Toán lớp 11 - Giải bài tập sgk Toán lớp 11 hay, bỏ ra tiết

Tuyển tập những bài giải bài tập Toán 11 hay, ngắn nhất, cụ thể được biên soạn bám quá sát nội dung sgk Toán lớp 11 giúp bạn học giỏi môn Toán 11.

Bạn đang xem: Bài toán lớp 11

*

Phần Đại số với Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy vậy song

Chương 3: Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc trong không gian

Toán 11 bài bác 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Toán 11: Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn <-π 3π/2> để hàm số y = tanx:

a) dấn giá trị bằng 0;b) nhấn giá trị bởi 1;

c) Nhận giá trị dương;d) Nhận quý hiếm âm.

Trả lời

Dựa bản thiết kế của đồ thị hàm số y = tanx trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx vật dụng thị đối xứng nhau qua trục Oy.

Xem thêm: Download Mẫu Điếu Văn Đọc Trong Tang Lễ Cụ Ông, Người Trẻ Tuổi

Vì thế đồ thị của hàm số y = │sinx│là đúng theo của hai phần vật thị (C1) và (C2) trong các số đó (C1) là vật dụng thị hàm số y = sinx với sinx ≥ 0 với (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Bởi vì đố đồ dùng thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Toán 11 bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán 11: Giải các phương trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Toán 11: Với đông đảo giá trị nào của x thì giá chỉ trị của những hàm số y = sin3x cùng y = sinx bởi nhau?