Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập tính từ với trạng từMột số bài bác tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập trang bị tự tính từ trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập vật dụng tự tính từ

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài bác tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này giúp cho bạn ôn tập với hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập trac nghiem về trật tự tính từ trong tiếng anh

Trước khi làm Bài tập lắp thêm tự tính từ trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo tại chương: Thứ tự tính tự trong giờ Anh.

Với những từ bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự khám phá vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm kết thúc bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập lắp thêm tự tính từ:

Bài 1: Put the adjectives in brackets in the correct position.
1a beautiful table (wooden/round)a beautiful round wooden table
2an unusual ring (gold)......................
3an old house (beautiful)......................
4black gloves (leather)......................
5an American film (old)......................
6a long face (thin)......................
7big clouds (black)......................
8a sunny day (lovely)......................
9an ugly dress (yellow)......................
10a wide avenue (long......................
11a red car (old/little)......................
12a new sweater (green/nice)......................
13a metal box (black/small)......................
14a big oto (fat/black)......................
15a little village (old/lovely)......................
16long hair (black/beautiful)......................
17an old painting (interesting/French)......................
18an enormous umbrella (red/yellow)......................
Hiển thị đáp án
2. An unusual gold ring

3. A beautiful old house.

4. đen leather gloves

5. An old American film

6. A long thin face

7. Big đen clouds

8. A lovely sunny day

9. An ugly yellow dress.

10. A long wide avene.

11. A little old red car.

12. A nice new green sweater.

13. A small black metal box.

14. A big fat đen car.

15. A lovely little old village.

16. Beautiful long black hair

17. An interesting old French painting

18. An enormous red & yellow umbrella.


Bài 2: Complete each sentence with a verb (in the correct form) và an adjective from the boxes.
feel look seem awful fine interesting

smell sound taste nice upset wet

1. Helen seemed upset this morning. Vì chưng you know what was wrong?

2. I can"t eat this. I"ve just tried it và it .... .

3. I wasn"t very well yesterday, but I .... Today.

4. What beautiful flowers! They .... Too.

5. You .... Have you been out in the rain?

6. Jim was telling me about his new job. It .... - much better than his old job.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Put in the correct word.

1. This tea tastes a bit strange. (strange/strangely)

2. I always feel .... When the sun is shining. (happy/happily)

3. The children were playing .... In the garden. (happy/happily)

4. The man became .... When the manager of the restaurant asked him to leave. (violent/violently)

5. You look .... !Are you all right? (terrible/terribly)

6. There"s no point in doing a job if you don"t vì it .... . (proper/properly)

7. The soup taste .... . (good/well)

8. Hurry up! You"re always so .... . (slow/slowly)

Hiển thị đáp án

Bài 4: Write the following in another way using the first .../the next .../the last ...
1the first day and the second day of the coursethe first two days of the course
2next week & the week afterthe next two weeks
3yesterday & the day before yesterday.....................
4the first week & the second week of May.....................
5tomorrow và a few days after that.....................
6questions 1,2 & 3 in the exam.....................
7next year và the year after.....................
8the last day of our holiday & the two days before that.....................
Hiển thị đáp án
3. The last two days

4. The first two weeks of May

5. The next few days

6. The first three questions

7. The next two years

8. The last three days of our holiday


Đã có tiện ích plovdent.com trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Thiết lập ngay vận dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/plovdent.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.plovdent.com để thường xuyên theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.