Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 có dàn ý, cùng 3 đoạn văn mẫu mã tả ngôi trường, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bởi tiếng Anh về chủ đề trường học thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Bài văn tả trường bằng tiếng anh

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bởi tiếng Anh có dịch, tổng hợp các Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thường chạm mặt trong chủ thể trường học. Hy vọng sẽ giúp đỡ các em càng ngày càng học giỏi môn giờ Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ ra mắt về trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý bao gồm sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như vậy nào? (miêu tả bình thường về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – số lượng giáo viên, học tập sinh, lớp học với số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn đạt giáo viên với học sinh. What bởi you like the best about your school? – Điều gì nghỉ ngơi ngôi trường khiến bạn thích nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy tan street. It is very beautiful và very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, & a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers & my friends very much. Because they are very friendly và always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! tên tôi là Hoa. Tôi muốn kể cho bạn nghe về trường học tập của tôi. Trường tôi thương hiệu trường cấp 2 Lý thường Kiệt. Trường tôi ở đường Duy Tân. Nó vô cùng đẹp và khôn xiết lớn. Trường tôi tất cả sân trước và sân sau. Sân trước có không ít hoa, cây xanh, cờ đầu, sảnh chơi. Sân sau tất cả sân chơi. Trường tôi gồm 40 giáo viên, 1000 học sinh và 30 phòng. Em muốn em là học sinh tốt của trường thcs Lý hay Kiệt. Em rất yêu mến trường lớp, các thầy giáo viên và các bạn của em. Vày họ rất gần gũi và luôn giúp đỡ tôi bất cứ bao giờ tôi cần.

Tả về trường học bởi Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going to talk about my school. This is my school. Its name is quang quẻ Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student và teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, bản thân là học tập sinh. Bây giờ mình sẽ nói đến trường mình. Đây là trường mình tên là quang đãng Trung, là trường cấp cho 2, trường mình có đôi mươi phòng học, lớp nào cũng đều có máy chiếu. Toàn bộ các giáo viên đều thân thiện. Xung quanh trường tôi có rất nhiều cây xanh, không ít người dân nói ngôi trường tôi là “trường học xanh” vày mọi học sinh và giáo viên đầy đủ phải bảo đảm ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small & antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind & help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival & fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Xem thêm: Tìm 3 Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tự Tin, Nụ, Tự Tin Là Gì

Tiếng Việt

Tôi thương hiệu là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học trường thcs Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường rất tốt nhưng cùng với tôi đây là ngôi trường rất tốt mà tôi từng học. Trường học tập của tôi nhỏ dại và cổ kính. Nó tại một ngôi làng nhỏ dại nên không có không ít người vào trường này cơ mà tôi không thấy buốn chán về vấn đề này vì những người ở đó thực sự xuất sắc bụng và trợ giúp tôi nếu tôi gặp gỡ khó khăn. Những giáo viên trong trường này thật thú vị và họ luôn luôn hiểu ai đang nghĩ gì? Lần trước tiên học làm việc đó, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta là phù thủy bởi vì họ rất có thể đọc được xem xét của tôi. Từng buổi học tập ở trường tôi không ghê gớm hơn trường khác do thầy cô không dạy định hướng cho tôi. Họ có nhu cầu tôi luyện tập và luyện tập. Nhưng họ cũng là 1 giáo viên đề nghị họ luôn giao cho học viên bài tập về nhà, nhiều bài xích tập về công ty … Ở ngôi ngôi trường này, có rất nhiều vận động ngoài trời như cắm trại, hội thao, hội chợ. Dẫu vậy dù sao phía trên cũng không phải là vấn đề, sự việc là các sinh viên ở kia thực sự siêng năng học tập vì người ta muốn ngôi ngôi trường này trở yêu cầu nổi tiếng.