện động cực đại trong khung contact với nhau vày công thức

A. E0 = ωΦ0/√2 B. E0 = Φ0/(ω√2)

C. E0 = Φ0/ω D. E0 = ωΦ0

Lời giải:

Ta có: E0 = ωΦ0 chọn D.

Câu 36. Một form dây đặt trong từ trường sóng ngắn đầu B→ bao gồm trục cù Δ của size vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho khung quay hồ hết quanh trục Δ, thì suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại trong khung tất cả phương trình e = 200√2cos(100πt - π/6)V. Suất điện động chạm màn hình xuất hiện tại trong khung tại thời điểm t = 1/100 (s) là

A. -100√2 V B. 100√2 V

C. 100√6 V D. -100√6 V

Lời giải:

Tại thời điểm t = 1/100 (s)

*
lựa chọn D.

Câu 37. máy phát điện xoay chiều một trộn phần ứng có 2 cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động của sản phẩm ra là 220V - 50Hz. Trường đoản cú thông cực to qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Số vòng dây của từng cuộn dây phần ứng là

A. 20 B. 198 C. 50 D. 99

Lời giải:

Tổng số vòng dây là

*

Số vòng dây của từng cuộn dây là 360/4 = 99 vòng. Chọn D.

Câu 38. Một lắp thêm phát điện tất cả phần cảm tất cả hai cặp cực và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện cồn hiệu dụng của máy là 220 V và tần số 50 Hz. Cho biết thêm từ thông cực lớn qua mỗi vòng dây là 4 mWb. Tính số vòng dây của từng cuộn dây trong phần ứng và tốc độ quay của roto?

A. 62 vòng, 1200 vòng/phút

B. 124 vòng; 1200 vòng/phút

C. 62 vòng, 1500 vòng/phút

D. 124 vòng, 1500 vòng/phút.

Lời giải:

Ta có:

*

Do có 2 cuộn dây mắc thông suốt nên mỗi cuộn gồm 124 vòng

Tốc độ xoay của roto là n = f/p = 25 vòng/s = 1500 vòng/ phút. Lựa chọn D.

Câu 39. Phần cảm của một thiết bị phát năng lượng điện xoay chiều một pha tất cả 2 cặp cực. Vận tốc quay của roto 1500 vòng/phút. Phần ứng của sản phẩm phát tất cả 2 cuộn dây giống hệt mắc nối tiếp. Tra cứu số vòng của mỗi cuộn dây biết rằng từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 (mWb) với suất điện rượu cồn hiệu dụng máy tạo thành là 120 (V).

A. 26 B. 54 C. 28 D. 29

Lời giải:

Tần số f = np/60 = 50 Hz. Trường đoản cú thông cực to qua form dây là Φ0 = E0/ω = 0,54 Wb

Tổng số vòng dây

*
⇒ Số vòng dây mỗi cuộn là 54 vòng. Lựa chọn B.

Câu 40. Một sản phẩm công nghệ phát điện xoay chiều, phần ứng bao gồm 4 cuộn dây tương đương nhau mắc nối tiếp. Từ bỏ thông cực to qua từng vòng dây là 5.10-3 Wb. Suất điện hễ hiệu dụng sinh ra là 120V với tần số là 50Hz. Số vòng dây của mỗi cuộn dây là :

A. 27 B. 37 C. 57 D. 47

Lời giải:

Tổng số vòng dây là

*

Số vòng dây của từng cuộn dây là 108/4 = 27 vòng. Chọn A.

Câu 41. Một máy phát năng lượng điện xoay chiều một pha, roto là nam châm điện 4 rất ( 2 cặp rất ), stato bao gồm bốn cuộn dây tương đồng nhau đấu nối tiếp. Điện áp của vạc ra có trị số hiệu dụng 400(V) và tần số 50(Hz) . Khẳng định số vòng dây của một trong 4 cuộn dây của stato. Hiểu được từ thông cực lớn qua mỗi vòng dây 5(mWb).

A. 90 B. 32 C. 50 D. 60

Lời giải:

Tổng số vòng dây là

*

Số vòng dây của từng cuộn dây là 360/4 = 90 vòng. Lựa chọn A.

Câu 42. thiết bị phát điện xoay chiều một trộn phần cảm có 2 cặp cực và phần ứng gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động của máy ra là 110V - 50Hz. Từ bỏ thông cực đại qua từng vòng dây là 2,5mWb. Số vòng dây vòng dây của mỗi cuộn dây phần ứng là

A. Trăng tròn B. 198 C. 50 D. 99

Lời giải:

Tổng số vòng dây là

*

Số vòng dây của từng cuộn dây là 360/4 = 99 vòng. Lựa chọn D.

Câu 43. loại điện chạy sang 1 đoạn mạch gồm biểu thức i = 4cos(120πt) (A), t đo bởi giây. Tại thời gian t1 như thế nào đó, loại điện có cường độ 2√3 (A). Đến thời điểm t = t1 + 1/240 (s) , cường độ chiếc điện bởi

A. 2 (A) hoặc -2 (A) B. -√2 (A) hoặc 2 (A)

C. -√3 (A) hoặc 2 (A) D. √3 (A) hoặc - 2 (A)

Lời giải:

Chọn A

Vì không tương quan đến chiều đang tăng hoặc sẽ giảm buộc phải ta rất có thể giải phương trình lượng giác để tìm nhanh kết quả.

it1 = 4cos120πt1 = 2√3 ⇒ 120πt1 = ±π/6

Cường độ dòng điện ở thời khắc t = t1 + 1/240 (s):

it1 = 4cos120π(t1 + 1/240) = 4cos(120πt1 + π/2) = 4cos(±π/6 + π/2) = ±2 (A)

Câu 44.

Xem thêm: 10 Best Sales Assistant Job Descriptions, Sales Assistant Job Description

dòng điện luân phiên chiều chạy sang một đoạn mạch tất cả biểu thức i = 2√2cos(100πt + φ) (A), t tính bởi giây (s). Vào trong 1 thời điểm làm sao đó, i = √2 (A) với đang sút thì tiếp nối ít độc nhất vô nhị là bao thọ thì i = ±√6 (A) ?

A. 3/200 (s) B. 5/600 (s)

C. 2/300 (s) D. 1/100 (s)

Lời giải:

Chọn A

*

Câu 45. Vào cùng 1 thời điểm nào đó hai dòng điện luân chuyển chiều i1 = I0cos(ωt + φ1) với i2 = I0cos(ωt + φ2) gồm cùng trị tức khắc (0,5√3)I0 , tuy thế một dòng điện đang tăng còn một mẫu điện vẫn giảm. Hai loại điện này lệch sóng nhau

A. π/3 B. 2π/3 C. π D. π/2

Lời giải:

Chọn A

Dựa vào vòng lượng giác, hai mẫu điện luân chuyển chiều bao gồm cùng trị tức tốc (0,5√3)I0, dòng điện đang bớt ứng với nửa trên còn dòng điện sẽ tăng ứng cùng với nửa dưới. Hai cái điện này lệch pha nhau là Δφ = π/3