Nội dung bài bác họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tìm hiểu về cấu tạo bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, đội nguyên tố.Nguyên tắc sắp đến xếp những nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 10


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc chuẩn bị xếp những nguyên tố trong BTH

1.2.Cấu sản xuất của BTH các nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 chất hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các yếu tố được thu xếp theo chiều tăng nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được thu xếp thành một hàng.Các nguyên tố gồm số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số thiết bị tự thành phần = số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy các nguyên tố của chúng gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dầnSố lắp thêm tự của chu kì bằng số lớp electron vào nguyên tử.Bảng tuần trả gồm có 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa trả thiện

1.3. Nhóm nguyên tố


Nhóm yếu tắc là gồm những nguyên tố có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng tương tự nhau, nên đặc điểm hóa học gần giống nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s cùng p.Số trang bị tự của tập thể nhóm bằng toàn bô electron phần bên ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố team B là tập hợp những nguyên tố bao gồm electron hóa trị vị trí phân lớp d cùng f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X trực thuộc chu kì 3, nhóm IIIA vào bảng HTTH. Vậy X tất cả số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ tất cả 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e phần ngoài cùng với e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là các kim các loại chuyển tiếp và mọi thuộc chu kỳ 4 vào bảng tuần hoàn (ZABC). Biết rằng tổng số electron phần ngoài cùng của A, B và C bằng 4; tổng cộng electron ở lớp bên ngoài cùng cùng phân lớp sát ngoài cùng của B là 8. Điều xác định nào tiếp sau đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit cao nhất của A gồm dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: Chọn Lọc Những Hình Ảnh Con Cú Mèo, Hình Ảnh Cú Mèo Đẹp Và Đáng Yêu Nhất

D.Cả A, B, C đều công dụng được với dung dịch H2SO4loãng làm giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C gồm dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng thể electron phần ngoài cùng của A, B, C = 4 cần phải có hai yếu tố có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố sót lại 4s2Vì B có tổng số electron ở phần bên ngoài cùng cùng phân lớp sát bên cạnh cùng là 8 bắt buộc B bao gồm cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)