Tất cả những dữ liệu thống kê lại về COVID-19 của Quận phân tử đã chuyển sang sử dụng phiên bản Thăm Dò Ước Đoán dân số Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của viên Kiểm Kê dân sinh Hoa Kỳ. đa số ước đoán dân sinh này cho thấy số liệu đúng đắn hơn về dân số và các thống kê số lượng dân sinh trong Quận phân tử của họ dựa bên trên dữ liệu khảo sát dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, những dữ liệu những thống kê của họ đã áp dụng Bảng Dự Đoán số lượng dân sinh Quận Hạt của bộ Tài Chánh tè Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc cùng Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Bảng thống kê số liệu

Số liệu tiêm ngừa các quận hạt nhận được từ tè Bang California đang chạm chán những gửi biến trong thời điểm tạm thời trong quá trình đối chiếu để tích hợp khối hệ thống dữ liệu tiêm phòng ngừa của tiểu Bang. Công ty chúng tôi dự đoán tiến trình đối chiếu và những chuyển đổi mới về số liệu tiêm ngừa trong số quận hạt vẫn được xử lý vào tháng 5 năm 2022.


**Số liệu về các trường hợp tử vong sẽ được update vào mỗi thiết bị Sáu.

Bảng thống kê lại này vẫn được cập nhật từ sản phẩm Hai đến Thứ Sáu, trừ những ngày lễ.

Với nỗ lực nhằm liên tục hỗ trợ các số liệu có giá trị, Quận hạt sẽ update ngay khi gồm được các thông tin tương đối đầy đủ hoặc đúng đắn hơn. Vày đó, nhỏ số những trường đúng theo nhiễm cùng tử vong bao gồm thể biến hóa trong suốt quy trình khi tất cả số trường vừa lòng nhiễm và tử vong được cung cấp hoặc loại bỏ ra khỏi bảng thống kê. Quanh đó ra, các report chậm trễ và việc xác thực số liệu tất cả thể tác động đến số liệu các trường đúng theo nhiễm và tử vong bắt đầu được báo cáo trong ngày, dẫn đến số liệu những trường vừa lòng nhiễm hoặc tử vong được report có ngày thấp hơn và có ngày lại cao hơn.

Để tải những số liệu tương quan đến bảng những thống kê trên đây, vui mừng vào trang: data.plovdent.com.org/browse?category=COVID-19​​

Chúng tôi luôn theo dõi kỹ những số liệu có tương quan đến sự lây nhiễm của COVID-19 trong cộng đồng. Trong công việc kế tiếp, cửa hàng chúng tôi sẽ thường xuyên đưa ra các quyết định dựa vào khoa học, số liệu và dữ kiện liên quan đến những trường hợp rõ ràng trong cộng đồng của bọn chúng ta.

Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ các báo cáo chính xác, tin cậy đến công chúng. Các số liệu bổ sung cập nhật sẽ được cung cấp qua thời gian. Các thông tin trình bày ở đây được update thường xuyên dựa vào report của các cơ quan liêu trên toàn Quận Hạt với các đối tác doanh nghiệp bên ngoài. Vui vẻ đọc những ghi chú tương quan đến mỗi bảng thống kê nhằm hiểu thêm về những giới hạn trong việc báo cáo.

Xem thêm: Cách Đổi Rad Sang Độ Sang Radian Và Radian Sang Độ Cực Hay, Chi Tiết

Bảng thống kê COVID-19

Thống kê các trường hòa hợp nhiễm, tử vong với xét nghiệmBảng Thống Kê tình trạng Tiêm NgừaSố liệu thống kê lại theo bản đồSố liệu những thống kê về những trường vừa lòng nhập việnSố liệu thống kê việc ứng phó COVID–19Bảng số liệu quan sát và theo dõi tài chánh Cung cấp cho hồ sơ kết toán các giá thành liên quan mang lại COVID-19 của Quận phân tử một cách công khai minh bạch và minh bạch.Tập hợp số liệu tương quan đến COVID-19​