Bài 4. Phiên bản vẽ các khối nhiều diện

I. KHỐI ĐA DIỆN

Khối nhiều diện là hình được bao bởi những đa giác phẳng

*

II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Nạm nào là hình hộp chữ nhật?

Hình hộp chữ nhật được bảo phủ bởi 6 hình chữ nhật

*

(a): chiều dài; (b): chiều rộng; (c): chiều cao

2. Hình chiếu của hình vỏ hộp chữ nhật

*

Bảng 1. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Chữ nhật

a, h

2

Bằng

Chữ nhật

a, b

3

Cạnh

Chữ nhật

b, h

III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU

1. Vậy nào là hình lăng trụ đều?

Hình lăng trụ đều được bảo phủ bởi 2 dưới đáy là 2 hình đa giác đều đều nhau và các mặt mặt là các hình chữ nhật bởi nhau.

*

(a): chiều dài cạnh đáy; (b): độ cao đáy; (c): độ cao lăng trụ 

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

*

Bảng 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Hình chữ nhật

a, h

2

Bằng

Hình tam giác đều

a, b

3

Cạnh

Hình chữ nhật

b, h

IV. HÌNH CHÓP ĐỀU

1.


Bạn đang xem: Bản vẽ các khối đa diện


Xem thêm: So Sánh Hình Ảnh Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí Và Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Vậy nào là hình chóp đều?

Hình chóp đầy đủ được phủ bọc bởi dưới đáy là 1 hình nhiều giác và các mặt bên là những hình tam giác cân đối nhau tất cả chung đỉnh.

*

(a): chiều lâu năm cạnh đáy; (h): chiều cao hình chóp

2. Hình chiếu của hình chóp đều

*

Bảng 3. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Hình tam giác cân

a, h

2

Bằng

Hình vuông

a

3

Cạnh

Hình tam giác cân

a, h

CHÚ Ý: Thường chỉ sử dụng 2 hình chiếu để trình diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu diễn đạt mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dáng và form size đáy.