Download Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - bài bác thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2


Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán là tài liệu hữu ích được thiết kế theo phong cách theo chương trình học Toán lớp 1 học tập kì 2 theo pháp luật của bộ giáo dục và Đào tạo. Các giáo viên với phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo, cho học viên ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: 88 đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 1 năm 2022


Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài xích về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, plovdent.com đang tổng hợp các bộ đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm những kiến thức trên, các phụ huynh có thể download về cho những em làm, củng núm và nâng cấp kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả hai bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết câu trả lời đề thi 1 -----

2. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + trăng tròn =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + 20 =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - đôi mươi +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vết hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

 

 

*

3. Trong vườn bên em tất cả 26 cây cam, ba em cung cấp đi 13 cây cam. Hỏi vào vườn bên em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + đôi mươi = 40

30 + 30 = 60

50 + 20 = 70

37 + 40 = 77

58 + trăng tròn = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - 20 +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền vết hoặc = vào ô trống cho đúng 

*

3. Giải

Trong vườn đơn vị em còn vớ cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết giải đáp đề thi 2 -----

3. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S):

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 ....

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 ....

Số liền sau của 79 là 70 ....

Số ngay tức khắc sau của 98 là 99 ....

Số tức thời sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An bao gồm 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả apple ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Bài 7. bên Lan nuôi 64 nhỏ gà cùng vịt, trong các số đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. từng hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số lập tức sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay thức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số lập tức sau của 84 là 85

Số ngay lập tức sau của 79 là 70 (Sai)

Số ngay tức khắc sau của 79 là 80

Số tức thời sau của 98 là 99 (Đúng)

Số lập tức sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An gồm 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả apple ?

Bài giải

An sót lại số quả apple là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 trái táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a. Các số rất có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số rất có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 bé gà với vịt, trong đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi nhà Lan nuôi từng nào con vịt?

Bài giải

4 chục nhỏ gà = 40 bé gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 nhỏ vịt

Bài 8.

- Hình vật dụng nhất: tất cả 5 đoạn thẳng

- Hình lắp thêm hai: tất cả 3 đoạn thẳng

----- Hết đáp án đề thi 3 -----

4. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tư : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mẫu : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn.

Bài 2.

Nối số cùng với phép tính tương thích :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ bên có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – đôi mươi = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số bao gồm hai chữ số khác nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tứ : 54 Mười : 10

Bảy mươi kiểu mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) bố trí theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em tất cả số học viên là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Bài 7.

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – trăng tròn = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số có hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết đáp án đề thi 4 ----

5. Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền dấu >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + trăng tròn + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + đôi mươi + 3 = ...........

Bài 5. mẹ hái được 85 quả hồng, người mẹ đã chào bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài 6. Lan có một chục mẫu kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 dòng nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. tìm kiếm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*

----- không còn đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền lốt >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + đôi mươi + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. mẹ hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã buôn bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số trái hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan bao gồm số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 dòng kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị là: 9 – 4 = 5

Số đề nghị tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

6. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Kiếm tìm số gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng ngay thức thì trước số 1.

Bài 5. công ty Mai gồm 30 chiếc bút, bà mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu cái bút?

Bài 6. hai hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp vật dụng hai có bao nhiêu cái cây bút chì?

Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng có chứa cả tứ số trên.

----- hết đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + 20 + 20 = 50

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = đôi mươi + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. tìm kiếm số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức tốc trước số 1.

Chữ số hàng trăm là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số buộc phải tìm là: 65

Bài 5. bên Mai bao gồm 30 loại bút, người mẹ mua thêm 1 chục dòng nữa. Hỏi công ty Mai có tất cả bao nhiêu chiếc bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số cây bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 mẫu bút

Bài 6. nhì hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp đồ vật hai có bao nhiêu cái bút chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp thiết bị hai tất cả số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. các phép tính hoàn toàn có thể lập được:

40 + 30 + 20 = 90

90 – 20 – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết đáp án đề thi 6 -----

7. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ nhất trong hàng số bên trên là số làm sao ?

b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số nào ?

c) sắp xếp những số theo sản phẩm tự tăng ngày một nhiều ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch với điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày ngày qua là máy ………..

Ngày mai là thứ ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là vật dụng ………………………………………………………………………..

Ngày cơ là sản phẩm ………………………………………………………………………..

b) máy năm , ngày ..............., mon .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB bao gồm độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên bao gồm :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. phái nam có một trong những bi là số lớn số 1 có nhị chữ số giống như nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân bên Lan có một số trong những gà và một trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân bao gồm mấy nhỏ gà, mấy bé chó?

----- hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số nhỏ nhất trong dãy số bên trên là 10

b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số nào 90

c) sắp xếp những số theo thứ tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – 20 = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số thích hợp vào nơi chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy chú ý vào những tờ lịch cùng điền vào nơi trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ bốn thì: Ngày trong ngày hôm qua là thiết bị ba

Ngày mai là lắp thêm năm

Ngày hôm tê là đồ vật hai

Ngày kia là sản phẩm sáu

b) sản phẩm công nghệ năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan sẽ ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên bao gồm :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. phái mạnh có một số bi là số lớn số 1 có hai chữ số giống nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn số 1 có nhì chữ số giống như nhau là: 99

Nam gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải gồm số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 bắt buộc sân nhà Lan có một con chó cùng 2 con gà.

----- Hết lời giải đề thi 7 -----

8. Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ bỏ 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục và … 1-1 vị

Số ngay lập tức sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đối kháng vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. vào vườn công ty em có 26 cây cam với cây bưởi, trong những số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em tất cả bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số gồm hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai tất cả 25 chiếc kẹo, chị cho thêm Mai 14 mẫu nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

----- không còn đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số tức thời trước của 99 là 98 ; 70 bao gồm 7 chục và 0 đơn vị

Số liền sau của 99 là 100 ; 81 có 8 chục cùng 1 đối kháng vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – 20 = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. vào vườn đơn vị em tất cả 26 cây cam với cây bưởi, trong các số ấy có 15 cây cam. Hỏi trong vườn đơn vị em bao gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn gồm số cây bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số có hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 chiếc kẹo

----- Hết giải đáp đề thi 8 -----

9. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) các số gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số ngay tức thì trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục với …………đơn vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 centimet – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. thiết bị năm của một tuần lễ là ngày 21 trong tháng. Hỏi trang bị sau của tuần ngay lập tức sau là ngày như thế nào trong tháng?

----- không còn đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào nơi chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số gồm 2 chữ số mà lại tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số ngay lập tức trước của 90 là 89; 17 gồm một chục cùng 7 1-1 vị

Số ngay tức thì sau của 99 là 100 ; 50 có 5 chục cùng 0 1-1 vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn sót lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu mẫu nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho chính mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số như là nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = 20 (điểm 10)

Số phệ nhất có 1 chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: đôi mươi điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng và 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần tức thời sau là ngày 28 trong tháng.

Thứ sáu của tuần lập tức sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết giải đáp đề thi 9 -----

10. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số bé bỏng nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số ngay lập tức trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số tức khắc sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 cm + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi gồm bi xanh cùng bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , cửa hàng đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại từng nào quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan vẫn đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn buộc phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số gồm hai chữ số khác nhau ?

Bài 8. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Hình vẽ mặt có:

a) …………………………điểm

Tên những điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số nhỏ xíu nhất có hai chữ số là: 10

b) Số tức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: 8

c) Số tức tốc sau của số bé dại nhất có hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + trăng tròn – 40 = 20 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 centimet + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam có số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn đề nghị đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số có hai chữ số khác nhau được lập tự 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên những điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên các tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết đáp án đề thi 10 -----

11. Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số như là nhau.

b) Số béo nhất, bé bỏng nhất tất cả 2 chữ số kiểu như nhau là số nào?

c) Số béo nhất, bé bỏng nhất có hai chữ số không giống nhau là số nào?

Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp đến xếp những số trên theo thiết bị tự tăng dần.

b) sắp đến xếp những số trên theo thứ tự giảm dần.

Bài 3. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

- Số ngay lập tức trước số 24 là: ……

- Số tròn chục ngay tắp lự sau số 28 là: ………

- Số tức tốc sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục ngay tắp lự trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy sử dụng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + đôi mươi =

34 + 5 – 20 =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số ít biết rằng mang số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

----- hết đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên và thoải mái có hai số tương đương nhau.

Các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số giống như nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có hai chữ số như thể nhau là: 99

Số từ nhiên nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số giống nhau là: 11

c) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác biệt là: 98

Số tự nhiên bé nhỏ nhất có hai chữ số không giống nhau là: 10

Bài 2.

a) thu xếp theo đồ vật tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo thiết bị tự giảm dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

- Số lập tức trước số 24 là: 23

- Số tròn chục tức thì sau số 28 là: 30

- Số lập tức sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho tía số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + trăng tròn = 30 + đôi mươi = 70

34 + 5 – 20 = 39 – đôi mươi = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số bắt buộc tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết giải đáp đề thi 11 -----

Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có giải thuật chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán sẽ là tài liệu có ích để các bé tham khảo, luyện tập nhằm ôn luyện con kiến thức giỏi nhất. Kế bên ra, những em tham khảo thêm đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 năm 2019 trở đi để ôn tập con kiến thức tốt nhất, làm bài thi sắp tới đây đạt kết quả cao.

Xem thêm: Bđt Cauchy ) - Chứng Minh Bất Đẳng Thức Cauchy

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 cũng được plovdent.com tổng hợp, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể cùng cài đặt về vật dụng và cho các bé nhỏ của mình chế biến thử đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 để củng cố kỹ năng hơn.