Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - các phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số từ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về những phép tính với các số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập Quãng đường Toán lớp 5 có lời giải
Trang trước
Trang sau

Bài tập Quãng đường Toán lớp 5 tất cả lời giải

Câu 1: mong muốn tính quãng con đường ta lấy vận tốc chia cho thời gian. Đúng giỏi sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Câu 2: Gọi vận tốc là v, quãng con đường là s, thời gian là t. Phương pháp tính quãng con đường là:

A.s = v + t

B.s = v – t

C.s = v × t

D.s = v : t

Hiển thị đáp án

Muốn tính quãng mặt đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Bạn đang xem: Bài toán tính quãng đường lớp 5

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có: s = v × t


Câu 3: chọn số thích hợp điền vào vị trí chấm:

Vận tốc45 m/giây
Thời gian5 giây
Quãng đường...m

A.220

B.225

C.230

D.235

Hiển thị đáp án

Quãng đường đề xuất tìm là:

45 × 5 = 225 (m)

Vậy lời giải đúng điền vào khu vực chấm là 225.


Câu 4: chọn số thích hợp điền vào khu vực chấm:

v28 km/giờ
t3,5 giờ
s...km

A.96

B.97

C.98

D.99

Hiển thị đáp án

Quãng đường đề xuất tìm là:

28 × 3,5 = 98 (km)

Vậy giải đáp đúng điền vào chỗ chấm là 98.


Câu 5: lựa chọn số tương thích điền vào địa điểm chấm:

v15 m/giây
t1,75 phút
s...m

A.26,25m

B.262,5m

C.157,5m

D.1575m

Hiển thị đáp án

Câu 6: Điền lời giải đúng vào ô trống:

Một xe hơi đi với tốc độ 52 km/giờ. Vậy quãng đường đi được của ô tô trong một giờ 45 phút km.

Hiển thị đáp án

Đổi 1 tiếng 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường ô tô đó đi được là:

52 × 1,75 = 91(km)

Đáp số: 91km

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 91.


Câu 7: Một bé thỏ chạy với gia tốc 4 m/giây. Tính quãng đường bé thỏ chạy được vào 2,25 phút.

A.9m

B.90m

C.540m

D.900m

Hiển thị đáp án

Câu 8: Điền số tương thích vào ô trống:

Lúc 6 giờ trong vòng 30 phút anh Hai đạp xe từ bên mình với vận tốc 12 km/giờ nhằm đến nhà của bạn chơi. Anh đến nhà bạn lúc 7 giờ 10 phút.

Vậy quãng đường từ bên anh nhị đến nhà bạn dài km.

Hiển thị đáp án

Thời gian anh nhì đi từ công ty đến nhà bạn là:

7 giờ 10 phút −6 giờ trong vòng 30 phút =40 phút

Đổi 40 phút =

*
tiếng = giờ

Quãng con đường từ công ty anh nhì đến nhà bạn dài số ki-lô-mét là:

12 x = 8 (km)

Đáp số: 8km.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 8.


Câu 9: Một ô tô đi từ A mang lại B với gia tốc 48 km/giờ. Ô tô xuất hành lúc 8 giờ và mang lại B thời điểm 10 giờ đồng hồ 30 phút. Tính quãng đường AB, biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

A.108km

B.120km

C.128km

D.132km

Hiển thị đáp án

Nếu ko tính thời hạn nghỉ, xe hơi đi từ bỏ A mang lại B hết số thời hạn là:

10 giờ 30 phút − 8 giờ đồng hồ − 15 phút = 2 giờ 15 phút

Đổi: 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng mặt đường AB lâu năm số ki-lô-mét là:

48 × 2,25 = 108 (km)

Đáp số: 108km.


Câu 10: Một con rái cá rất có thể bơi với gia tốc 25,2 km/giờ. Một con ngựa chiến chạy với tốc độ 5,5 m/giây. Hỏi trong 1 phút, con nào di chuyển được quãng đường dài thêm hơn và dài thêm hơn nữa bao nhiêu mét?

A.Con rái cá; 9m

B.Con rái cá; 90m

C.Con ngựa; 9m

D.Con ngựa; 90m

Hiển thị đáp án

Đổi: 1 phút = giờ; 1 phút = 60 giây.

Quãng đường nhỏ rái cá tập bơi được trong một phút là:

25,2 × = 0,42 (km)

Đổi: 0,42km = 420m

Quãng mặt đường con chiến mã chạy được trong một phút là:

5,5 × 60 = 330 (m)

Ta có: 420m > 330m

Vậy trong 1 phút con rái cá di chuyển được quãng đường dài thêm hơn nữa và dài thêm hơn số mét là:

420 − 330 = 90(m)

Đáp số: nhỏ rái cá; 90m.


Câu 11: Điền số phù hợp vào ô trống:

Bác Hùng đi xe đạp điện từ công ty với vận tốc 12 km/giờ với hết 1 tiếng 30 phút thì cho tới ga tàu hỏa. Tiếp đến bác Hùng đi tiếp bởi tàu hỏa mất 2 tiếng 45 phút thì tới tỉnh A. Biết rằng tốc độ tàu hỏa là 40 km/giờ.

Vậy quãng con đường từ nhà Hùng mang lại tỉnh A nhiều năm ki-lô-mét.

Hiển thị đáp án

Đổi: 1 giờ trong vòng 30 phút = 1,5 giờ đồng hồ ; 2 tiếng đồng hồ 45 phút = 2,75 giờ.

Quãng mặt đường từ nhà bác bỏ Hùng mang lại ga tàu lâu năm số ki-lô-mét là:

12 × 1,5 = 18 (km)

Quãng con đường từ ga tàu mang lại tỉnh A dài số ki-lô-mét là:

40 × 2,75 = 110 (km)

Quãng đường từ nhà bác Hùng cho tỉnh A lâu năm số ki-lô-mét là:

18 + 110 = 128 (km)

Đáp số: 128km.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 128.


Câu 12: Cô Hà đi xe đạp điện từ A cho B với vận tốc 12 km/giờ. Biết quãng đường AB lâu năm 18km cùng cô Hà khởi nguồn từ A lúc 6 giờ 20 phút. Hỏi mang đến 7 tiếng 40 phút, cô Hà còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

A.2km

B.10km

C.12km

D.16km

Hiển thị đáp án

Thời gian cô Hà đã đi là:

7 giờ đồng hồ 40 phút − 6 giờ đôi mươi phút = 1 giờ đôi mươi phút

Đổi 1 giờ 20 phút = 1 tiếng +

*
giờ = 1 tiếng +
*
giờ đồng hồ = giờ

Quãng mặt đường cô Hà đã từng đi là:

12 × = 16 (km)

Cô Hà còn bí quyết B số ki-lô-mét là;

18 − 16 = 2 (km)

Đáp số: 2km.


Câu 13: Một vận tải viên đạp xe đạp điện trên một con đường đua là một đường tròn với tốc độ 25,12 km/giờ. Anh ta đi trong 15 phút thì được một vòng tròn. Tính nửa đường kính đường đua.

A.0,25km

B.0,5km

C.1km

D.2km

Hiển thị đáp án

Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường chuyển vận viên đi được khi đánh đấm 1 vòng mặt đường đua là:

25,12 × 0,25 = 6,28 (km)

Vậy chu vi đường đua là 6,28km.

Xem thêm: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Tiết 2, Địa Lí 11 Bài 10: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

Bán kính con đường đua là:

6,28 : 3,14 : 2 = 1 (km)

Đáp số: 1km.KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 5 cho con sẽ được tặng kèm miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn giá thành tại khoahoc.plovdent.com